Pikakuljetusten hinnoittelu

Tyypillisesti pikakuljetuspalvelut kattavat noudon asiakkaalta, kuljetuksen määräpaikkaan ja jakelun vastaanottajalle sekä perus tuonti-/vientiselvityksen.

Kuljetusten rahti-/perushintaan vaikuttavat

 • lähetyksen paino (todellinen tai tilavuuspaino, hinnoittelu korkeamman mukaan)
 • lähtöpaikka
 • määräpaikka
 • huolintakäsittely (tullattava vai tullaamaton) sekä
 • kuljetusnopeuden mukaan valittu palvelu (Same Day, Time Definite, Day Definite).
 • asiakasyrityksen kuljetusvolyymit

Isokokoisen, kevyen lähetyksen volyymipaino saattaa olla suurempi kuin lähetyksen todellinen painoTällöin lähetys hinnoitellaan sen viemän tilan mukaan.

Pikakuljetusten volyymipaino määritellään yleisesti joko

 • 200 kg / m3 tai
 • 250 kg / m3

(vrt. lentorahti 167 kg / m3 tai maantierahti 333 kg / m3).

Nopeampi palvelu on kalliimpi ja lähtö- sekä määrämaat tai alueet on ryhmitelty vyöhykkeiksi tai hintaryhmiksi. Palveluiden hinnoitteluun vaikuttaa myös, erityisesti B2C kuljetuksissa, käytettävä toimintamalli ja jakelutehokkuus. Esimerkiksi suuren osan toimituksista mennessä harvaan asutuille tai ns. kauko-alueille voi lähetysten hinta olla korkeampi kuin toimituksissa tiiviisti asutetulle keskusta-alueelle.

Esimerkki Euroopan hintavyöhykkeistä.

Hinnoittelu perustuu rahtihinnan / perushinnan lisäksi veloitettavin lisämaksuihin (Surcharges), lisäpalveluihin (Services) sekä tullauksen ja huolinnan (Customs) maksuihin.

Lisämaksuja ovat esimerkiksi:

 • polttoainelisä, kaukoaluepalvelu (= toimitukset vaikeakulkuisille, harvaanasutuille seuduille), vaarallisten aineiden maksut, yksityisosoitejakeluiden tai suurikokoisen kollin käsittelymaksut sekä mahdolliset viranomaisten asettamat maksut tai pakolliset lähetyksiin kohdistuvat toimenpiteet

Lisäpalveluita ovat esimerkiksi:

 • lauantaijakelu, myöhäinen tai aikainen nouto, vihreät / hiilidioksidineutraalit palvelut, vakuutus, pakkausmateriaalit tai vastaanottajan kuittaustodistus jne
 • lähetyten laskutukseen liittyvät lisäpalvelut, kuten tullien ja verojen laskuttaminen muulta kuin vastaanottajalta jne.
 • tullauksen ja huolinnan palvelut kuten alkuperätodistukset, passitukset, avisointi jne.