Ostajan tärkeät taidot

Tuojan tärkeät taidot (pdf), kattava esitys tuontiasioista

Kansainvälistyminen vaikuttaa luonnollisesti myös yritysten hankintatoimeen. Kansainvälisestä hankinnasta puhutaan monilla käsitteillä. Englanninkielisessä kirjallisuudessa ovat käytössä ainakin termit global sourcing, international purchasing, offshore sourcing ja international procurement.

Suomessa kv-hankinnoista puhutaan usein myös termillä globaali hankinta (global sourcing). On kuitenkin syytä huomioida, että globaali hankinta on kansainvälisen hankinnan kehittyneempi muoto. Globaaliin hankintaan kuuluu muun muassa yhteistyötä eri osapuolten välillä esimerkiksi yhteisen teknologian avulla. Globaali hankinta on yhä useammin strateginen ratkaisu. Tällöin painotetaan proaktiivista eli ennakoivaa kilpailukyvyn parantamista muun muassa huolellisen toimittajavalinnan, -arvioinnin ja toimittajien kehittämisen kautta.

Globaali hankinta on riippuvainen maailman taloudesta ja sen suhdanteista. Toimitukset on turvattava niin nousu- kuin laskukauden aikana. Viime vuosina esimerkiksi korona sekä konttipula ovat vaikeuttaneet kansainvälistä kauppaa, hidastaneet kuljetuksia ja nostaneet kuljetushintoja. Yritys voi tutkia kansainvälisiä hankintamarkkinoita ja päätyä siitä huolimatta hankkimaan tuotteensa paikallisesti. Myös silloin kyse on strategisesta ratkaisusta, joka tehtiin globaalin hankintaprosessin aikana.

Tuotteita ja palveluja hankitaan yhä enemmän oman maan rajojen ulkopuolelta. Näin hyödynnetään eri maiden välisiä kustannuseroja. Kun toiminta-alueena on koko maailma Suomen sijaan, toimitusketjun hallinta on vaikeampaa. Etäisyyksistä riippumatta tuotteiden on oltava sovitussa ajassa sovitussa paikassa. Luonnollisesti samalla yhteydenpito eri puolilla maapalloa sijaitsevien organisaatioiden välillä lisääntyy.

Globaali hankinta lisää hankintahenkilöstön osaamistarpeita. Esimerkiksi tavaratoimitusten suunnitteluun ja koordinointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota pitkien kuljetusetäisyyksien ja tullisäädösten takia. Kansainvälisissä hankinnoissa on huomioitava myös valuutat, verotuskäytännöt ja ihmisten väliset kulttuurierot. Hankintojen hallinnointi puolestaan edellyttää perehtymistä kansainvälisessä kaupankäynnissä käytettäviin asiakirjoihin, kuten alkuperä- ja vakuutustodistuksiin, remburssiin sekä tuonti- ja vientilupiin. Ostajan kannattaa laatia omat hankintaehdot, joiden soveltuvuus kansainväliseen kauppaan ja juridiset seikat sekä muoto tarkistetaan.

Vientikaupassa  menestyminen edellyttää mahdollisimman hyvää ostajan ajatusmaailman ja toiveiden tuntemusta.