Lastinkäsittely satamissa

Lastinkäsittely aluksen ja sataman välillä voidaan jakaa aluksessa oleviin käsittelyvälineisiin ja sataman käsittelyvälineisiin.

Lastinkäsittelyvälineet voidaan jakaa myös

  • nostolaitteisiin, joita käytetään lastin siirtoon laivan partaan yli. Konttilaivoja varten on erilaisia konttinostureita ja irtolasteille esimerkiksi kauhoja ja pumppuja. Pienissä irtolastialuksissa on itsessään yleensä nostureita, joilla voidaan nostaa esim. pieniä yksiköitä (kuten niputettua sahatavaraa) tai irtolastia, kuten hiiltä. Nostolaitteita voi olla sekä kiinteitä, joita siirretään laiturilla pitkin kiskoja pitkin, että siirrettäviä, pyörillä kulkevia nostureita.
  • siirtolaitteisiin, joilla siirretään lastia vaakasuuntaisesti joko alukseen tai sataman kentillä. Kontteja käsitellään konttikurottajilla tai konttilukeilla. Irtolasteja kuljetetaan erilaisilla kuljettimilla ja hihnoilla. Ro-ro-alukset ahdataan nopeasti ns. vetomestareilla, jota vetävät pyörien päällä olevan lastin laivan rampista suoraan kannelle, kontit lauttavaunujen päällä ja perävaunut vedetään omilla pyörillään.
  • pumppuihin ja putkistoihin, joilla kuljetetaan nestemäisiä ja kaasumaisia irtolasteja. Joskus käytetään myös säiliöautoja tai -junavaunuja.

Maailmalta löytyy suuria satamia, jotka ovat täysin automatisoituja, ja niiden koneita ohjataan ainoastaan tietokoneella. Nämä satamat ovat yleensä erikoistuneet vain yhteen tuotetyyppiin, esim. kontteihin.

Suomessa ei ole täysin automatisoituja satamia, mutta silti nostureiden ja ahtauskoneiden kuljettajat saavat ohjeistuksensa pääasiassa tietokoneella. Yksikkökuljetuksiin erikoistuneissa satamissa satamakoneiden kojelaudassa oleva tietokone kertoo, mikä yksikkö tulee seuraavaksi siirtää ja minne. Samalla tieto siirtyy järjestelmään ja yksikköä noutamaan tulevat kuorma-autot saavat jo sataman portilla tiedon, mistä yksikkö on noudettavissa.