Rautatiekuljetus

Rautatiet ovat tehokkaimmillaan suurten massojen säännöllisissä kuljetuksissa. Suomen kuljetusjärjestelmässä näitä rautateille parhaiten sopivia virtoja ovat raskaan metsä- ja metalliteollisuuden vientikuljetukset tuotantolaitoksilta satamiin sekä Venäjältä saapuvat ja Suomen läpi kulkevat metalli- ja kemianteollisuuden transitokuljetukset. Näiden lisäksi rautateillä kulkee runsaasti metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden raaka-ainekuljetuksia.

Johdanto: Avaa osion johdantoesitys (Google Slides) uuteen selainikkunaan.

Rautatiekiskot

Rautatiet ovat Suomen vientiteollisuuden runkokuljettaja, jonka painopiste on erityisesti metsäteollisuudesta. Raskaan teollisuuden kuljetuksissa, erityisesti metsäteollisuudessa, roolijako on selkeä; kotimaan kuljetukset kulkevat kumipyörillä ja satamiin suuntautuvat vientikuljetukset rautapyörillä.

Rautatiekuljetuksilla on Suomessa vain varsin vähän yhteisiä kuljetusketjuja muiden maakuljetusmuotojen kanssa. Eri kuljetusmuodot ovat siis kukin varsin pitkälle erikoistuneet omaan rooliinsa. Käytännössä tällä hetkellä ainoita säännöllisiä yhteisiä kuljetusketjuja rautateillä ja kumipyöräkuljetuksissa on raakapuussa.

Lisätietoa

Rautatieliikenteen ja -kuljetusten tilastot löydät tilastokeskuksen verkkosivuilta.