Pakkausmerkinnät

Pakkausmerkintä kertoo, kuinka pakkauksia on käsiteltävä. Pakkausmerkintöjen tarkoituksena on helpottaa tavaran tunnistamista, käsittelyä ja jäljitettävyyttä varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Pakkausten on oltava lakien ja standardien mukaisia.

EU:n ympäristö- ja luomumerkki

Kuva 1. EU:n ympäristömerkki & Luomu – valvottua tuotantoa -merkki

Osa pakkauksissa käytettävistä merkeistä on tuotetietomerkkejä ja osa merkeistä on luonteeltaan tiedottavia. Kulutustavara- ja elintarvikepakkauksiin on laitettava monia lakisääteisiä merkintöjä. Myös käsittely- ja varoitusmerkinnät ovat tärkeitä. Lisäksi pakkauksissa voidaan käyttää esimerkiksi luomutuotantoa tai kotimaisuutta osoittavia merkintöjä. Myös ympäristömerkkejä on monenlaisia. Oheiset merkit ovat yleisesti tunnettuja ja käytettyjä.

Pakkaamiseen liittyviä standardeja ovat esimerkiksi:

  • SFS 5456 (kulutustavaroiden kuljetuspakkausten merkintä)
  • SFS 3536 (suorakaiteen muotoiset kuljetuspakkaukset)
  • SFS 2815 (yleiset merkitsemissäännöt)

Esimerkiksi SFS 5456 INSTA 552 -standardissa annetaan ohjeita kulutustavaroiden kuljetuspakkausten merkitsemiseksi. Standardissa ohjeistetaan esimerkiksi pakkausten merkintä tavarakoodisymbolein. Tämä merkintätapa mahdollistaa koneellisen lukijan käytön jakeluketjun eri vaiheissa.

Eri teollisuuden aloja koskevat omat standardinsa. Esimerkiksi elektroniikkateollisuudessa on standardeja, joilla halutaan suojata herkkiä komponentteja. Elintarvikealalla puolestaan Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on laatinut pakkausmerkintäohjeen.

Pakkausmääräykset koskevat myös vaarallisten aineiden kuljettamista. Vaarallisia aineita ovat muun muassa räjähteet, palavat nesteet, kaasut, radioaktiiviset ja syövyttävät aineet. Aineiden vaarallisuuden vuoksi pakkausten on oltava lujia ja kestettävä paineen nousua. Vaarallisia aineita voidaan kuljettaa muun muassa tynnyreissä, kanistereissa ja säkeissä. Materiaaliltaan pakkaukset voivat olla esimerkiksi terästä, puuta tai lasia.

Pakkausmerkintöjä pitää olla riittävästi, mutta ei liikaa. Merkintöjen liikakäyttö ei ole suotavaa, koska se voi johtaa siihen, että tarpeelliset merkinnät jäävät huomiotta.

Pakkauksissa olevat erilaiset artikkelikoodit helpottavat tilaamista ja varastointia. Artikkelikoodien avulla tuotteet voidaan myös viivakoodata. Viivakoodit ovat koneella luettavia merkkijonoja, joissa kukin numero tai kirjain on koodattu käyttämällä viivoja ennalta sovitun järjestelmän mukaisesti. Viivakoodeissa on ohuita ja paksuja viivoja ja viivojen välissä on välejä. Viivakoodit voidaan lukea etäältä, ja viivakoodien avulla virheet vähenevät. Viivakoodia käyttävät päivittäistavarakaupan lisäksi muun muassa raaka-ainetoimittajat, jakeluyritykset ja tukkuliikkeet. Myös RFID-teknologian käyttö on yleistynyt pakkausmerkinnöissä.