Logistiikan opintopolku

Logistiikan koulutus antaa hyvät valmiudet erilaisiin työtehtäviin ja yrityksiin. Ei ole olemassa yritystä, organisaatiota, kuntaa tai kaupunki jossa logistiikkaa ei olisi mukana jokapäiväisessä toiminnassa. Logistiikan parissa opiskellut voi tehdä uran liikenteen parissa (esim. huolinta, tavaran kuljetus, joukkoliikenne). Myös materiaalikäsittely, kuten virtojen hallinta (seuranta), varastointi ja pakkaaminen sekä lisäksi osto- ja hankintatoimi ovat yleisiä vaihtoehtoja. Näiden kaikkien aktiviteettien rinnalla tulee ymmärtää tietovirtojen liikkumista, hallintaa ja seurantaa. Työ on yleensä kutkuttavan hektistä, uudistuvaa, monitasoista, verkostoitumista vaativaa, kansainvälistä ja siksi paras puoli on se, että kaikki päivät ovat erilaisia. 

Opettajalle tarpeellista, käytännönläheistä tietoa

 • Olemme vuoden aikana ahkerasti kyselleet Logistiikan Maailman monipuolisen ja käytännönläheisen aineiston käyttökelpoisuudesta opetustoimessa.
 • Saadut palautteet käsitellään aina asiantuntijoiden kanssa viivytyksittä.
 • Sivustollamme on opettajille tarkoitettu opettaja-aineisto, joka sisältää opetusmateriaalia sekä kattavan kokoelman opetukseen soveltuvia tiivistelmäesityksiä logistiikan eri osa-alueilta.
 • Logistiikan aihepiiriin kuuluvat esim. toimituslausekkeet, tullaustoimet, vaarallisten aineiden kuljetukset, ympäristökysymykset ovat kiinnostaneet monia.
 • Kaikissa LM käsittelemissä osioissa on otettu työelämän toimijoiden toivomukset käytännönläheisesti huomioon.
 • Erikoistuminen jollekin varsin rajoitetulle osaamiselle on omat etunsa mutta myös vaaransa.
 • LM käyttäjämäärät ovat kasvaneet myös lähdeaineistona-luotettavaa ja tarvittaessa päivitettyä tietoa suomalaisilta huippuosaajilta.
 • aineistosta löytyy myös tietoa opintopolkuaiheesta. Erilaisia tehtäviä löytyy ja lisää on tulossa opettajien toivomalla tavalla.
 • Rakentavasta palautteesta olemme kiitollisia esim. sähköpostilla.
 • Haluaisimme esimerkiksi kuulla, kuinka voisimme tukea opettajia omien Moodle-pohjaisten kurssien ja oppimateriaalien tuottamisessa.
 • Sivuston aineistot, tekstit ja kuvat, ovat vapaasti käytettävissä opetuksessa. Suosittelemme Logistiikan Maailma® -sivuston mainitsemista lähteenä, niin yhteys ajan tasalla pidettävään aineistoomme säilyy, ja oppilaat ja opiskelijat voivat viedä tietolähteen mukanaan työelämään.
 • Esimerkkejä Logistiikka-alan opinnäytetöistä Theseus.fi-sivustolla.
 • Logistiikka-alan opiskelumahdollisuuksia Suomessa.
Logistiikan Maailman osaamistestit osaamisen todentamisessa!

Kuinka logistiikkaa voisi tuoda opintopolulle?

Logistiikan opintopolun tulisi olla luonteva taival nuorelle opiskelijalle ja logistiikan tarjoamien työmahdollisuuksien tulisi ja varhain olla nuorelle tuttuja. Ilman toimivaa logistiikkaa Suomi pysähtyy, ja koko elinkeinoelämä on logistiikasta täysin riippuvainen. Logistiikka on HOT ja tämä pitää näkyä opetuksessa jo peruskoulun yläasteella. Paikallisella elinkeinoelämällä on avaimet käsissään. Tavoiteen pitäisi olla, että Joka kymmenes ”tettiläinen” logistiikkaa harjoittelemaan! Harjoittelupaikat pitää valita huolellisesta ja tulevaisuutta ajatellen. Paikallisilla logistiikka-alan yhdistyksillä on tässä erittäin suuri rooli. 

