Mitat ja painot

Ajoneuvojen tekniset vaatimukset ovat valtaosin peräisin EU-lainsäädännöstä, mutta merkittävässä roolissa ovat myös kansalliset säädökset, jotka koskevat mm. ajoneuvojen käyttöä tiellä, rekisteröintiä, katsastusta ja verotusta. Viralliset määräykset on aina tarkistettava viranomaislähteistä kuten Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimmat sallitut mitat ja massat on kuvattu valtioneuvoston asetuksessa 407/2013.

Asetuksessa on määritelty yksityiskohtaisesti enimmäismassat, jotka vaihtelevat muun muassa akselimäärän, akselien keskinäisen etäisyyden, jousituksen ja yhdistelmän koostumuksen perusteella. Tämä asetus tuli voimaan 1.10.2013, jolloin myös mittojen ja massojen ylärajat nousivat. Aikaisemmin liikenteessä on voinut olla massaltaan enintään 60 tonnin ajoneuvoyhdistelmiä. Uudistuksessa enimmäismassa nousi 76 tonniin. Samalla suurin sallittu korkeus nousi 4,2 metristä 4,4 metriin.

Yhdistelmätyypit

Yhdistelmät voidaan jakaa karkeasti kahteen yhdistelmätyyppiin. Nämä ovat moduuliyhdistelmät sekä kaikki näihin kuulumattomat.

Moduuliyhdistelmillä tarkoitetaan rakenteellisesti yli 22,00 metriä pitkiä täysperävaunuyhdistelmiä ja yli 16,50 metrisiä puoliperävaunuyhdistelmiä. Moduuliyhdistelmien maksimipituus on 25,25 metriä. Yli 22,00 metriä pitkissä yhdistelmissä pitää olla ABS-jarrut. Suomi ja Ruotsi ovat ainoat Euroopan unionin maat jotka sallivat näiden liikkumisen. Ainakin Hollannissa ja Iso-Britanniassa on näitä testikäytössä. Muuallakin Euroopassa on paineita pidempien yhdistelmien käyttöön ottamiseksi.

Suomessakin on tutkittu kuljetusliikenteen tehostamista erikoispitkillä HCT (High Capacity Transport) -yhdistelmillä. HCT-ajoneuvoyhdistelmillä tarkoitetaan ajoneuvoyhdistelmiä, joiden pituus ja/tai massa ovat tavallista suurempia, mutta joita ei luokitella erikoiskuljetusajoneuvoiksi.

Täysperävaunuyhdistelmä

Täysperävaunuyhdistelmän vetoautona toimii vetokidalla varustettu kuorma-auto. Kuorma-auton vetokitaan on liitettynä varsinainen perävaunu. Tämän yhdistelmän virallinen nimitys on auton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmä. Yhdistelmää kutsutaan myös nimillä täysperä tai täysperävaunuyhdistelmä.

Yhdistelmän maksimipituus on 22,00 metriä. Moduulirakenteisen täysperävaunuyhdistelmän maksimipituus on 25,25 metriä. Täysperävaunullisen yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa on 60 tonnia mikäli yhdistelmässä on vähintään 7 akselia. Kuormatilan maksimipituus on moduuliyhdistelmässä 21,42 metriä. Joissakin Etelä-Euroopan maissa täysperävaunuyhdistelmän suurin sallittu kokonaispaino on 40 tonnia viidellä akselilla.

Puoliperävaunuyhdistelmä

Puoliperävaunudistelmän vetoautona toimii vetopöydällä varustettu kuorma-auto. Vetopöydän päälle kytketään puoliperävaunu. Puoliperävaunun vetoautoa kutsutaan usein nimillä rekanveturi tai rekanvetäjä. Puoliperävaunuyhdistelmää kutsutaan usein nimillä puolikas tai rekka, puoliperää kutsutaan myös traileriksi.

Puoliperävaunuyhdistelmän suurin sallittu pituus on 16,50 metriä ja suurin sallittu kokonaispaino on 48 tonnia kuudella akselilla. Etelämpänä euroopassa puoliperävaunuyhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa on 40 tonnia viidellä akselilla.

Yhdistelmä jatkettuna keskiakseliperävaunulla

Puoliperävaunuyhdistelmään on mahdollista liittää keskiakseliperävaunu. Näin saatavaa moduuliyhdistelmää koskevat samat koko- ja painorajoitukset kuin moduulirakenteista täysperävaunuyhdistelmää. Tämän yhdistelmän epävirallinen kutsumanimi on lusikka-haarukka sen liukkaalla ikävien taipumusten vuoksi. Tätä yhdistelmää koskevat samat rajoitukset kuin muitakin moduuliyhdistelmiä.

Yhdistelmä jatkettuna puoliperävaunulla

Puoliperävaunuyhdistelmän ensimmäiseen puoliperävaunuun on mahdollista kytkeä toinen puoliperävaunu. Tällöin ensimmäiseen puoliperävaunuun pitää olla asennettuna vetopöytä. Tämä yhdistelmä on Suomessa hyvin tuore tuttavuus ja sille ei ole vakiintunut vielä kutsumanimeä. Yhdistelmää kutsutaan Ruotsissa nimillä B-juna ja linkki. Tätä yhdistelmää koskevat samat rajoitukset kuin muitakin moduuliyhdistelmiä.

Taulukko suurimmista sallituista mitoista Suomen yleisten teiden normaaliliikenteessä (pdf, päivitetty 1.6.2020) on julkaistu Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla. Kuljetuksen korkeus, leveys tai pituus saa ylittää taulukossa annetut mitat vain kuljetettaessa jakamatonta esinettä. Suomi sallii kaikkien muiden EU- ja ETA-valtioiden ajoneuvoille samojen mittojen käytön kuin suomalaisille ajoneuvoille. EU- ja ETA-valtioiden ulkopuolisille ajoneuvoille ja ajoneuvoyhdistelmille Suomessa sovelletaan kansainvälisessä liikenteessä sallittuja korkeus-, leveys- ja pituusarvoja.

Lisäksi ELY-keskus on julkaissut liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukaisen taulukon erikoiskuljetusten vapaista mittarajoista eli suurimmista mitoista, joihin ei tarvita kuljetuslupaa (pdf, päivitetty 1.6.2020).

Kuvassa on eräästä ohjelmasta poimittuja konttien ja perävaunujen sisämittoja.