Logistiikka-alan opintoja

Logistiikka-ala tarjoaa lukion jälkeen useita eri vaihtoehtoja jatko-opinnoissa sekä ammatillisessa koulutuksessa että ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnoissa. Vuosaaren lukiolaiset saavat tietoa alasta myös logistiikan lukiokurssien aikana tutustumiskäyntien kautta.

Näkemyksiä logistiikan opintopoluista vuonna 2019.

Logistiikkaopintoja ammatillisissa oppilaitoksissa

Logistiikan perustutkintoa voi opiskella ammatillisissa oppilaitoksissa yo-linjoilla useissa eri oppilaitoksissa Suomessa. Stadin ammattiopisto Helsingissä tarjoaa yo-pohjaisia linjoja, joille haettaessa kelpoisuusvaatimuksena on lukion päättötodistus.

Logistiikan perustutkinnossa voi erikoistua joko kuljetuspalveluihin tai varastopalveluihin. Autonkuljettajan, yhdistelmäajoneuvon kuljettajan ja linja-autonkuljettajan koulutukset antavat perusvalmiudet autonkuljettajan ammatissa toimimiseen. Koulutus antaa myös mahdollisuuden suuntautua erilaisiin kuljetusammatteihin, esimerkiksi jakelu-, maansiirto-, puutavara-, maantie- ja linja-autokuljetuksiin.

Varastonhoitajan koulutusohjelmassa opiskellaan perustiedot varastoalan työtehtävistä. Alan työtehtävät voivat vaihdella suurestikin riippuen varastojen koosta tai varastoitavista tuotteista. Elintarvike-, metalli- ja kaupan ala työllistävät monia alan työntekijöitä. Myös kuljetus- ja huolinta-alan yritykset tarvitsevat varastoalan osaajia. (http://www.opintopolku.fi/.)

Puolustusvoimissa voi suorittaa varusmiespalveluksen erikoistumalla ajoneuvonkuljettajaksi. Kuljettajakoulutukseen hakeutuvia halutaan koko ajan lisää puolustusvoimissa.

Logistiikkaopintoja ammattikorkeakouluissa

Logistiikka-alan ammattikorkeakouluopintoja löytyy lähinnä tekniikan ja liikenteen sekä liiketalouden aloilta. Pääkaupunkiseudulla Metropolia Ammattikorkeakoulu sekä Laurea AMK tarjoavat logistiikkaan ja tuotantotalouteen liittyviä AMK-opintoja. Kelpoisuusvaatimuksena AMK:hon on lukion päättötodistus. Yo-tutkinto antaa hakijalle huomattavasti lisäpisteitä hakuvaiheessa.

Tekniikan AMK-alaa opiskelleet voivat toimia erilaisissa tuotanto -, suunnittelu-, kehittämis-, asiantuntija- ja johtotehtävissä. Tutkintonimikkeenä on insinööri AMK. Insinöörien osaamista tarvitaan myös, kun myydään ja markkinoidaan koneita, tietokoneohjelmistoja, tuotantojärjestelmiä tai rakennusprojekteja. Heitä toimii myös kouluttajina, hankintatehtävissä tai yrityshallinnossa. Monipuolinen osaaminen on tällä alalla eduksi. Tekniikan AMK-opintojen ns. normikesto on 4 v. (http://www.opintopolku.fi/.)

Metropolia AMK tarjoaa logistiikka-alan AMK-opintoja tuotantotalouden koulutusohjelmassaan. Pääsyvaatimukset ovat tekniikan ja liikenteen alan mukaisia ja tutkintonimikkeenä insinööri AMK. Metropolia AMK:n tuotantotalouden opetus on Espoon Leppävaarassa. Metropolian opinto-oppaan kuvausta:

Opit ymmärtämään miten erilaisia käsittely- ja kuljetustehtäviä voidaan yrityksissä toteuttaa. Onpa kyseessä sitten tavaraliikenne eri muodoissaan tai vaikka joukkoliikenne, osaat valita oikean ratkaisun. Kykenet vertailemaan erilaisten logististen ratkaisujen teknisiä ja taloudellisia ominaisuuksia, ja löydät lukuisista vaihtoehdoista parhaan niin kotimaisille kuin kansainvälisillekin tarpeille. Opit käyttämään tietojärjestelmiä hakiessasi oikeaa ratkaisua kuljetukseen tai käsittelyyn. Logistiikan opiskelussa saat myös perusvalmiudet kuljetusyrittäjyyteen. (http://www.metropolia.fi/.)

Suomessa voi opiskella logistiikkaa englanninkielellä Metropolia Ammattikorkeakoulussa pääkaupunkiseudulla. Ohjelman nimi on ”International Business and Logistics Programme” ja sen aloittaa vuosittain noin 70 opiskelijaa. Opiskelijoiden tausta on hyvin kansainvälinen. Ohjelma kuuluu liiketalouden koulutusohjelmaan ja valmistumisen jälkeen tutkintonimike on tradenomi.

Seuraavassa on koulutusohjelman kuvausta Metropolian verkkosivuilta:

Englanninkielinen International Business and Logistics -koulutusohjelma antaa opiskelijalle valmiudet työuraan kansainvälisen liiketoiminnan parissa. International Business and Logistics -koulutusohjelmasta valmistuvat osaavat toimia eri alueilla teollisen, kaupallisen tai julkisen sektorin organisaatioiden parissa.

Kansainvälisen liiketoiminnan ja logistiikan opinnot kehittävät ICT-taitoja, kriittistä ajattelua ja päättelykykytaitoja. Koulutusohjelma tarjoaa myös mahdollisuuden opiskella ja työskennellä ulkomailla. Kurssien sisällöstä vastaavat asiantuntevat opettajat, joilla on kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta.