Ammattikoululaisen opinnot sisältävät ammattiaineet mutta n.s. muissa ammattikouluissa ja tutkinnoissa, missä opiskellaan liiketoimintaa sivuaineena – logistiikan tulee selvästi näkyä paremmin. Lukioita varten tulee laatia logistiikan valinnaisia kurssikokonaisuuksia, jossa opiskellaan logistiikan perusteita – ja näin avautuu jo tässä vaiheessa myös logistiikan kesätyöpaikkoja – tämäkin yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Mitä enemmän paikallinen elinkeinoelämä on mukana kouluttamassa/harjoittelemassa ja kesätyöllistämässä – sen paremmin nuoret pääsevät logistiikan makuun. 

Nykyisessä koulutusmallissa Suomessa paikallinen elinkeinoelämä on liian kaukana opiskelijan oppimisympäristöstä. Logistiikka on harvalle peruskoululaiselle tuttua, vaikka heidän elämänsä on siitä päivittäin riippuvainen. 

Logistiikan koulutusmalli nyt

Logistiikka-alan nykyinen opintopolku

Kuinka logistiikan opintoja voisi paremmin tuoda opintoihin? Miltä logistiikan opintopolku voisi tulevaisuudessa näyttää?

Logistiikan opintopolku tulevaisuudessa

Suomi tarvitsee logistiikan osaajia jokaiselle yrityksen toimialueelle. On satoja työnimikkeitä logistiikan eri tasoilla. Vastaavasti on liian vähän ammattikouluja/ammattikorkeakouluja/ korkeakouluja jotka opettavat niitä valmiuksia joita elinkeinoelämä logistiikan alalla tarvitsee. Erityisen huono tilanne on Ammattikorkeakouluissa ja Korkeakouluissa Etelä-Suomessa ja erityisesti Uudellamaalla, jossa suurin osa työpaikoista sijaitsee. 

Tarvitaan toimenpiteitä!

1. Peruskoulu

Paikallisen elinkeinoelämän tulee tarjota erilaisia, vaihtelevia, kannustavia, inspiroivia, opettavaisia TET (työelämään tutustuminen) paikkoja peruskoululaisille. Järkevä tavoite on, että noin joka kymmenes Tettiläinen kokeilee työtä logistiikan parissa. Tässä tarvitaan paikallisten logistiikan yhteisöjen työtä ja informaatiota, jotta paikalliset yritykset saavat tarvittavaa tietoa siitä miten voidaan tarjota näitä TET-paikkoja kouluille.

Logistiikka-ala voisi olla esimerkkiala jossa yhdistystasolla (valtakunnallisella tasolla) laaditaan malliesimerkkejä siitä, mitä Tettiläinen voi oppia ja kokea eri logistiikan työtehtäviä viikossa -> ”Ostajan työviikko”, ”Rekkakuskin työviikko”, ”Varastomiehen työviikko”, ”Pakkaussuunnittelijan työviikko” jne. Yrityksen on paljon helpompaa tarjota koululle TET viikkoa kun tietää mitä on tulossa- malleja on olemassa (sovellettavissa omaan yritykseen).

Mitä enemmän Tettiläisiä tutustuu liike-elämän logistiikkaan sitä enemmän hakijoita tulee ammatillisen koulutuksen logistiikan opintolinjoille. Lisäksi saadaan houkuteltua nuoria opiskelijoita Näyttötutkintoon ja Lukiolaiset innostunevat liiketaloudesta jos tarjoilla on logistiikan kursseja – myös näistä teemoista. Jos ammattikoulussa tai lukiossa EI ole logistiikka-alaa hallitsevaa opettajaa liike-elämä tai pakallinen logistiikan yhdistys voi auttaa. Peruskoulun jälkeen oppilas siirtyy jatkokoulutukseen. 

2. Oppisopimus/ Näyttötutkinto

Soveltuu loistavasti opiskelijoille, jotka haluavat samalla varmistaa työpaikkansa. Vastaavasti työnantaja saa palkallisen, joka on jo saanut työopastuksen ja valmistuttuaan on heti valmis työhön. Logistiikka-alan paikalliset yritykset voisivat syventää yhteistyötä paikallisten ammattikoulujen kanssa ja tarjota näyttötutkintopaikkoja –erityisesti alueella ja aloilla jossa on pulaa osaavista henkilöistä. Näyttötutkinnon suorittanut on käytännön kautta hankkinut osaamisensa. 

