Toimituslausekkeen muutokset ja täydennykset

Myyjä ja ostaja saattavat päätyä siihen, että jokin Incoterms-toimituslauseke sopisi heille paremmin hieman muutettuna tai täydennettynä. Sopimusvapauden vuoksi se on toki mahdollista. Kuitenkin pääsääntönä muutokset toimituslausekkeeseen eivät ole suositeltavia siitä syystä, että lauseketta ei kenties voida enää tulkita Incoterms-lausekkeena. Erityisen huolellisesti tulee selvittää muutoksen vaikutus tavaran toimitukseen ja toimituksen vastaanottoon sekä riskin siirtymiseen osapuolten välillä.

Jos osapuolet kuitenkin haluavat muuttaa toimituslauseketta, heidän on huomioitava muutama seikka:

  • onko muutos tarpeen?
  • sopiko täydennys tai muutos toimituslausekkeen luonteeseen?
  • ymmärtävätkö molemmat sopimusosapuolet sekä mahdolliset kolmannet osapuolet muutoksen tai täydennyksen samalla tavalla?

Koska Incoterms-lausekkeet ovat soveliaita lähes kaikkeen tavarakauppaan, niiden sanamuoto ei voi olla kovin yksityiskohtainen. Siitä syystä osapuolet saattavat haluta täsmentää esimerkiksi tuonti- ja vientimuodollisuuksien kustannusten jakautumista.


Logistiikan Maailma -sivustolta löydät laajasti tietoa logistiikasta, hankinnasta, sopimuksista, kuljetuksista ja tullauksesta.

Tutustu käytännönläheiseen aineistoomme etusivun tai vasemman palstan sisältöluettelon avulla. Taltioi etusivu selaimesi kirjanmerkkeihin