Yhteisön tullitariffi TARIC

Tullitariffi on kaikissa jäsenmaissa sama. Jossain EU-maissa saatetaan yhteisön tullitariffi vielä julkaista paperisenakin versiona, Suomessa siitä on kuitenkin luovuttu, joten käytössä on vain ajantasainen sähköinen versio tullilaitoksen Internet sivuilla.

TARICiin päivitetään muutoksia pitkin vuotta, esimerkiksi kiintiöihin ja suspensiotulleihin. Ajan tasalla olevista muutoksista saa parhaiten tiedot tullilaitosten sähköisestä palvelusta. Kyseisille sivuille pääsee myös Suomen tullin Internet-sivujen kautta. Sivulta löytyy reitit mm. TARICiin, Kiintiöihin, Tullitoimipaikkaluetteloon, Passituksen MRN-seurantaan, VIES-järjestelmään, Viennin MRN-seurantaan, Sitoviin tariffitietoihin EBTI, EORI-tunnuksiin ja AEO-yrityksiin.

Tullinimikkeistä saa neuvoja myös tullilaitoksemme neuvonnasta puh. 020 690 600 ja neuvontaan voi lähettää myös kysymyksiä lomakkeella, joka löytyy tullilaitoksemme Internet-sivuilta www.tulli.fi. Tullilaitosta sitoo kuitenkin vain sitova ennakkotieto BTI eli STT.

Sitovan tariffitiedon hakumenettely muuttui alkaen 1.10.2019. Nyt sitova tariffitieto (BTI  eli Binding Tariff Information) haetaan paperilomakkeen sijasta EU:n asiakasportaalin eli EBTI:n (European Binding Tariff Information) kautta. Sitovaa tariffitietoa voidaan pyytää ainoastaan tosiasiallista, suunniteltua kauppatapahtumaa varten. Sitova tariffitieto ei astu voimaan taannehtivasti; tosin valitustilanteessa tällaisella voi olla tulkintaa antavaa merkitystä. Ennen 1.5.2016 annetut sitovat tariffitiedot olivat/ovat voimassa kuusi vuotta mikäli lainsäädäntö ei ole muuttunut. Mainitun päivämäärän jälkeen annetut sitovat tariffitiedot ovat/olivat voimassa kolme vuotta.

Kutakin tuotetta kohden tarvitaan erillinen hakemus tullilomake 677s Kukin tuote on kuvattava niin yksityiskohtaisesti niin, että se voidaan tunnistaa. Tulee ilmoittaa mm. tavaran tarkka koostumus, valmistusmenetelmä, käyttötarkoitus ja kauppanimi. Lisäksi tuojan tai viejän EORI-numeron ilmoittaminen on pakollista. Hakemukseen on myös liitettävä kaupparekisteriote, ja hakemuksen allekirjoittaa kaupparekisteriotteen mukainen yrityksen virallisen allekirjoitusoikeuden haltija tai haltijat. Jos joku muu allekirjoittaa tarvitaan valtakirja. Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen: Tulli, kirjaamo, Opastinsilta 12, 00520 Helsinki. Sitovien tariffitietojen selailu.

TARIC-tullitariffi koostuu seuraavista osioista:

 • osa 1
  • Johdanto
  • Yleis- ja erityismääräykset
  • Käyttötariffin ryhmät 01 – 63
  • Alaviiteluettelo
 • osa 2
  • Käyttötariffin ryhmät 64 – 97
  • Alaviiteluettelo
  • Aakkosellinen hakemisto
 • osa 3.1 ja 3.2.
  • Etuuskohteluluettelot
  • Polkumyyntitullit
  • Maataloustuotteita koskevia yleismääräyksiä
  • Maatalouden maksuosien lisäkoodit; sokerin ja jauhojen lisätullit
  • Vientitukinimikkeistö
  • Hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmä
  • Tullittomien lääkeaineiden luettelot
  • Cites-sopimus lajiluetteloineen
  • Tuontia koskevat rajoitukset
  • Vientiä koskevat rajoitukset
  • Alaviiteluettelo

Alkaen vuodesta 2014 em. Tullilaitoksen käsikirja nro II julkaistaan vain sähköisessä muodossa.

Tariffitietopalvelu Fintaric

Tariffitietopalvelu Fintaric julkaistaan/julkaistiin lokakuussa 2018, järjestelmä on avoin kaikille tullilaitoksen asiakkaille. Fintaricissa näkyvät EU:n taric-järjestelmässä olevat tavaroiden tullinimikkeet sekä niiden mahdolliset rajoitus- ja verotiedot ml. Suomen kansalliset rajoitustiedot. Selaimella käytettävä palvelu on suunniteltu mm. maahantuojien ja maastaviejien henkilökunnille, jotka työssään tarvitsevat tullinimiketietoutta ja tuntevat tullitariffoinnin perusteet.

Nettitullausten tekijöitä palvelee tullinimikeasioissa myös tullilaitoksen tuonti-ilmoituspalvelun valintalista.

Muut tullilaitoksen käsikirjat

 • Tullilaitoksen käsikirja nro 1: lainsäädäntö alkaen kesäkuusta 2014 ei paperiversiota enää julkaista Suomessa, ajantasainen sähköinen versio löytyy tullilaitoksen Internet-sivuilta.
 • Tullilaitoksen käsikirja nro I osa 2: Tullivalvonta ja tullirikokset
 • Tullilaitoksen käsikirja nro III: Harmonoidun nimikkeistön selityksiä
 • Tullilaitoksen käsikirja nro IV: Tariffointipäätöskokoelma
 • Tullilaitoksen käsikirja nro V: Yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset

(Kaikki käsikirjat tullilaitoksen Internet-sivuilla)

Tullilaitoksen tiedotuksia -lehtinen (THT) ilmestyy nykyään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja vain sähköisenä. Tullaus- ja maahantuontiasioiden, akuutein tieto löytyy tullilaitoksemme Internet-sivuilta.

Tullausarvokäsikirja ja Passituskäsikirja ovat saatavissa pdf-muodossa komission Verotus ja tulliliitto-pääosaston sivuilla.

Tullilaitoksen asiakaslehti Tulliviesti julkaistaan vain sähköisenä.

Siltä osin, kun painettuja käsikirjoja vielä saa niitä voi tilata Kopistoren verkkokaupasta Grano Oy.