3. Ammattikoulu (opistot)

Ammattikoulututkintoja logistiikan alalta löytyy monia; Kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisala, Logistiikan perustutkinto, Auto-alan perustutkinto, Varastoalan ammattitutkinto jne. Koulutus sisältää harjoittelujaksoja alan yrityksissä. Tämän lisäksi logistiikka-alan tulee myötävaikuttaa ammattikouluja sisällyttämään ainakin yhden kurssin logistiikkaa liiketoimintaopetuksen yhteyteen. Paikalliset yritykset voivat myös välittää tietoa AMK-kouluihin tarjolla olevista kesätyöpaikoista. Logistiikka-alan työntekijät ovat erittäin kriittinen resurssi Suomen toimitusketjun toimivuuden kannalta. 

4. Lukio

Lukiot erikoistuvat nykyään eri aloille. Olisi toivottavaa että Suomesta löytyisi useampia logistiikkalukioita. Jokaisella lukiolaisella tulisi olla mahdollisuus opiskella liiketaloutta (joka sisältää logistiikkaa) tai sitten vapaa valinnaisena kurssina Logistiikan perusteet. Paikalliset yritykset voivat välittää tietoa kouluihin kesätyöpaikosta. 

5. Ammattikorkeakoulu/korkeakoulu (alempi tutkinto)

Riippumatta siitä onko opiskelijan tausta teoreettinen (lukio) tai käytännöllinen (ammattikoulu/ näyttötutkinto) opiskelu jatkuu alempaan korkeakoulututkintoon. Vaihtoehtoja on useampia sekä insinöörin että liiketalouden opintojen puolella. On tärkeää, että logistiikan opintoja voidaan suorittaa tutkintoon asti pääaineena, ja näin annetaan kiinnostuneille mahdollisuus erikoistua logistiikkaan. Lisäksi on tärkeää tarjota tarkoituksenmukaisia logistiikan valinnaisia opintoja kaikille aloille, mikä tukee logistiikan osaamisen levittäytymistä ja merkityksen ymmärtämistä.

Yhteistyötä elinkeinoelämän ja korkeakoulujen on monella eri tasolla, ja sitä voidaan yhä lisätä ja vahvistaa:

 • Yhteistyötä koulutuksen sisällön kehittämisessä 
 • Yritysvierailujen ja luentoja 
 • Opinnäytetöiden aiheita 
 • Eri pitkäaikaisia yhteishankkeita ja kehittämiskohteita esim. kurssitöitä lisäävät elinkeinoelämän ja koulujen välinen ymmärrys. Kumppanuus on erittäin tärkeää – tässä tapauksessa kolmikanta kumppanuus – KOULU-YRITYS- OPISKELIJA. 

6. Korkeakoulu (ylempi tutkinto) 

Riippumatta siitä, onko opiskelijan tausta teoreettinen (alempi korkeakoulu tutkinto) tai käytännöllinen (ammattikorkeakoulu), opiskelu voi jatkua ylempään korkeakoulututkintoon. Vaihtoehtoja on useampia sekä teknisen että liiketalouden puolella. On tärkeää, että logistiikan opintoja voidaan suorittaa tutkintoon asti pääaineena, ja näin annetaan kiinnostuneille mahdollisuus erikoistua logistiikkaan. Lisäksi on tärkeää tarjota tarkoituksenmukaisia logistiikan valinnaisia opintoja kaikille aloille, mikä tukee logistiikan osaamisen levittäytymistä ja merkityksen ymmärtämistä. 

Yhteistyötä elinkeinoelämän ja korkeakoulujen on monella eri tasolla, ja sitä voidaan yhä lisätä ja vahvistaa:

 • Yhteistyötä koulutuksen sisällön kehittämisessä 
 • Yritysvierailujen ja luentoja 
 • Opinnäytetyön/väitöskirjan aiheita 
 • Eri pitkäaikaisia yhteishankkeita ja kehittämiskohteita esim. kurssitöitä lisäävät elinkeinoelämän ja koulujen välinen ymmärrys. Kumppanuus on erittäin tärkeää – tässä tapauksessa kolmikanta kumppanuus – KOULU-YRITYS- OPISKELIJA.