Yhteisökauppa eli sisäkauppa

EU:n jäsenyyden myötä Suomesta tuli osa yhteisön tulliliittoa, jossa

  • keskinäisessä kaupassa tullit on poistettu
  • alkuperäsääntöjä ei sovelleta
  • ulkopuolisiin maihin sovelletaan yhteistä tullitariffia ja yhtenäistä kauppapolitiikkaa
  • yhteisötavaroiden kauppa ja muu vaihto tapahtuu sisämarkkinasäännöin.

Yhteisöjen jäsenmaiden välillä on toteutettu vapaan liikkuvuuden periaate, jonka piiriin kuuluvat tavarat, kuljetukset, rahoituspalvelut, pääoma, informaatio- ja audiovisuaaliset palvelut sekä ihmisten liikkuminen.

Tavaroiden vapaa liikkuvuus toteutuu tullirajojen poistumisen ja rajaverotuksen lopettamisen kautta; näiden lisäksi yhtenäistetään tuotteita koskevia määräyksiä ja standardeja. EU-direktiivit ovat yhtenäisten säädösten keskeinen lähtökohta ja tuotteiden valmistajien tulee tuntea säädösten sisältö.

Kansalliset määräykset tunnustetaan vastavuoroisesti: yhdessä jäsenmaassa laillisesti valmistettua ja markkinoille tuotua tuotetta täytyy saada markkinoida vapaasti myös muissa jäsenmaissa, myös tuotetarkistustulokset tunnustetaan vastavuoroisesti.

Vaikka tietoja uusista teknisistä määräyksistä ja standardeista vaihdetaan, sisämarkkinat ovat silti vielä kaukana tavoitteena olevista koti-markkinoista.

Suomen ulkomaankaupasta tapahtuu tullausmääriä tarkastellen yli 70% Euroopan unionin jäsenmaiden kanssa. Suomen jäsenyys EU:ssa on vähentänyt tuonti- ja vientitullausten lukumääriä ratkaisevasti. EU:ssa puhutaan vain sisäkaupan ostoista ja myynneistä.