Kalusto, mitat, painot ja yhdistelmätyypit

Tavarankuljetuksiin käytetään yleisimmin paketti- ja kuorma-autoja sekä ajoneuvoyhdistelmistä, jotka muodostuvat vetoautosta ja yhdestä tai useammasta perävaunusta. Kuorma-autossa on tyypillisesti rungon päälle rakennettu lava, kontti tai muu rahdin kuljetukseen käytetty tila. Ajoneuvoyhdistelmiä ovat puoliperävaunu- ja täysperävaunuyhdistelmät.

Ajoneuvolain määrittelemät tavarankuljetukseen tarkoitetut autot jaetaan paketti- ja kuorma-autoihin seuraavasti:

  • Pakettiauto on tavaran kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3500 kg.
  • Kuorma-auto on tavaran kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 3500 kg.
    Kuorma-autot jaetaan edelleen kahteen luokkaan:
    • N2 eli kokonaismassaltaan enintään 12 tonnia ja
    • N3 eli yli 12 tonnia.
  • Kokonaismassaan lasketaan auton alusta, kuormakori, polttoaine, varusteet ja kuorma.

Tavarankuljetuksessa käytettyjen ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien mitat ja massat ovat tarkkaan säänneltyjä kansallisesti ja kansainvälisesti. Näin tehdään muun muassa siksi, että tieliikenne olisi turvallista sekä kuljettajille että muille tiellä liikkujille ja jotta tiestö olisi liikenteen kannalta toimivasti suunniteltua.

Lisäksi halutaan yhdenmukaistaa kuljetusmarkkinoiden kilpailuolosuhteita, ettei vaikkapa pienyrittäjille tulisi kohtuuttomaksi kilpailla suuryritysten kaluston kuljetuskapasiteetin kanssa. Suomessa on rajoitetuilla alueilla nyt käytössä muutamia erikoispitkiä yhdistelmiä.

Perävaunujen eli trailereiden rakenne ja varustus vaihtelevat. Käytössä on muun muassa laidallisia ja laidattomia trailereita; verho-, liukupeite- ja kaappitrailereita sekä erilaisin lisävarustein varustettuja trailereita. Lisävarusteet voivat olla esimerkiksi rullakelojen kuljetukseen rakennettuja kouruja tai lastin kiinnitystä helpottavia lenkkejä.

Laidallisen trailerin sisämitat ovat tyypillisesti leveys 248cm, korkeus 270cm ja pituus 13620cm eli tilavuus on noin 90m3. Trailerin painoon vaikuttavat erityisesti käytetyt lisävarusteet. Tyypillisesti traileri painaa noin 6700–7300kg. Nykyään perävaunuissa on myös paikantimet, joiden avulla ajojärjestelijät seuraavat kaluston liikkeitä.

Lainsäädäntö

Ajoneuvojen tekniset vaatimukset ovat valtaosin peräisin EU-lainsäädännöstä, mutta merkittävässä roolissa ovat myös kansalliset säädökset, jotka koskevat mm. ajoneuvojen käyttöä tiellä, rekisteröintiä, katsastusta ja verotusta.

Ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimmat sallitut mitat ja massat on kuvattu tieliikennelaissa ja sen liitteissä. Viralliset määräykset on aina syytä tarkistetaa laista ja sen liitteistä tai viranomaislähteistä kuten Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Laissa ja sen liitteissä on määritelty yksityiskohtaisesti enimmäismassat, jotka vaihtelevat muun muassa akselimäärän, akselien keskinäisen etäisyyden, jousituksen ja yhdistelmän koostumuksen perusteella. Tämä laki tuli voimaan 1.6.2020, jolloin myös mittojen ja massojen ylärajat nousivat.

Ajoneuvojen leveys, korkeus ja pituus

Auton ja perävaunun suurin sallittu korkeus on 4,40 metriä. Tämä mitta ei saa ylittyä ajoneuvon ollessa kuormaamattomana tai akselinnostolaite yläasennossa.

Ajoneuvon suurin sallittu leveys on 2,60 metriä. (Henkilöauton ja linja-auton suurin sallittu leveys 2,55 m).

Kiinteältä rakenteeltaan yli 22,00 metrin pituisessa yhdistelmässä käytettävän muun kuin lämpöeristetyn ajoneuvon sekä linja-auton suurin sallittu leveys on kuitenkin 2,55 metriä.

Lämpöeristetyn, yli 22,00 metrin pituisen ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu leveys on 2,60 metriä; lämpöeristettynä ajoneuvona pidetään myös säiliöajoneuvoa, jonka säiliö on lämpöeristetty ja jonka säiliön seinän paksuus on vähintään 45 millimetriä.

Auton suurin sallittu pituus on 13 metriä (muu kuin linja-auto).

