Lentokuljetusorganisaatioita ja -toimijoita

Liikenteen tarkastusvirasto Traficom kehittää liikennejärjestelmän turvallisuutta, edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä ja vastaa liikennejärjestelmään liittyvistä viranomaistehtävistä Suomessa. Traficom myöntää tarvittavia lupia, hyväksyntöjä ja muita päätöksiä sekä toimialaa koskevia oikeussääntöjä. Traficom valvoo liikennemarkkinoihin liittyviä tehtäviä sekä liikennejärjestelmää koskevien sääntöjen ja määräysten noudattamista sekä osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön.

ICAO (International Civil Aviation Organization) on siviili-ilmailun kattojärjestö, joka esittää alan standardeja sekä antaa yleisiä suosituksia.

IATA (The International Air Transport Association) on kansainvälinen lentoyhtiöiden etujärjestö.

ECAC (European Civil Aviation Conference) on Euroopan siviili-ilmailukonferenssi, joka antaa alan suosituksia ja opastusta.

EU (European Union) antaa asetukset ja suoraan sitovaa lainsäädäntöä.