Kausiveroilmoitus ja palvelukauppa

Kausiveroilmoituksella ilmoitetaan 1.1.2018 alkaen:

 • arvonlisävero
 • tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta
 • vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta
 • työnantajasuoritukset
 • arpajaisvero
 • vakuutusmaksuvero
 • ennakonpidätys puun myyntitulosta
 • ennakonpidätys osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai muulta yhteisöltä
 • ennakonpidätys koroista ja osuuksista
 • ennakonpidätys osingoista ja osuuspääoman koroista
 • lähdevero osingoista (rajoitetusti verovelvollisilta)
 • lähdevero koroista, rojalteista ja puun myyntitulosta (rajoitetusti verovelvollisilta)
 • lähdevero korkotulosta (yleisesti verovelvollisilta)

Kausiveroilmoituksen on oltava perillä veroviranomaisella käytettäessä paperiversiota viimeistään seuraavan kuukauden seitsemäntenä päivänä ja sähköisesti annettaessa viimeistään 12. päivänä (työnantajasuoritukset) sekä viimeistään tapahtumakuukautta seuraavan toisen kuukauden seitsemäntenä päivänä käytettäessä paperiversiota ja 12. päivänä sähköisenä (arvonlisäverot).

Siis työnantajasuoritukset ilmoitetaan seuraavana kuukautena ja arvonlisäverot sitä seuraavana kuukautena. Molemmissa ilmoituksen muodoissa maksut erääntyvät maksettavaksi ko. kuukauden 12. päivänä.

Verovelvollinen voi tarkastella omaa verotiliään mm. Internetin kautta ns. Katso-palvelussa, johon on kirjauduttava salasanoin (lisätietoa esim. http://www.vero.fi/verotili). Verotilin kautta mahdollinen arvonlisäveronpalautus vähentää esimerkiksi työnantajasuoritusten määriä.

Jos verottajalta on vain saatavaa, ne palautetaan kuukausittain. Mikäli maksaminen ja myös kausiveroilmoitus jonkin maksuerän osalta annetaan myöhässä, on korkokustannus, jonka verottaja kirjaa suoraan verotilille, varsin tuntuva eli vuonna 2010 27 % vuotuista korkoa. Annettua kausiveroilmoitusta voidaan korjata uusin tiedoin ennen sen viimeistä jättöpäivää ilman korkoseuraamuksia.

Verotilillä olevasta positiivisesta saldosta (jota sinne voi myös sopimuksella jättää) maksetaan vuonna 2010 vuotuista korkoa 0,5 %, joka on myös seuraavina vuosina vähimmäiskorko. Verovelvollisen tulee kirjallisella ilmoituksella ilmoittaa verottajalle se pankkitili, mihin mahdollinen positiivinen verotilin saldo kuukausittain palautetaan (pois lukien mahdollisesti sovittu tilille jätettävä määrä).

Ilmoituslomake löytyy verottajan Internet-sivuilta http://www.vero.fi/lomakkeet.

Suomalaisia huolinta- ja kuljetusliikkeitä koskevat kausiveroilmoituksesta ainakin etusivun oikea puoli eli työnantajasuoritukset samoin kuin vasen puoli arvonlisäveron tiedot. Kyseisiä palveluntarjoajia arvonlisävero-osiosta koskevat ainakin ruudut:

 • 301 kotimaan myynti 24%:in verokannalla
 • 306 vero palveluostoista muista EU-maista
 • 307 kohdekuukauden vähennettävä vero
 • 308 maksettava vero / palautukseen oikeuttava vero
 • 309 nollaverokannan alainen liikevaihto koskien mm. palvelunmyyntiä kolmansiin maihin elinkeinonharjoittajille
 • 312 palveluiden myynti muihin EU-maihin
 • 314 palveluostot muista EU-maista

Jos kyseinen liike harjoittaa satunnaisesti tai muuten myös tavarakauppaa ruudut 302, 303, 305, 311, ja 313 joudutaan myös ilmoittamaan.

Palvelu- ja tavaramyynnit joudutaan lajeittain (palvelu tai tavara) ja vastaanottajittain näiden alv-tunnusten mukaan lajiteltuina kuukausittain ilmoittamaan verottajalle EU-myynnin koonti-ilmoituksin (ennen vuotta 2010 määräaika oli neljännesvuosittain koskien vain tavaramyyntiä).

Esimerkkikuvat

Nämä kuvat havainnolistavat kausiveroilmoituksen sisältöä. HUOM! Jos tarvitset toimivan lomakkeen hae se http://www.vero.fi/lomakkeet -sivun kautta.

Kausiveroilmoitus-lomakkeen ensimmäinen sivu.