Tullilaitoksen rekisteröity asiakas (eli maksulykkäystä saavat asiakkaat)

Yritys voi tulliasioinnissa olla joko käteisasiakas tai tullilaitoksen rekisteröimä asiakas, joka saa myös luottoa tullilaskunsa maksamiseen. Rekisteröintiä haetaan sähköisesti tullilaitoksen Luvat-verkkopalvelun kautta. Kaikki tullin asiointipalvelut siirtyvät Katso-tunnistautumisesta Suomi.fi – palvelun tunnistautumiseen ja –valtuuksien alle.

Rekisteröinti edellyttää vakuuden antamista, joka on täysimääräinen tullin määrän osalta. Arvonlisäverovelan osalta suora tai välillinen edustaja voi saada taloudellisen tilanteensa mukaan alennusta edellyttäen, että kyseessä on toimija, jolle on myönnetty tullimuodollisuuksien yksinkertaistusten AEO-asema. Alennukset koskevat pääsääntöisesti tullia, arvonlisäveron osalta jäsenmailla on itsenäinen harkintavalta.

Mahdolliset edustamisen muodot:

  1. Suora edustajuus: Tavaranhaltija, joka itse hakeutuu tullilaitoksen rekisteröidyksi asiakkaaksi ja antaa omat vakuutensa. Huolitsija voi suorittaa tullauksen asiamiehenä suorana edustajana toimivan tavaranhaltijansa puolesta. Huolintaliike saattaa joutua osavastuuseen tulliveloista vain törkeän huolimattomuuden tai tahallisen virhetoiminnan kautta.
  2. Välillinen edustajuus: Huolintaliike hakeutuu tullilaitoksen rekisteröidyksi asiakkaaksi ns. välillisenä edustajana. Huolintaliike kantaa verovastuun koko jälkiverotusajan loppuun saakka riippumatta siitä, mistä virhe johtui. Tavaranhaltija-asiakas on aina myös yhteisvastuussa, mutta ensisijainen velallinen on huolintaliike. Välillisenä edustajana toimiva huolintaliike voi saada tuloksensa mukaan alennusta velkansa alv-osuuteen. Toisaalta samalla huolintaliike ottaa lähes hallitsemattoman riskin jälkiverotustilanteista.
  3. Suora edustaja takaajan vastuulla: Huolintaliike ilmoittautuu suoraksi edustajaksi toimien ensi vaiheen tullilaskun maksajana oman rekisteröintinsä kautta. Osavastuuseen tullivelasta tällainen huolintaliike joutuu vain törkeän huolimattomuuden tai osallisuuden kautta. Takaajan vastuulla toimiva huolintaliike ei saa minkäänlaisia alennuskertoimia vakuuksiinsa, mikä tietenkin tuo turvaa myös maahantuoja-asiakkaalle, koska todellista luottoriskiä tällaisen huolitsijan käytöstä ei synny. Kyseinen takaaja-huolintaliike ei saa vaikka olisikin AEO-toimija minkäänlaisia alennuksia, mikä on tietenkin myös tosiasiallisen tavaranhaltijan etu.

Takaajan vastuulla toimivalta huolintaliikkeeltä edellytetään lisäksi tullilaitokselle annettavaa omavelkaista takaussitoumusta ilman euromääräistä ylärajaa, jonka tulee lisäksi olla huolintaliikkeen yhtiökokouksen hyväksymä, mikäli takaussitoumusten antaminen ei ole kaupparekisterin mukaan yhtiön toimialaa.

Rajaamaton takaussitoumus mahdollistaa eräissä taloudellisesti vaikuttavissa menettelyissä arvonlisävero-osuuden huomioimatta jättämisen menettelyyn asetettaessa. Mikäli arvollisesti rajaamaton takaussitoumus ei ole mahdollinen määritellään yleistakaussitoumukselle yläraja, joka yleensä on kaksi kertaa tullilaitokselle toimitetun kokonaisvakuuden määrä. Tässä rajatussa takaussitoumuksen mallissa kuitenkin mahdollinen alv-velka huomioidaan aina täysimääräisenä.

Limiitit

Tullilaitoksen rekisteröityyn asiakkuuteen liittyy myös kaksi raja-arvoa eli limiittiä. Ns. kieltävä limiitti koskee mm. kaikkia takaajan vastuulla toimivia huolintaliikkeitä: kun raja-arvo ylittyy, toiminta voi jatkua vain aikaistamalla tullilaskun maksamista tai nostamalla vakuuksia.

Toinen limiitti koskee vain suoria tavaranhaltija-asiakkaita ja välillisen edustajuuden mallin valinneita huolintaliikkeitä. Yksittäinen, satunnainen kokonaisvakuuden ylittävä ”piikki” ei välttämättä pysäyttäisi toimintaa, vaan tullilaitoksen tapauskohtaisen harkinnan mukaan voitaisiin arvonlisäveron alennuskerrointa tilapäisesti korottaa.

Huolintaliike voi myös jakaa vakuutensa välillisen edustajuuden ja takaajan vastuun erillisiin osuuksiin. Tullausilmoituksella valittaisiin kulloinkin sovellettava vakuusmalli. Rekisteröidyn asiakkaan vakuuksista varataan tarvittaessa myös kiinteät osuudet tämän hallitsemien tullivarastojen ja väliaikaisten varastojen vakuuksille.