Huolinta

Huolinta- ja logistiikkapalveluilla tarkoitetaan kaikenlaisia joko yhdellä kuljetusvälineellä tai multimodaalikuljetuksena toteutettavia tavaran kuljetukseen, yhteislastaukseen, varastointiin, käsittelyyn, pakkaamiseen tai jakeluun liittyviä palveluja sekä näihin liittyviä lisä- ja neuvontapalveluja.

Johdanto: Osion johdantoesitys (Google Slides). Englanninkielinen versio.

Lisä- ja neuvontapalveluja ovat esimerkiksi tullaukseen ja verotukseen liittyvät palvelut, tavaraa koskevien virallisten ilmoitusten antaminen, vakuutusten merkitseminen tavaralle sekä tavaraan liittyvien asiakirjojen laatiminen, kerääminen tai maksaminen.

Huolintapalveluihin sisältyvät myös tavaran kuljetukseen, käsittelyyn tai varastointiin liittyvät nykyaikaista tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät logistiikkapalvelut sekä toimitusketjun tosiasiallinen hallinta kokonaisuudessaan. Nämä palvelut voidaan mukauttaa tarjottavien palvelujen joustavaan soveltamiseen.

Huolinta- ja logistiikka-ala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton ja Palvelualojen työnantajat Paltan HAMK Edu -tutkimusyksiköltä tilaamasta selvityksestä (2023) käy ilmi, että huolinta- ja logistiikka-alaa opiskelleet ovat olleet tyytyväisiä koulutuksensa laatuun ja vaikuttavuuteen. Ammatillisista oppilaitoksista ja korkeakouluista huolinta- ja logistiikka-alaan liittyvän tutkinnon suorittaneet myös työllistyvät hyvin. Alan opiskelu tarjoaa laajan sektorin, jolle voi työllistyä ja hyvät etenemismahdollisuudet, kertoo selvitys. Lisäksi vaikka teknologia kehittyy niin huolinta- ja logistiikka-ala sisältää aina työtehtäviä, joita ei voida toteuttaa vaikkapa robottien avulla.

Selvityksestä piirtyy kuva alasta, jonka vahvuus on työtehtävien ja työnkuvan monipuolisuus ja vaihtelevuus. Huolinta- ja logistiikka-alalla pääsee näkemään maailman monimutkaisuuden maantieteellisesti, taloudellisesti ja juridisesti. Laajan toimenkuvan ja alaan vaikuttavien muutosten vuoksi huolinta- ja logistiikka-alan toimijoilta vaaditaan usein nopeaa mukautumiskykyä sekä jatkuvaa oppimista. Myös alan kansainvälinen luonne nousi esille selvityksessä. Kansainväliset kuljetukset vaativat paitsi ammattitaitoa myös useiden toimijoiden yhteistyötä, minkä vuoksi laajat kontakti- ja kuljetusverkostot sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla ovat huolitsijoille elintärkeitä. Huolinnassa ja logistiikassa on kyse kansainvälisestä tiimipelistä.

Huolinta tänään

Huolinta - mitä se nykyään on?...

Avaa sivu

Huolinta-alan tausta ja kehittyminen

Ensimmäinen huolitsija oli kauppias itse, joka...

Avaa sivu

Huolintayritysten tarjoamat palvelut

Huolintayhtiöiden perustoimintoihin kuuluvat edelleen ne logistiikkapalvelut,...

Avaa sivu

Huolitsija ja tullaustoiminta

Jos on huolitsijoiden tarjoamien logistiikkapalvelujen kirjo...

Avaa sivu

Huolintasopimus ja osapuolten tehtävät

Viejän/tuojan/muun toimeksiantajan (asiakas) ja huolintayhtiön välisen...

Avaa sivu

PSYM – Pohjoismaisen speditööriliiton yleiset määräykset

Huolinta muodostaa kokonaisuuden, jota ei ole...

Avaa sivu

Huolintaan liittyviä asiakirjoja

Vaikka tänä päivänä huolintatoiminnassa pyritään mahdollisimman...

Avaa sivu

Testaa tietosi: Huolinta

Vastaukset löytyvät näiltä sivuilta: Huolinta tänäänHuolintayritysten...

Avaa sivu