Vakuutukset

Tavarankuljetusvakuutus vai kuljetusvastuuvakuutus?

Johdanto: Osion johdantoesitys (Google Slides). Englanninkielinen versio.

Tavarankuljetusvakuutuksella vakuutetaan kuljetuksen kohteena olevaa tavaraa. Tavarankuljetusvakuutuksen ottaa yleensä se kaupan osapuoli, jolla on sopimuksen mukaan riski tavaravahingoista kuljetuksen aikana mukaan lukien kuljetuksen kuuluvat välivarastoinnit. Vastuun määrittelyyn kauppasopimuksessa käytetään yleensä vakiintuneita toimituslausekkeita (esimerkiksi Incoterms 2020 tai Finnterms 2001). Kuljetusvakuutusta käytetään myös niissä kuljetuksissa, joissa myyjällä on vakuuttamisvelvollisuus toimituslausekkeen (CIF ja CIP) mukaan.

Kuljetusvastuuvakuutuksella vakuutetaan rahdinkuljettajan, huolitsijoiden tms. vastuuta kuljetettavakseen tai käsiteltäväkseen ottamasta tavarasta. Rahdinkuljettajalla on vastuu haltuunsa uskotusta tavarasta. Rahdinkuljettajan vastuuta eri kuljetusmuodoissa säätelevät kansalliset ja kansainväliset lait ja sopimukset (konventiot).

Vakuutustuotteita ja kuka on vakuutuksenottaja

Tavarankuljetusvakuutus

 • Kotimaan kuljetukset
 • Tuonti
 • Vienti
 • Kuljetukset kolmansien maiden välillä / sisällä
 • Muut yrityksen toimintaan liittyvät kuljetukset (esim. näyttelyt, muutot, huoltokuljetukset)

Tavaran omistaja (riski / vakuuttamisvelvollisuus)

Kuljetusvastuuvakuutukset

 • Tiekuljetusvakuutus
 • Huolintavakuutus
 • Terminaalivakuutus
 • Taakkavakuutus
 • Ahtausvakuutus
 • Laivanmeklari ja laivanselvitysvakuutus

Rahdinkuljettajat, huolintaliikkeet, tavarankäsittelijät

Tavarankuljetusvakuutus ja kuljetusvastuuvakuutus eivät siis ole päällekkäisiä vakuutuksia. Rahdinkuljettajan vastuu on aina rajattu ja monessa tilanteessa voi käydä niin, ettei tavaran omistaja saa korvausta vahingosta tai korvausta maksetaan vain osa vahingon arvosta.