Valuuttakauppa ja valuuttariskiltä suojautuminen

Vastuuvapaus: Tämän artikkelin kirjoittajat ovat pyrkineet tuottamaan arvokasta ja totuudenmukaista tietoa. Kirjoittajat tai OP-ryhmään kuuluvat yritykset ja yhteisöt eivät vastaa mahdollisten virheellisten tietojen olemassaolosta tai niiden soveltamisesta käytäntöön eikä tästä aiheutuneista suorista tai epäsuorista vahingoista. Eri pankeilla on erilaisia menettelytapoja saman asian hoitamiseksi. Varmista finanssipalvelujen soveltuvuus ja käyttö aina omasta pankistasi!

Valuuttakauppa on pankin ja yrityksen välinen kauppa, jossa valuuttaa vaihdetaan toiseen valuttaan sovittuun kurssiin. Tarjolla erilaisia välineitä ja tapoja tehdä valuuttakauppaa (esim. verkkopalvelut ja konttoritoimeksiannot).

Yrityksellä on valuuttakurssiriski aina, kun sillä on velkoja tai saatavia muussa valuutassa kuin eurossa, koska valuuttakurssit voivat vaihdella sitovan sopimuksen tekohetken ja valuuttojen kotiutuksen tai maksamisen välissä.

Tulevaisuuden kurssimuutoksien suojauksessa käytetään yleisimmin valuuttatermiinejä ja valuuttaoptioita:

  • Valuuttatermiinin avulla yritys pystyy sopimaan tulevana ajankohtana käytettävän valuuttakurssin.
  • Valuuttaoption avulla yritys suojautuu epäedullisilta kurssiliikkeiltä säilyttäen samalla mahdollisuuden hyötyä edullisista kurssiliikkeistä.