Kuljetusvastuuvakuutus

Huolitsijalla, rahdinkuljettajalla, varastonpitäjällä ja ahtaajalla sekä erilaisilla kuljetuksiin liittyvien niin sanottujen lisäarvopalvelujen tuottajilla on vastuu haltuunsa uskotusta tavarasta. Vastuuta eri kuljetusmuodoissa säätelevät ja rajaavat kansalliset ja kansainväliset lait ja sopimukset (konventiot). Kuljetusvastuuvakuutus ei ole päällekkäinen aiemmin käsitellyn tavarankuljetusvakuutuksen kanssa. Kuljetusvastuuvakuutuksella huolintaliike tai muu sellainen vakuuttaa korvausvastuutaan haltuunsa uskotulle tavaralle aiheutuneesta vahingosta, kun taas tavarankuljetusvakuutuksella tavaran omistaja vakuuttaa itse tavaran.

Koska vastuu eri kuljetusmuodoissa ja tavarankäsittelyn vaiheissa vaihtelee, rahdinkuljettajille, huolitsijoille ja tavarankäsittelijöille on tarjolla useita eri vakuutusratkaisuja harjoitetusta toiminnasta riippuen:

  • Tiekuljetusvakuutus
  • Huolintavakuutus
  • Terminaalivakuutus
  • Taakkavakuutus
  • Ahtausvakuutus
  • Laivanmeklari ja laivanselvitysvakuutus