Tavarankuljetusvakuutus

Yritykselle voi aiheutua huomattavia kustannuksia kuljetusvahingosta, sillä rahdinkuljettajan ottamat kuljetusvastuuvakuutukset eivät aina riitä kattamaan kaikkia tavaran omistajalle sattuneita vahinkoja.

Tavarankuljetusvakuutus kattaa tavaralle aiheutuneita vahinkoja, jotka ovat myyjän, ostajan tai muun tavaranomistajan riskillä. Vahinko voi sattua maantie-, meri-, rautatie-, tai lentokuljetuksen aikana yrityksenne vaihto-omaisuudelle esimerkiksi kauppatavaralle tai muulle käyttö tai vieraalle omaisuudellenne.

Tavarankuljetusvakuutuksella yritys siirtää kuljetusriskinsä vakuutusyhtiön kannettavaksi ja pystyy näin turvaamaan liiketoimintansa jatkuvuuden myös vahinkotilanteissa.

Kuljetusvakuutus rakennetaan yksilöllisesti yrityksen kuljetusriskien hallitsemiseksi. Yritys voi vakuuttaa esimerkiksi:

  • kotimaan myynti- ja ostokuljetuksia
  • tuonti- ja vientikuljetuksia
  • toimipisteiden välisiä kuljetuksia
  • alihankinta-, huolto-, takuu-, korjaus- ja näyttelykuljetuksia.

Vakuutuksen vaihtoehdot

Tavarankuljetusvakuutuksen voitte ottaa joko kaikkiin kuljetuksiinne tai tiettyä kuljetusta varten. Jatkuva vuosivakuutus kattaa kaikki kuljetukset, jotka sovitaan sisällytettäväksi sopimukseen. Vakuutusmaksu perustuu vakuutettujen kuljetusten vuotuiseen kokonaisvakuutusmäärään tai yrityksen liikevaihtoon. Kertakuljetusvakuutus sopii yritykselle, jolla on kuljetuksia vain harvoin. Tällöin jokainen kuljetus on vakuutettava erikseen. Vakuutuksen alkaminen ja päättyminen merkitään vakuutuskirjaan.

Vakuutusturvat

Tavarankuljetusvakuutus voidaan tehdä perus- tai täysturvana. Täysturva on kaikkein laajin niin sanottu all risk-vakuutus. Täysturva kattaa vahingon, jonka on aiheuttanut äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkoinen tapahtuma kuljetuksen aikana.

Perusturva kattaa vakuutusehdoissa mainitut riskit, joita ovat mm. palo, räjähdys, salamanisku, meri-, liikenne- tai lento-onnettomuus, mereen heittäminen tai huuhtoutuminen, maanjäristys, maan tai lumen vyöry, pyörremyrsky, tulivuorenpurkaus ja yhteishaveri vakuutusehdoissa tarkemmin määritellyllä tavalla. Tietyt vakuutuskohteet, esimerkiksi kansilasti, irtolastitavara, avonaiseen kuljetusvälineeseen lastatun tavaran kuljetukset sekä tuonnin jatkokuljetukset vakuutetaan ainoastaan perusturvalla.

Tavarankuljetusvakuutus korvaa kuljetuksessa vahingoittuneen tai kadonneen tavaran, mutta ei kuljetusvahingosta aiheutuneita välillisiä kustannuksia kuten myöhästymiskuluja, markkinoiden menetystä, katteen menetystä, sopimussakkoja tai muita ylimääräisiä kuluja.

Vakuutuksesta korvataan myös vahingon torjuntakustannukset. Niitä ovat kohtuulliset kustannukset, jotka aiheutuvat sattuneen tai välittömästi uhkaavan, vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta.