Ulkomaankaupan maksamisesta

Vastuuvapaus: Tämän artikkelin kirjoittajat ovat pyrkineet tuottamaan arvokasta ja totuudenmukaista tietoa. Kirjoittajat tai OP-ryhmään kuuluvat yritykset ja yhteisöt eivät vastaa mahdollisten virheellisten tietojen olemassaolosta tai niiden soveltamisesta käytäntöön eikä tästä aiheutuneista suorista tai epäsuorista vahingoista. Eri pankeilla on erilaisia menettelytapoja saman asian hoitamiseksi. Varmista finanssipalvelujen soveltuvuus ja käyttö aina omasta pankistasi!

Onnistuneen ulkomaankaupan edellytys on, että yritykset voivat luotettavasti saada maksun vientikaupasta ja maksaa tuontikaupasta. Lisäksi yrityksillä voi olla tarpeita hallita ulkomailla olevia rahaeriä sekä siirtää niitä Suomen ja eri ulkomaiden välillä. Tätä varten pankeilla on palveluita, joita voidaan kutsua ulkomaankaupan maksuliikkeeksi, kansainväliseksi maksuliikkeeksi tai kansainväliseksi kassanhallinnaksi. Tässä Ulkomaankaupan maksuliikenne -osiossa käsitellään pankkien vientiin ja tuontiin tarjoamia maksutapoja yleisellä tasolla.

Sekä vienti- että tuontikauppoja koskevissa kauppasopimuksissa määritellään maksutavat ja -ehdot. Nämä vaikuttavat usein myös lopullisen hinnan määräytymiseen ja osapuolten kilpailukykyyn. Myyjän ja ostajan tavoitteet voivat poiketa huomattavastikin toisistaan.

 • Ostajan intressissä ovat muun muassa
  • Pitkä maksuaika, jotta ostaja voi hyödyntää tai myydä itse tuotteet eteenpäin ja saada näin itse rahat maksaakseen myyjälle.
  • Varmuus toimituksesta.
 • Myyjän intressissä ovat muun muassa
  • Lyhyt maksuaika, jotta tuotteista saadut rahat olisivat myyjäyrityksen käytettävissä mahdollisimman nopeasti. Näin myyjän rahoja ei sitoudu ostajan hyväksi ja toisaalta myyjä pystyy maksamaan omille tavarantoimittajilleen.
  • Saatavien turvaaminen myydyistä tuotteista.

Kansainvälinen kauppakamari julkaisee mm. yleisesti käytetyt kv-kaupan ehdot, säännöt sekä sopimusmallipohjat (katso esimerkiksi Incoterms 2020, UPC). Ulkomaankaupan maksuliikenne on kiinteäsi sidoksissa näihin kansainvälisesti käytettyihin pelisääntöihin. Omaan pankkiin kannattaa olla yhteydessä jo ennen merkittävien kauppasopimusten solmimista. Oikein valituilla maksutavoilla voi parantaa omaa neuvotteluasemaa merkittävästi sekä suojautua erilaisilta riskeiltä. Pankit julkaisevat omia tutustumisen arvoisia ulkomaankaupan ohjeitaan (esimerkki).

Ulkomaanmaksuliikkeeseen liittyy myös pankkisektorista riippumattomia (usein poliittisia) tekijöitä, jotka vaikuttavat rahan liikkumiseen rajojen yli ja joita on siksi syytä seurata. Esimerkiksi erilaiset aseelliset selkkaukset voivat aiheuttaa laajojakin vienti- ja tuontirajoituksia ja pakotteita vastapakotteineen.

Suomalaisen osapuoli on velvollinen selvittämään ja noudattamaan Suomessa näistä annettuja viranomaisohjeita ja -määräyksiä. Alkuun pääsee vaikkapa Ulkoministeriön sivuilta (katso esimerkiksi Pakotteet maittain) ja Tullin sivuilta (katso esimerkiksi Rajoitukset ja kiellot). Vastaavasti ulkomaisen kauppakumppanin tulee tuntea oman maansa säädökset. Suomalaisen osapuolen on kuitenkin hyvin suositeltavaa tuntea ja varmistaa kauppakumppanin sijaintimaan tilanne myös itse. Hyvän lähtökohdan tähän antavat Finpron palvelut (katso esimerkiksi maaprofiilit) sekä pankkien asiakkailleen laatimat maakatsaukset.

The Market Access Database (MADB) gives information to companies exporting from the EU about import conditions in third country markets.

Sopivimmat maksuehdot ja -tavat sovitaan kullekin kauppatapahtumalle erikseen. Kauppakumppanien sopimusehtoihin ja maksutapoihin vaikuttavat suuresti mm. seuraavat seikat:

 • Tuntevatko ostaja ja myyjä entuudestaan toisensa?
 • Missä maassa tai missä päin maailmaa myyjä ja ostaja sijaitsevat?
 • Mikä on näiden maiden taloudellinen ja poliittinen tila?
 • Onko ostava yritys luotettava, ja millainen on sen taloudellinen tila?
 • Minkä arvoisesta tai suuruisesta toimituksesta on kysymys?

Käytännössä pankkien tarjoamien maksutapojen ja -palveluiden soveltuvuus todellisiin kauppatapahtumiin on varmistettava yrityksen käyttämän pankin asiantuntevalta yhteyshenkilöltä. Samalla selviävät myös pankkien palveluistaan perimät hinnat sekä mitä maksamiseen liittyviä käytäntöjä eri maissa noudatetaan. On myös huomattava, että pankeilla saattaa olla niitä sitovien pakotteiden lisäksi omia linjauksiaan eri maiden asettamien kansallisten pakotteiden (esim. OFAC) noudattamiseen.