Case-esimerkki epäonnistuneesta transitokuljetuksesta

1800 kg lääkintätarvikkeita Veronasta, Italiasta, Suomen kautta jatkokuljetus Venäjälle. Eli kauttakulku, transitokuljetus.

 1. Kuljetuksen tilaus suomalaisen huolintaliikkeen kautta ja se kattoi 4 europalettia, n.4m3 ja 1800 kg:n erän lääkintätarvikkeita: sidetarpeita, teippejä, sidontavälineitä. Kuljetusehtona EX WORKS ja transitokuljetus Italiasta Suomen kautta Venäjälle.
 2. Kun asiakas tekee tällaisen kuljetustilauksen Suomessa huolintaliikkeelle, huolehditaan myös siitä, että vastaanottoterminaali ja tullauspaikka Venäjällä on tiedossa etukäteen.
 3. Reititys seuraavasti:
  • Verona- Lyypekki:
   • Verona, nouto lähtömaan kappaletavaraterminaaliin, josta lastaus ulkomaanyksikköön
   • kuljetusyksikön veto Veronasta terminaalilta laivaussatamaan Lyypekkiin
    • CMR-rahtikirja tehtiin lastauspaikassa
    • lähettäjä toimitti kauppalaskut
   • Laivaus Lyypekistä Suomeen
   • Suomessa
    • kuljetusyksikön veto Vuosaaren satamasta huolintaliikkeen terminaaliin Vantaalle
    • Reitityksessä Vantaan terminaalilla transitotavaran uudelleenkuormaus Venäjälle lähtevään autoon, tehdä tullitekniset selvitykset ja dokumentoinnit
 1. Tapahtuikin seuraavaa:
  • lääkintätarvikelähetys noudettiin Italiassa suoralla autolla (vetoauto + trailer) kansainvälisen kuljetusyksikön keulaan, jonne sen lastasi tavaran lähettäjän varaston henkilökunta
  • kuljettaja ei saanut turvallisuussyistä lastata itse, eikä olla paikalla lähetystä lastattaessa; tämä oli lähettäjän päätös, joka hyväksyttiin
  • CMR-rahtikirjassa luki ”medical equipment
  • lisäksi kuljettaja haki trailerin kyytiin muutakin suoran noudon tavaraa ja lisäksi kuljetusyksikön perään kuormattiin kappaletavaraa terminaalilta Veronasta Suomeen
  • suora auto jatkoi sitten Suomeen asti samalla vetoautolla ja kuljettajalla
  • ilmeni, että kuljettaja oli saanut kyytiin kaksi ylimääräistä palettia lääkintätarvikeyritykseltä Veronasta, mutta ei ilmoittanut huolintaliikkeelle Veronassa lääkintätarvikelähetyksen lastanneen yrityksen varastolta kyytiin tulleista kahdesta ylimääräisestä paletista, koska ei tiennyt niistä, koska ei valvonut lastausta eikä saanut olla siinä toimessa läsnä millään tavalla
  • kuljetusyksikön purun yhteydessä Vantaalla ilmeni silmämääräisen tarkistuksen yhteydessä,että keulassa olikin 4 paletin sijaan lääkintätarviketavaraa  kaikkiaan 6 muovitettua palettia ja suoran ajon verran, n.3600 kg ja lavametrejäkin muutama. Koska lähetys oli kuormattu ja kiinnitetty erittäin hyvin ja tukevasti trailerin keulaosaan, sitä ei ryhdytty purkamaan,vaan tehtiin päätös ajattaa lähetys samalla autolla suoraan Lappeenrantaan, transitoterminaaliin, jossa uudelleenkuormaus Venäjälle menevään yksikköön oli tarkoitus tehdä.
  • Lappeenrannassa lähetys purettiin kuljetusyksiköstä uudelleenkuormausta varten ja havaittiinkin yllätyksenä, että ylimääräisistä, keulassa olevista paleteista toinen oli merkitty OVERPACK ja siinä olivat kiinnitettynä lipukkeet nro 3, 5.2 ja 6.1, sekä merkinnät ”UN2319” , ”UN1992” ja ”UN3109”. Muovitetussa OVERPACKissa eli lisäpäällyksessä oli lavalle pakattuna laatikoita, joissa ei ollut mitään vaarallisen aineen merkintöjä tai lipukkeita. Toisessa paletissa oli  muovin alla 10L kanistereita, joissa kiinnitettynä käyttöturvallisuuslipukkeet GHS02 (syttyvä), GHS05 (syövyttävä), GHS08 (vakava terveysvaara)  ja GHS09 (ympäristölle vaarallinen). Kauppalaskut tarkistettiin ja havaittiin lisäpäällyksen sisältämän tavaran erittelystä,että kysymyksessä olikin selkeästi vaarallisen aineen lähetys. Toisen paletin kanistereiden kauppanimen perusteella tuli epäilys, että nekin olisivat kuljetusluokiteltavaa,vaarallista tavaraa.
