Tuotantostrategia

Tuotantostrategia (operaatiostrategia)

Tuotannon päivittäistä toimintaa ja tehtäviä valintoja ohjaa tuotantostrategia. Tuotantostrategia on osa yrityksen liiketoimintastrategiaa. Tuotantostrategian tulisi tukea liiketoimintastrategiaa ja olla sopusoinnussa muiden toiminnallisten strategioiden kuten markkinointistrategian kanssa. Tärkeimpiä tuotantostrategisia päätöksiä ovat:

  • yrityksen sijainti arvoketjussa: mitä teemme itse, mitä ostamme (ostaa vai valmistaa eli make or buy –päätös).
  • yrityksen tuotantokapasiteettia koskevat isot päätökset: lisäämmekö tai vähennämmekö tuotantokapasiteettia; missä tuotantokapasiteettimme sijaitsee.
  • tuotantoverkostoa ja tehtaiden rooleja koskevat isot päätökset: keskitämmekö tuotantoamme skaalaetujen saamiseksi vai hajautammeko tuotannon lähelle asiakkaita nopeuden maksimoimiseksi ja kuljetuskustannusten minimoimiseksi; jaammeko tehtaille eri roolit esimerkiksi asiakassegmentin, tuotetyypin tai tuotteen elinkaaren vaiheen mukaan.
  • tuotantotapaa koskevat isot päätökset: mitä tuotantoteknologioita käytämme, miten kehitämme tuotantoa, millaisia ohjaus- ja johtamisjärjestelmiä käytämme.

Englanninkielisessä kirjallisuudessa tuotantostrategian keskeinen sisältö on usein termin operations strategy alla.

Kysyntä ja valmistettavat tuotteet

Tuotantoon vaikuttavat voimakkaasti strategisten päätösten lisäksi kaksi tekijää: kysyntä ja valmistettavat tuotteet. Kysynnän tasaisuus ja ennakoitavuus vaikuttavat siihen, miten tuotantoa on järkevintä ohjata. Lisäämällä näkyvyyttä kysyntään voidaan asiakaspalvelua parantaa ja tuotantoa tehostaa samanaikaisesti. Valmistettavat tuotteet puolestaan sanelevat osittain tuotantotyypin valinnan. Tuotekehityksen merkitys on iso: tuotteiden hyvällä valmistettavuudella ja esimerkiksi osien standardoinnilla ja tuotteiden mahdollisella modulaarisuudella voidaan tukea tuotannon tehokkuutta merkittävästi.

Lisää aiheesta: