Veto- ja vaunukalusto

Vetokalusto

Suomessa on käytössä kolme erilaista raskasta sähköveturityyppiä. Neuvostoliittolaisvalmisteisia Sr1-tyypin sähkövetureita valmistettiin vuosina 1973–1986. Sveitsiläisiä Sr2-vetureita valmistettiin vuosina 1995–2003. Sr3-veturi eli Vectron on uusin sähköveturityyppi. Se on energiatehokas sähköveturi, jonka käyttöönottovuosi oli 2017. Veturissa on myös kaksi dieselmoottoria, minkä vuoksi erillisten dieselveturien käyttöä voidaan korvata esimerkiksi sähköistämättömillä ratapihoilla ja kuormausalueilla.

Tavaraliikenteen dieselveturityyppejä ovat Dv12-, Dr14– ja Dr16. Ne kaikki ovat suomalaisvalmisteisia. Väliraskaat Dv12-veturit on valmistettu vuosina 1963–1984. Raskaat Dr14-veturit on valmistettu vuosina 1968–1972.

Raskas linjadiesel Dr16. Ne on valmistettu vuosina 1985–1992. Dr16-vetureita käytetään ainoastaan linjaliikenteessä.

Dr19 on VR Groupin tuorein dieselveturitulokas. Ensimmäiset Dr19-veturit on toimitettu vuonna 2022 ja niiden kaupallinen liikenne alkaa vuonna 2023.

Vaunukalusto

Tavaraliikenteen vaunuista suurin osa on rakennettu 225 kN (22,5 tonnia) akselipainoille. Osalla vanhemmista vaunuista akselipaino on 200 kN (20 tonnia) ja pienellä osalla uusimmista vaunuista akselipaino on 250 kN (25 tonnia).

Korkeampi akselipaino mahdollistaa suuremman kuorman ja tätä kautta tehokkaamman kuljetuksen. Esimerkiksi korottamalla akselipaino 225 kN:sta 250 kN:iin voidaan sama tavaramäärä kuljettaa 10% pienemmällä määrällä vaunuja.

Vaunutyypeistä yleisimmät ovat katetut vaunut, avovaunut ja irtotavaravaunut.

Katettujen vaunujen yleisimmät käyttötarkoitukset ovat paperi-, sellu- ja sahatavarakuljetukset. Yleisimpiä katettujen vaunujen tyyppejä ovat 4-akseliset Sim-vaunut ja 2-akseliset Gbln-vaunut.

4-akselinen Taimn-t rikastekuljetusvaunu

Avovaunuja käytetään esimerkiksi raakapuun ja metalliteollisuuden tuotteiden sekä raaka-aineiden kuljettamiseen. Niistä yleisimpiä ovat 4-akseliset Sp-raakapuuvaunut ja Occ-yleisvaunut.

Irtotavaravaunuja käytetään mm. erilaisten rikasteiden, hakkeiden ja lannoitteiden kuljetuksiin.

Säiliövaunuja käytetään erilaisten happojen, palavien nesteiden ja kaasujen kuljetukseen.

Tarkempia tietoja vaunukalustosta VR Transpointin sivuilta.