  • Tiedustelu lähti huolintaliikkeen Italian edustajan kautta lähettäjälle Veronaan. Tuli selvitys, että kyytiin oli ”viime hetkellä” lastattu vastaanottajan nimenomaisesta pyynnöstä nekin kaksi palettia, joiden vaarallisen aineen tiedot sitten toimitettiin ”jälkijunassa” DG-deklaraatioiden muodossa huolintaliikkeelle Suomeen, kun selvitystä pyydettiin.
   • ONGELMA: havaittu vaarallisen aineen lähetyksen osa, kooltaan kaksi palettia, oli täysin puutteellinen kuljetusmerkinnöiltään ja koska vastaanottava tulliterminaali Venäjällä ei saanut käsitellä ADR-tavaraa, sitä ei voinut lähettää edelleen. Vastaanottaja kieltäytyi vastaanotosta ja ilmoitti,että he eivät olleet alun perin tilanneetkaan mitään vaaralliseksi luokiteltua tavaraa. Lähettäjä ilmoitti, että lähetys on EXW, eivätkä he ole mitään ylimääräistä, vastaanottajan tilaamatonta tavaraa kyytiin lastanneet.
   • PATTITILANNE TRANSITOTERMINAALISSA: lähetys oli samantien kuljetuskiellossa VAK-lain 14§:n puitteissa, koska kuljetusmerkinnät olivat täysin puutteelliset ja erosivat kuljetusasiakirjoissa annetuista tiedoista. Ainoa tapa saada lähetyksen osa edelleen liikkeelle oli merkitä ja lavoittaa ja dokumentoida uudelleen, mutta kumpikaan osapuoli ei ollut tästä aiheutuvia lisäkustannuksia halukas kontolleen ottamaan. Siihen jäi lähetys huolintaliikkeen varastoon tuhottavaksi vaarallisena jätteenä.
 1. Valitettava fakta tässä oli se, että vaarallisen aineen lähetys tuli pimeänä läpi koko Euroopan Suomeen asti. Laivayhtiölläkään ei ollut siitä mitään tietoa, joten riskitaso oli kohonnut koko matkan ajan. Jos jotain olisi matkalla sattunut, esim. liikenneonnettomuus, josta seurauksena kuljetusvahinko,vaarallisen aineen kuljetuspakkauksen rikkoutuminen ja vuoto, niin ei huolintaliikkeellä, kuljetusliikkeellä,  kuljettajalla tai laivayhtiön henkilöstöllä olisi ollut mitään tietoa kyydissä olleen tavaran vaarallisuudesta. Ei myöskään pelastushenkilöstöllä.
  • Kuljetusyksikkö oli laivassa sisältämäänsä tavaraan nähden virheellisesti sijoitettuna, kun ahtausmääräyksiä UNNOjen perusteella tarkistellaan.
  • Käytettävä laiva noudatti IMDG-koodin määräyksiä ja niiden mukaan aineen UN-numerokohtainen ahtauskategoria määrittää kuljetusyksikön paikan aluksessa. Se voi olla ”vain kannella ja vain rahtialuksessa”.
  • Luokkakohtainen erottelutaulukko voi vaatia aineiden erottelua muista vaarallisia aineita sisältävistä yksiköistä IMDG-koodin erottelutaulukon mukaisesti ja mahdolliset erityisehdot huomioiden.
  • Kaiken kaikkiaan vaarallisten aineiden kuljettaminen vaatii aina aikaa, paneutumista, huolellisuutta ja erityisesti ammattitaitoa ja osaamista.

Tämä esimerkki ei pyri olemaan täydellinen esitys, vaan se on yleiskuvaus eräästä vaarallisen aineen kuljetustapahtumasta, joka meni varsin täysin pieleen. Jokainen kuljetustoimeksianto ja sen suorittaminen on ainutlaatuinen, vaikka valmiita prosesseja ja rutiineja onkin olemassa paljon. Lähettäjän vastuu oikean tiedon toimittamisesta ja vastuullisesta toiminnasta on  tärkeää, että kuljetustoimeksiannot voidaan suorittaa määräysten mukaisesti ja turvallisesti. Kuljettajan äärimmäisen tärkeä rooli on aina tietää, mitä hänellä autonsa kyydissä on ja mitä siihen tulee lisäksi ja saako tulla.