Toimitusketjun osapuolet ja toimijat

Kaikkien yritysten toimitusketjussa on paljon osapuolia: toimittajan toimittajia, toimittajia, valmistajia, tukkuliikkeitä, jälleenmyyjiä, asiakkaita ja asiakkaiden asiakkaita. Yleensä kukin toimittaja toimittaa erilaisia raaka-aineita ja tarvikkeita asiakasyritykselleen.

Toisinaan kuitenkin asiakasyritykset tilaavat samanlaisia tai samankaltaisia tuotteita eri toimittajilta. Tällaisen toiminnan järkevyyttä on kuitenkin syytä huolellisesti pohtia, sillä se voi turhaan sitoa resursseja. Yrityksen koosta riippuen toimittajia ja asiakkaita voi olla vain muutamia tai kymmeniätuhansia. Kukin yritys on mukana useissa toimitusketjuissa.

Toimitusketju on sitä suorempi mitä vähemmän siinä on väliportaita. Pitkissä toimitusketjuissa esimerkiksi välivarastot, logistiikkayritykset ja tukkuliikkeet ovat yleisiä. Jokainen vaihe lisää toimitusketjun logistisia kustannuksia ja samalla eri vaiheisiin sitoutuu aikaa. Toimitusketjua on siten tarkasteltava myös toimintokohtaisesti ja pohdittava esimerkiksi hankintojen, varastoinnin ja kuljetuksen merkitystä ja tarpeellisuutta ketjussa.

Esimerkiksi kaupan alalla logistisia kustannuksia syntyy niin teollisuudessa, jakelussa kuin myymälöissäkin, ja niiden osuus tuotteiden kokonaishinnasta on suuri. Kustannuksia kuitenkin vähentävät sähköiset tilausjärjestelmät sekä kuljetusten keskittäminen ja jakelun yhdistäminen.