Business today is global. To prepare for a career in business, you must gain knowledge, experience and designed to meet these requirements.

After graduating from the International Business and Logistics degree programme, you will get a Bachelor of Business Administration (BBA) degree. You will acquire skills to work in various areas within industrial, commercial or public sector organizations. Your job title can be Purchasing Assistant, Buyer or Import/Export Assistant among others competence in generic skills together with specialised expertise.

Business today is global. To prepare for a career in business, you must gain knowledge, experience and competence in generic skills together with specialised expertise. This business degree programme is designed to meet these requirements.

After graduating from the International Business and Logistics degree programme, you will get a Bachelor of Business Administration (BBA) degree. You will acquire skills to work in various areas within industrial, commercial or public sector organizations. Your job title can be Purchasing Assistant, Buyer or Import/Export Assistant among others.

Laurea AMK tarjoaa liiketalouden alalla logistiikkaan liittyviä opiskelumahdollisuuksia pääkaupunkiseudulla. Liiketalouden alan opintojen normikesto on 3,5 v.

Laurea Keravan yksikössä on suuntautumisena näitä opintoja, tutkintonimikkeenä on tradenomi AMK. Seuraavassa kuvaus Laurea Keravan sivuilta:

Perus- ja ammattiopinnoissa hankitaan kattava osaaminen palveluliiketoiminnan alalla sähköisten palveluiden kehittämiseen, markkinointiin, osto- ja myyntitoimintaan, talouden suunnitteluun ja ohjaamiseen sekä johtamiseen. Opinnoissa painotetaan asiakaslähtöisyyden ja sähköisen kehittämisen näkökulmaa. Koulutuksessa opiskellaan teoriaa ja käytännön taitoja erilaisissa yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävissä hankkeissa. Opinnoissa saa hyvät käytännön valmiudet viestiä suullisesti ja kirjallisesti laajan kieliohjelman avulla. Osaamista voi syventää sähköisen liiketoiminnan, tuotteiden jakeluketjun ja varastonhallinnan kehittämiseen, ja opinnoissa on mahdollista osallistua kansallisiin ja kansainvälisiin logistiikan projekteihin. Yrityksen toiminnan ohjaus ja siihen liittyvien tietojärjestelmien käytön koulutus tarjoavat mahdollisuudet perehtyä sähköisiin palveluihin. (http//www.laurea.fi/.)

Tietojeni mukaan opiskelija voi missä tahansa Laurea AMK:n yksikössä valita opintoihinsa Keravan logistiikkaopintoja. Hakeutuminen muuhun yksikköön voi siis antaa logistiikan vaihtoehtoja opintoihin.

Logistiikkaopintoja yliopistoissa ja tiedekorkeakouluissa

Yliopisto-opinnoissa logistiikka-alaa voi opiskella kauppatieteissä sekä teknisissä tieteissä. Pääkaupunkiseudulla Aalto-yliopisto tarjoaa näitä molempia opintomahdollisuuksia. Kauppatieteissä ruotsinkielinen Hanken tarjoaa myös logistiikka-alan opintoja.

Lukion jälkeinen hakukelpoisuus on ylioppilastutkinto. Pelkkä lukion päättötodistus ei riitä.

Valintakokeita on kerran vuodessa. Kauppatieteisiin vahvistetaan valintakoekirjat vuosittain. Aihealueina mm. johtaminen, organisaatiot, kansantaloustiede sekä 2014 ensimmäistä kertaa lukion lyhyen matematiikan MAB7-kurssin tietojen (talousmatematiikka) hallinta.

Teknisten tieteiden valintakokeet perustuvat lukion pitkän matematiikan sekä fysiikan/kemian lukion oppimääriin (pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit).

Töölön kampuksella sijaitsevassa kauppakorkeakoulussa logistiikan opinnot kuuluvat tieto- ja palvelutalouden laitokseen. Tieto- ja palvelutalouden laitoksella on kiinteät yhteydet liike-elämään ja suuri osa laitoksen projekteista on lähtöisin liike-elämän käytännön ongelmista. Opinnot ovat sekä suomen- että englanninkielisiä. (http://www.aalto.fi/.)

Tieto- ja palvelutalous.

Kauppatieteiden yliopisto-opinnoissa suoritetaan ensin kauppatieteiden kandidaatin tutkinto ja sen jälkeen kauppatieteiden maisterin tutkinto. Maisterin tutkinnon ns. normikesto on 5 vuotta.

Aalto-yliopiston tekniset tieteet tarjoavat logistiikka-alaa (operations management) tuotantotalouden pääaineessa. Tuotantotalous kuuluu perustieteiden korkeakouluun ja teknistieteelliseen kandidaattiohjelmaan.

Opinto-oppaan mukaan: ”Tuotantotalouden DI-vaiheen pääaineet syksystä 2015 alkaen ovat tämänhetkisten suunnitelmien mukaan seuraavat: Strategy and Venturing, Operations and Service Management ja Leadership and Knowledge Management”.

Opiskelu tapahtuu Otaniemen kampuksella. Teknisistä tieteistä valmistutaan ensin teknistieteiden kandidaatiksi ja sen jälkeen diplomi-insinööriksi. Opintojen ns. normikesto on 5 v.

Sekä kaupallisiin että teknisiin tieteisiin on valtakunnallinen ko. aineiden yhteishaku. Logistiikkaan liittyviä opintoja löytyy Suomessa näin myös muista tiedekorkeakouluista.

(Koonnut Petri Karppinen. 11.2.2014.)