Pakettiauto

Pakettiauto.

Tavaran kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3500 kg.

Kuorma-autot ja perävaunut

Kuorma-autoSuurin sallittu kokonaismassa

2-akselinen kuorma-auto
18 tonnia

3-akselinen kuorma-auto
25/26/28 tonnia

4-akselinen kuorma-auto
31/35 tonnia

5-akselinen kuorma-auto
42 tonnia
Lähde: Tieliikennelaki, 117 §, liite 6.3
PerävaunutyyppiMitat

Puoliperävaunu
Suurin sallittu pituus vetotapin pystyakselista perävaunun takimmaiseen osaan eli vetopituus 18 m.
Suurin sallittu pituus vetotapin pystyakselista vaunun etummaiseen kohtaan enintään 2,04 m.

Varsinainen perävaunu
Suurin sallittu pituus etuakseliston kääntöpisteestä perävaunun takimmaiseen kohtaan enintään 16 m.
Suurin sallittu pituus etuakseliston kääntöpisteestä vaunun etummaiseen kohtaan vetoaisaa lukuun ottamatta enintään 2,04 m.

Muu perävaunu
Suurin sallittu pituus vetoaisaa mukaan lukematta 12,5 m.
Lähde: Tieliikennelaki, 125 §, liite 7.1

Yhdistelmätyypit

Yhdistelmät voidaan jakaa karkeasti kahteen yhdistelmätyyppiin. Nämä ovat moduuliyhdistelmät sekä kaikki näihin kuulumattomat.

Moduuliyhdistelmillä tarkoitetaan rakenteellisesti yli 22,00 metriä pitkiä täysperävaunuyhdistelmiä ja yli 16,50 metrisiä puoliperävaunuyhdistelmiä.

Moduuliyhdistelmien maksimipituus on 34,50 metriä. Jos kuorma-autolla vedettävän ajoneuvoyhdistelmän pituus on kuormaamattomana yli 22,00 metriä, on yhdistelmän kaikissa ajoneuvoissa oltava lukkiutumattomat jarrut.

Puoliperävaunuyhdistelmä

Puoliperävaunuyhdistelmän vetoautona toimii vetopöydällä varustettu kuorma-auto. Vetopöydän päälle kytketään puoliperävaunu. Puoliperävaunun vetoautoa kutsutaan usein nimillä rekanveturi tai rekanvetäjä. Puoliperävaunuyhdistelmää kutsutaan usein nimillä puolikas tai rekka. Puoliperää kutsutaan myös traileriksi.

Puoliperävaunuyhdistelmän suuri sallittu pituus

N2-luokan kuorma-auton kanssa yhdistelmän suurin sallittu pituus on 16,50 m.
(N2-luokan kuorma-auton: kokonaismassa enintään 12 t)

N3-luokan kuorma-auton kanssa yhdistelmän suurin sallittu pituus on 23 m.
(N3-luokan kuorma-auto: kokonaismassa yli 12 t)

3-akselinen vetoauto, johon on kiinnitetty 2-akselinen puoliperävaunu.
5-akselinen puoliperävaunuyhdistelmä

Yllä olevan 5-akselisen yhdistelmän suurin sallittu paino on 44 tonnia.

3-akselinen vetoauto, johon on kiinnitetty 3-akselinen perävaunu.
6-akselinen puoliperävaunuyhdistelmä

Yllä olevan 6-akselisen yhdistelmän suurin sallittu paino on 53 tonnia.

(Kaikkien yhdistelmien painorajoitukset löytyvät sivun lopussa olevasta taulukosta.)

Auton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmä

Auton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmän vetoautona toimii vetokidalla varustettu kuorma-auto. Kuorma-auton vetokitaan on liitettynä varsinainen perävaunu. Yhdistelmää kutsutaan myös nimillä täysperävaunuyhdistelmä ja täysperä.

2-akselinen kuorma-auto, johon on kytketty 2-akselinen varsinainen perävaunu.
4-akselinen auton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmä

Yhdistelmän suurin sallittu paino riippuu auton ja perävaunu akselimäärästä. Yllä olevan 4-akselisen yhdistelmän suurin sallittu paino on 36 tonnia.

3-akselinen kuorma-auto, johon on kytketty 4-akselinen varsinainen perävaunu.
7-akselinen auton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmä

Tämän 7-akselisen yhdistelmän suurin sallittu paino on 60 tonnia.

(Kaikkien yhdistelmien painorajoitukset löytyvät sivun lopussa olevasta taulukosta.)

Auton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmä

Yhdistelmän vetoautona toimii vetokidalla tai vetokuulalla varustettu auto, johon on kytketty keskiakseliperävaunu. Keskiakseliperävaunu on vähintään yksiakselinen perävaunu, jonka akseli(t) sijaitsevat perävaunun keskellä. Perävaunussa on kiinteä, nivelöimätön vetoaisa, jonka avulla se kiinnitetään vetävään autoon.

