Veto- ja vaunukalusto

Vetokalusto

Suomessa on käytössä kaksi erilaista raskasta sähköveturityyppiä. Neuvostoliittolaisvalmisteisia Sr1-tyypin sähkövetureita, jotka on valmistettu vuosina 1973–1986. Modernein sähköveturityyppi on sveitsiläinen Sr2, joka on valmistettu vuosina 1995–2003.

Tavaraliikenteen dieselveturit ovat Dv12-, Dr14– ja Dr16-tyyppisiä. Ne kaikki ovat suomalaisvalmisteisia. Väliraskaat Dv12-veturit on valmistettu vuosina 1963–1984. Raskaat Dr14-veturit on valmistettu vuosina 1968–1972.

Uusin dieselveturityyppi Suomen rataverkolla on raskas linjadiesel Dr16. Ne on valmistettu vuosina 1985–1992. Dr16-vetureita käytetään ainoastaan linjaliikenteessä.

VR Group on tilannut 80 uutta sähköveturia (Sr3), joista ensimmäiset tulevat liikenteeseen vuonna 2017. Veturissa on myös kaksi dieselmoottoria, minkä vuoksi erillisten dieselveturien käyttöä voidaan korvata esimerkiksi sähköistämättömillä ratapihoilla ja kuormausalueilla.

Vaunukalusto

Tavaraliikenteen vaunuista suurin osa on rakennettu 225 kN (22,5 tonnia) akselipainoille. Osalla vanhemmista vaunuista akselipaino on 200 kN (20 tonnia) ja pienellä osalla uusimmista vaunuista akselipaino on 250 kN (25 tonnia).

Korkeampi akselipaino mahdollistaa suuremman kuorman ja tätä kautta tehokkaamman kuljetuksen. Esimerkiksi korottamalla akselipaino 225 kN:sta 250 kN:iin voidaan sama tavaramäärä kuljettaa 10% pienemmällä määrällä vaunuja.

Vaunutyypeistä yleisimmät ovat katetut vaunut, avovaunut ja irtotavaravaunut.

Katettujen vaunujen yleisimmät käyttötarkoitukset ovat paperi-, sellu- ja sahatavarakuljetukset. Yleisimpiä katettujen vaunujen tyyppejä ovat 4-akseliset Sim-vaunut ja 2-akseliset Gbln-vaunut.

4-akselinen Taimn-t rikastekuljetusvaunu

Avovaunuja käytetään esimerkiksi raakapuun ja metalliteollisuuden tuotteiden sekä raaka-aineiden kuljettamiseen. Niistä yleisimpiä ovat 4-akseliset Sp-raakapuuvaunut ja Occ-yleisvaunut.

Irtotavaravaunuja käytetään mm. erilaisten rikasteiden, hakkeiden ja lannoitteiden kuljetuksiin.

Säiliövaunuja käytetään erilaisten happojen, palavien nesteiden ja kaasujen kuljetukseen.

Tarkempia tietoja vaunukalustosta VR Transpointin sivuilta.