Force majeure clause

Sopimusosapuolet voivat sisällyttää sopimuksensa lausekkeen ylivoimaisesta esteestä, force majeure. Se koskee tilannetta, jossa sopimusosapuoli ei pysty pysyvästi tai ainakaan tilapäisesti täyttämään velvoitteitaan ulkopuolisen, yllättävän, ja ennakoimattoman esteen vuoksi eikä hänellä ole mahdollisuuksia torjua estettä.

Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi sota ja sodankaltainen tilanne, terrorismi, sabotaasi, tai merirosvous, viranomaisen toimenpide, kulkutauti tms., tulipalo, räjähdys, koneiden hajoaminen, työtaistelutoimenpiteet. Näyttövelvollisuus on ylivoimaiseen esteeseen vetoavalla.

Seurauksena voi olla sopimuksen toimeenpanon lykkääminen tai sen irtisanominen.

Ylivoimaiseen esteeseen vetoava osapuoli vapautuu velvoitteistaan esteen voimaantulon jälkeen tai viimeistään sen jälkeen, kun ilmoitus asiasta saapuu vastapuolelle. Jos ylivoimainen este on tilapäinen, sopimusvelvoitteista vapautuminen koskee vain esteen voimassaoloaikaa. Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle esteen päättymisestä.

Force majeure clausen on määritellyt Kansainvälinen Kauppakamari. Lausekkeen tarkka kuvaus ja ohjeet sen käytöstä löytyvät Kauppakamarin verkkosivuilta.