Logistiikka-alan opintoja

Logistiikka-alaa voi opiskella sekä ammatillisessa koulutuksessa että ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnoissa. Tälle sivulle on listattu esimerkkejä logistiikka-alan opinnoista. Lista ei ole kattava, joten kannattaa etsiä lisää vaihtoehtoja esimerkiksi Opintopolku.fi-palvelun kautta.

Logistiikkaopintoja ammatillisissa oppilaitoksissa

Logistiikan perustutkintoa voi opiskella ammatillisissa oppilaitoksissa yo-linjoilla useissa eri oppilaitoksissa Suomessa.

Logistiikan perustutkinnossa voi erikoistua joko kuljetuspalveluihin tai varastopalveluihin. Autonkuljettajan, yhdistelmäajoneuvon kuljettajan ja linja-autonkuljettajan koulutukset antavat perusvalmiudet autonkuljettajan ammatissa toimimiseen. Koulutus antaa myös mahdollisuuden suuntautua erilaisiin kuljetusammatteihin, esimerkiksi jakelu-, maansiirto-, puutavara-, maantie- ja linja-autokuljetuksiin.

Varastonhoitajan koulutusohjelmassa opiskellaan perustiedot varastoalan työtehtävistä. Alan työtehtävät voivat vaihdella suurestikin riippuen varastojen koosta tai varastoitavista tuotteista. Elintarvike-, metalli- ja kaupan ala työllistävät monia alan työntekijöitä. Myös kuljetus- ja huolinta-alan yritykset tarvitsevat varastoalan osaajia.

Logistiikan perustutkintoja Opintopolku.fi-palvelussa, kymmenet ammattiopistot ympäri Suomea tarjoavat logistiikan opetusta.

Puolustusvoimissa voi suorittaa varusmiespalveluksen erikoistumalla ajoneuvonkuljettajaksi. Kuljettajakoulutukseen hakeutuvia halutaan koko ajan lisää puolustusvoimissa.

Logistiikkaopintoja ammattikorkeakouluissa

Logistiikka-alan ammattikorkeakouluopintoja löytyy lähinnä tekniikan ja liikenteen sekä liiketalouden aloilta. Pääkaupunkiseudulla Metropolia Ammattikorkeakoulu tarjoaa logistiikkaan ja tuotantotalouteen liittyviä AMK-opintoja ja muualla maassa ainakin Turun AMK ja Xamk sekä Jyväskylän, Satakunnan ja Hämeen ammattikorkeakoulut. Kelpoisuusvaatimuksena AMK:hon on lukion päättötodistus. Yo-tutkinto antaa hakijalle huomattavasti lisäpisteitä hakuvaiheessa.

HUOM! Logistiikkaa voi sisältyä monien muidenkin ammattikorkeakoulujen opetustarjontaan, esimerkiksi tradenomiopinnoissa logistiikkaa tarjotaan usein vapaavalintaisena kurssina. Tutustu siis oppilaitosten verkkosivuihin ja opetussuunnitelmiin, ja kysy tarvittaessa lisätietoa suoraan oppilaitoksilta.

Logistiikka-ala ammattikorkeakouluopinnot.fi-sivuistolla.

Logistiikkaopintoja yliopistoissa ja tiedekorkeakouluissa

Yliopisto-opinnoissa logistiikka-alaa voi opiskella kauppatieteissä sekä teknisissä tieteissä. Pääkaupunkiseudulla Aalto-yliopisto tarjoaa näitä molempia opintomahdollisuuksia. Kauppatieteissä ruotsinkielinen Hanken tarjoaa myös logistiikka-alan opintoja.

Lukion jälkeinen hakukelpoisuus on ylioppilastutkinto. Pelkkä lukion päättötodistus ei riitä.

Teknisten tieteiden valintakokeet perustuvat lukion pitkän matematiikan sekä fysiikan/kemian lukion oppimääriin (pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit).

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa logistiikan opinnot kuuluvat tieto- ja palvelutalouden laitokseen. Tieto- ja palvelutalouden laitoksella on kiinteät yhteydet liike-elämään ja suuri osa laitoksen projekteista on lähtöisin liike-elämän käytännön ongelmista. Opinnot ovat sekä suomen- että englanninkielisiä. (http://www.aalto.fi/.)

Tieto- ja palvelutalous.

Kauppatieteiden yliopisto-opinnoissa suoritetaan ensin kauppatieteiden kandidaatin tutkinto ja sen jälkeen kauppatieteiden maisterin tutkinto. Maisterin tutkinnon ns. normikesto on 5 vuotta.

Aalto-yliopiston tekniset tieteet tarjoavat logistiikka-alaa (operations management) tuotantotalouden pääaineessa. Tuotantotalous kuuluu perustieteiden korkeakouluun ja teknistieteelliseen kandidaattiohjelmaan.

Opinto-oppaan mukaan: ”Tuotantotalouden DI-vaiheen pääaineet syksystä 2015 alkaen ovat tämänhetkisten suunnitelmien mukaan seuraavat: Strategy and Venturing, Operations and Service Management ja Leadership and Knowledge Management”.

Opiskelu tapahtuu Otaniemen kampuksella. Teknisistä tieteistä valmistutaan ensin teknistieteiden kandidaatiksi ja sen jälkeen diplomi-insinööriksi. Opintojen ns. normikesto on 5 v.

Sekä kaupallisiin että teknisiin tieteisiin on valtakunnallinen ko. aineiden yhteishaku. Logistiikkaan liittyviä opintoja löytyy Suomessa näin myös muista tiedekorkeakouluista.