Toimittajamarkkinat

Moderniin hankinta-ajatteluun kuuluu olla selvillä siitä, mitä toimittajamarkkinoilla tapahtuu. Fiksulla hankinta-asiantuntijalla on siis aina tuntosarvet pystyssä uusien toimittajien ja mahdollisuuksien osalta. Eri alojen messut ovat oiva tapa tutustua uuteen tarjontaan, toisaalta internet tuo valtavan määrän tietoa suoraan omalle tietokoneen näytölle.

Keskeisiä seikkoja tässä vaiheessa kartoitettavaksi ovat muun muassa:

  • Mitä on tarjolla
  • Minkälaisia toimittajia on markkinoilla, mikä on kilpailutilanne
  • Millä keinoilla erilaiset toimittajat näyttäisivät kilpailevan
  • Miten markkinat ovat jakautuneet toimittajien kesken
  • Toimittajien keskinäinen vertailu
  • Tarjonnan laajuus ja rajoitteet (esimerkiksi alueelliset vs. globaalit toimittajat)
  • Toimittajan kustannusrakenteeseen vaikuttavat seikat
  • Miten tuoteteknologia yms. on kehittynyt sitten edellisen hankintamme
  • Eri toimittajiin liittyvät riskit (toimittaja- ja maakohtaiset)
  • Vaihtoehtoisten toimittajien ja tuotteiden ympäristövaikutus

Hyvä käytäntö on kerätä tietoa ja tallentaa se yhteen paikkaan josta toimittajatieto on kaikkien saatavilla yrityksessä ja johon sitä on helppo myös päivittää. Edistyneillä yrityksillä onkin käytössään yhteisiä tietokantoja, joihin tietojen kerääminen on mahdollista ja jotka mahdollistavat tiedon jakamisen yrityksen sisällä.