Tulliselvitysmuodot

Tulliselvitysmuotoja on viisi:

 1. asettaminen tullimenettelyyn
 2. siirtäminen vapaa-alueelle tai vapaavarastoon
 3. jälleenvienti yhteisön tullialueelta
 4. hävittäminen tullivalvonnassa
 5. valtiolle luovuttaminen

Jotta tavaralle varmistetaan esteetön kulku ja oikea tullimenettely on maahantuojan ja huolitsijan oltava yhteydessä toisiinsa jo ennen tavaran saapumista maahan. Jos tavaroita ei ole luovutusvaiheessa asetettu oikeaan tullimenettelyyn, etua ei voida toteuttaa jälkikäteen muutoin kuin kankean ja vain harvoin mahdollisen tulli-ilmoituksen mitätöinnin tai tullikoodeksin 78 artiklan mukaisen ilmoituksen korjaamisen kautta. Todettakoon kuitenkin, että Suomessa varsin harvoin onnistuu 78 artiklan mukainen korjaus.

Tulliselvitysmuoto on osoitettava tavaroille:

Alkaen 1.5.2016 väliaikaisesti varastoidut tavarat on asetettava tullimenettelyyn tai jälleenvietävä 90 päivän kuluessa väliaikaisen varastoinnin yleisilmoituksen antamisesta eli käytännössä väliaikaisen varastoinnin alkamisesta. Mikään säännös ei kuitenkaan määrittele millään tavoin kannettavia varastovuokria, joten ne ovat toimijoiden vapaasti päätettävissä mikä merkinnee sitä, että vuokra nousee merkittävästi varastointiajan pidentyessä.

Tullimenettelyjä on seitsemän:

 1. luovutus vapaaseen liikkeeseen
 2. passitus
 3. tullivarastointi
 4. sisäinen jalostus ml tullivalvonnassa tapahtuva valmistus
 5. väliaikainen maahantuonti
 6. ulkoinen jalostus
 7. vienti

Alkaen 1.5.2016 sisäisen jalostuksen ja tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettelyt muutetaan yhdeksi menettelyksi, joka voidaan päättää paitsi jälleenvientiin myös tuontitullaukseen Euroopan Unioniin. Tässä tilanteessa tulee mahdollisessa edelleen viennissä sellaisiin maihin, joiden kanssa Unionilla on tullietuussopimus ottaa huomioon myös ns. tullinpalautuskielto silloin, kun sellainen etuuskohtelusopimukseen sisältyy.

Luovutus vapaaseen liikkeeseen

Luovutus vapaaseen liikkeeseen on koko tuontitullausprosessi tullimenettelyyn asettamisesta tullilaskun maksamiseen asti. Tullilaitoksen rekisteröidyt asiakkaat maksavat tullilaskunsa sovittuna eräpäivänä itse silloinkin, jos käyttävät huolintaliikkeen, jotka toimivat ns. suorina edustajina, palveluita.

Huolintaliike, joka toimii ns. takaajan vastuulla suorana edustajana maksaa yleensä ensi vaiheen tullilaskun asiakkaansa puolesta. Tullilasku erääntyy maksuun luovutusviikkoa seuranneen neljännen viikon perjantaina.

Käteisasiakkaat maksavat tullilaskunsa käteisellä ennen kuin saavat tavarat haltuunsa. Käteisasiakas voi tosin käyttää myös huolintaliikkeen palveluita, jolloin huolintaliikkeet vastaavat koko verovelasta (välillinen edustus) tai takaavat ensi vaiheen tullilaskun maksamisen (suora edustaja takaajan vastuulla).

Käytännössä kaikki tullaukset tehdään sähköisinä EDI-tullauksina ja lisäksi lähes aina välittömästi yksivaiheisesti täydellisinä. Eräissä poikkeustilanteissa tai laboratoriotutkimuksia vaativissa tapauksissa käytetään kaksivaiheista tullausta, jolloin sähköinen täydentävä ilmoitus on annettava kymmenen vuorokauden kuluessa luovutusluvan saamisesta.

Manuaalitullausta käytetään vielä esimerkiksi tullivarastoonpanoissa, nämä menettelyynasettamiset ei toistaiseksi vielä ole sähköisesti mahdollisia. Mikäli manuaalitullaus tehdään kaksivaiheisena on täydentävä ilmoitus annettava 7 vrk:n kuluessa.

1.3.2012 tuli muutos edi-ilmoittaja käytäntöön. Asiakkuutta ei tarvitse enää hakea vaan kaikki Tullin rekisteröityneet asiakkaat ovat automaattisesti myös edi-ilmoittajia. Jos EDI-ilmoittaja käyttää huolintaliikkeen palveluita ei se edellytä omien sähköisten tullausohjelmien hankkimista.

Suomessa vapaaseen liikkeeseen luovutettavat tavarat voivat olla suoraan kolmansista maista Suomeen tuotuja, tai ne voidaan tuoda Suomeen muiden yhteisömaiden kautta. Tavarat voidaan ilmoittaa vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi välittömästi niiden saavuttua Suomeen tai ne voivat ennen vapaaseen liikkeeseen luovuttamista olla Suomessa vapaa-alueella tai vapaavarastossa, tullivarastossa tai muussa tullimenettelyssä.

Passitus

Passittamisella tarkoitetaan tavaran kuljettamista tullittomana yhteisön tullialueella sijaitsevasta paikasta toiseen. Muut kuin yhteisötavarat passitetaan tuontitullitta T1-passituksella ja/tai ilman muita maksuja (tullit ja maksut peritään mahdollisen tuontitullauksen yhteydessä). Yhteisötavarat eräisiin sopimusmaihin (esim. Sveitsi, Norja, Liechtenstein, Islanti, eräät poikkeusalueet) T2– tai T2F-passituksilla.

Yhteisön passitusjärjestelmät T1- ja T2- on sähköistetty ns. NCTS-järjestelmässä. Edelleen käytetään aika yleisesti lyhennettä NCTS (New Computerized Transit System), vaikka menettely ei enää kovin uusi olekaan. Sähköiset ilmoittajat avaavat suoraan hyväksytettyjen tietokoneohjelmiensa kautta sähköiset passitukset tullilaitoksen järjestelmään ja tulostavat hyväksyttyä passitusta seuraavat saateasiakirjat omista järjestelmistään tai saavat ne ns. manu-Edi-passitusten kyseessä ollen asianmukaisista tullitoimipaikoista lähetyksen yksilöivää MRN-numeroa vastaan. Passitus kuitataan sähköisesti päättyneeksi tullilaitosten yhteisessä tietojärjestelmässä silloin, kun tavara on määrätoimipaikkaan saapunut ja lähetys on tunnistettu.

Manuaalinen saateasiakirja on tarkoitettu tilanteisiin, jossa tietojärjestelmä jostain syystä pettää; toisaalta kyseisellä asiakirjalla on helppo ilmoittaa myös MRN-numero.
Passitusasiakirjana voi toimia myös kansainvälisen kuorma-autoliiton takaama TIR-carnet, kauppakamarijärjestelmän takaama ATA-carnet, ns. Reinin manifesti, lomake 302 Pohjois-Atlantin Liiton jäsenvaltioiden joukkojen välisessä liikenteessä, postipakettikortti, lentorahtikirja sekä rautatiekuljetuksissa CIM-rahtikirja tai Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikenteen rahtikirja.

Kahden yhteisömaan välillä liikennöivä säännöllinen (aluksen nimi-tasolla) laivalinja saa hakemuksesta tullilaitokselta oikeuden käyttää alusmanifestia passitusasiakirjana.

Tullipassitusten tekemiseen vaaditaan yleensä takaus tai vakuus, jollei tulliviranomainen ole hakijan hyvän taloudellisen tilanteen ja huomautuksettoman tullitoiminnan takia myöntänyt siitä vapautusta. Ns. petosriskeille alttiiden tavaroiden tiukemmasta vakuusmenettelystä luovutaan.

Serbia liittyi alkaen 1.2.2016 Yhteisön yhteiseen T-passitusjärjestelmään, joten T-passitukset ovat käytettävissä ko maahan, maasta tai sen kautta kuljetettaville lähetyksille edellyttäen, että vakuustodistuksiin on takaajien toimesta lisätty kirjeenvaihtoyhteistyökumppanit.