Varasto-ohjautuva tuotanto (MTS)

Varasto-ohjautuvassa tuotannossa (MTS eli Make to Stock) asiakkaan tilaukset toimitetaan lopputuotevarastosta. Tuotteita valmistetaan ennakoiden valmiiksi lopputuotevarastoon ennusteiden tai esimerkiksi tilauspisteohjauksen laukaisemien täydennystilausten mukaan. Varasto-ohjautuvassa tuotannossa tilauksen kohdennuspiste eli OPP on lähinnä asiakasta.

MTS

Varasto-ohjautuva tuotanto (MTS)

Varasto-ohjautuva tuotanto on tyypillinen tilanteissa, joissa asiakkaan toimitusaikavaatimus on hyvin lyhyt, ja kunkin nimikkeen menekki on suuri ja kohtuullisen hyvin ennustettavissa. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi elintarvikkeet ja monet kuluttajatuotteet.

Varasto-ohjautuvassa tuotannossa kaikki aktiviteetit ennen (ylävirtaan) tilauksen kohdennuspistettä tapahtuvat ennakoiden ilman varsinaista asiakastilausta, suunnitelmiin ja ennusteisiin perustuen. Vaikka tämä sisältää riskin (kysyntä ei välttämättä toteudu ennustetusti), se antaa myös mahdollisuuden tehostaa tuotantoa esimerkiksi tuotantomääriä tasoittaen. Varastot sitovat pääomaa, aiheuttavat kustannuksia ja ovat riski. Hyvä kysynnän suunnittelu- ja ennusteprosessi sekä lopputuotevaraston tarkka ohjaus auttaa välttämää turhaa pääoman sitoutumista ja turhan korkeita kustannuksia sekä minimoimaan esimerkiksi pilaantumisriskien realisoituminen.

Varasto-ohjautuvuus voi olla myös pakon sanelemaa: tuotannon pitkien läpäisyaikojen vuoksi ei tilausohjautuvammilla tavoilla päästä riittävän nopeisiin toimitusaikoihin. Tällöin tuotannon nopeuden kehittäminen on erittäin tärkeää, jotta varasto-ohjautuvasta tuotannosta voidaan siirtyä enemmän tilausohjautuviin muotoihin kuten tilauksesta kokoonpano tai tilauksesta valmistus.