Kuorma-auto, johon on kytketty keskiakseliperävaunu.
Kuorma-auton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmä

Kuorma-auton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmän suurin sallittu pituus on 20,75 m ja suurin sallittu paino on 50 tonnia.

Yhdistelmä jatkettuna keskiakseliperävaunulla

Puoliperävaunuyhdistelmään on mahdollista liittää keskiakseliperävaunu. Tämän yhdistelmän epävirallinen kutsumanimi on lusikka-haarukka johtuen sen vaikeista ajo-ominaisuuksista liukkaalla kelillä. Takana olevan keskiakselivaunun lempinimi on vasikka. Tätä yhdistelmää koskevat samat rajoitukset kuin muitakin moduuliyhdistelmiä.

Vetoauto, johon on kiinnitetty puoliperävaunu, johon on kiinnitetty keskiakseliperävaunu.
Puoliperävaunuyhdistelmä jatkettuna keskiakseliperävaunulla

Yllä olevan 8-akselisen yhdistelmän suurin sallittu paino on 64 tonnia.

Yhdistelmä jatkettuna puoliperävaunulla

Puoliperävaunuyhdistelmän ensimmäiseen puoliperävaunuun on mahdollista kytkeä toinen puoliperävaunu. Tällöin ensimmäiseen puoliperävaunuun pitää olla asennettuna vetopöytä. Yhdistelmää kutsutaan myös nimellä B-juna. Tätä yhdistelmää koskevat samat rajoitukset kuin muitakin moduuliyhdistelmiä.

Vetoauto, johon kiinnitetty puoliperävaunu, johon on kiinnitetty toinen puoliperävaunu.
Puoliperävaunuhdistelmä jatkettuna puoliperävaunulla

Yllä olevan 8-akselisen yhdistelmän suurin sallittu paino on 64 tonnia.

Pidemmät ja raskaammat HCT-rekat

HCT on lyhenne sanoista High Capacity Transport. Se on kansainvälisesti vakiintunut termi sallittua pidemmille tai raskaammille yhdistelmille tieliikenteessä, joita ei kuitenkaan pidetä erikoiskuljetuksina.

HCT-kuljetusten suurempi pituus tai paino syntyvät normaalia suuremmasta tavaramäärästä. HCT-yhdistelmällä voi esimerkiksi kuljettaa kahta 45′ konttia, ja HCT-tukkirekalla voi kuljettaa 25 prosenttia suuremman puukuorman kuin perinteisellä tukkirekalla.

HCT-rekka voi muodostua esimerkiksi kahden puoliperävaunun ja vetoauton yhdistelmästä (kuva yllä), jolloin yhdistelmän pituus on lähes 32 metriä.

Yhdistelmien suurimmat sallitut painot

YhdistelmäTonnia
aAuton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmä50
bAuton ja puoliperävaunun, auton ja varsinaisen perävaunun tai auton ja useamman perävaunun yhdistelmä 
b.1neliakselisena36
b.2viisiakselisena44
b.3kuusiakselisena53
b.4seitsemänakselisena60
b.5kahdeksanakselisena64
b.6kahdeksanakselisena, jos vähintään 65 prosenttia perävaunun massasta tai perävaunujen massasta yhteensä kohdistuu akseleille, jotka on varustettu paripyörin68
b.7yhdeksänakselisena69
b.8vähintään yhdeksänakselisena, jos vähintään 65 prosenttia perävaunun massasta tai perävaunujen massasta yhteensä kohdistuu akseleille, jotka on varustettu paripyörin76
b.910-akselisena74
b.10vähintään 11-akselisena76
Lähde: Tieliikennelaki, 122 §, liite 6.6.

Yhdistelmien sallituille massoille on lisäksi useita tarkentavia ohjeita, jotka on syytä tarkistaa tieliikennelain 122 §:n liitteestä 6.6.

Kuljetuksen korkeus, leveys tai pituus saa ylittää taulukossa annetut mitat vain kuljetettaessa jakamatonta esinettä. Suomi sallii kaikkien muiden EU- ja ETA-valtioiden ajoneuvoille samojen mittojen käytön kuin suomalaisille ajoneuvoille. EU- ja ETA-valtioiden ulkopuolisille ajoneuvoille ja ajoneuvoyhdistelmille Suomessa sovelletaan kansainvälisessä liikenteessä sallittuja korkeus-, leveys- ja pituusarvoja.

Lisäksi ELY-keskus on julkaissut liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukaisen taulukon erikoiskuljetusten vapaista mittarajoista eli suurimmista mitoista, joihin ei tarvita kuljetuslupaa (pdf, päivitetty 1.6.2020).