Merikuljetukset Suomessa

Suomen taloudellinen hyvinvointi tukeutuu suurelta osin ulkomaankauppaamme: noin 40 prosenttia bruttokaupastamme tulee tuonnista, ja vastaavaan osuuteen yltää myös vienti. Suomen suurin kauppakumppani on Saksa, jonka jälkeen tulevat Ruotsi ja Venäjä. Aikaisempina vuosina ennen lamaa oli Venäjä, Saksa ja Ruotsi. Suomen viennistä melkein kolme neljäsosaa kulkee Euroopan alueelle.

Suomessa ulkomaankaupan kuljetukset tehdään lähinnä meritse. Vuonna 2015 Suomen ulkomaantuonnista kulki painolla mitattuna eli tonneina 77 prosenttia ja viennistä 90 prosenttia meritse. Ulkomaankaupan keskeisiä toimialoja ovat kokoonpanoteollisuus, kulutustavaran tuotanto, metsäteollisuus, metalliteollisuus, kemian- ja energiateollisuus sekä tukku- ja vähittäiskauppa ja näille palveluja tuottava logistiikka- ja kuljetusala.

Suuryksikkökuljetusten, kuten konttien, perävaunujen ja rautatievaunujen, osuus ulkomaankuljetuksista on kasvanut viime vuosikymmenten ajan muodostaen nyt runsaan neljänneksen kuljetusmääristä. Yksikkökuljetuksissa Suomelle on tyypillistä perävaunujen ja rekkojen suuri osuus verrattuna kontteihin. Kontteja käytetään pääasiassa vientiin Euroopan ulkopuolelle, kun taas Euroopan sisäinen liikenne Suomesta hoidetaan suurelta osin rekoilla ja perävaunuilla. Konttien osuus Euroopan sisäisessä liikenteessä kuitenkin kasvaa jatkuvasti. Loput kuljetuksista koostuu kiinteästä ja nestemäisestä irtolastista, kuten kivihiilestä, öljystä ja kemikaaleista.

Suomen ulkomaankaupassa kuljetettavat tuotteet ovat hyvin erilaisia viennissä ja tuonnissa. Vientiä hallitsevat harvalukuiset suuret teollisuusyritykset, kuten metsä-, metalli- ja konepajateollisuus. Tuojien lukumäärä on suurempi ja tavarakoostumus monipuolisempi.

Enimmäkseen Suomeen tuodaan raaka-aineita, energiatuotteita ja kulutus- ja investointitavaroita. Suomen ulkomaankaupan merikuljetuksista 30 prosenttia kulkee suomalaisilla aluksilla ja loput ulkomaisilla. Suuri osa suomalaisista varustamoista on keskittynyt vain itämeren liikenteeseen eli lähimerenkulkuun joko Itämeren sisällä tai Itämereltä Pohjanmeren suuriin satamiin, joissa lastit uudelleenlaivataan suurempiin valtamerialuksiin.

Kartta kuvaa Finnlinesin Pohjois-Euroopan liikennealuetta.

Kartta kuvaa Finnlinesin Euroopan liikennealuetta.

Atlantic Network kartta kuvaa ACL:n, Grimaldin ja Finnlinesin yhteistä verkostoa, joiden hub on Antwerpenissa.

Suomessa on useita kymmeniä satamia, ja niistä 17 ylsi vuonna 2015 yli miljoonan tonnin tavaramääriin. Tavaravirrat ovat keskittyneet suurimpiin satamiin, sillä yli 80 prosenttia lastivirroista kulkee kymmenen suurimman sataman kautta. Suurimmat satamat olivat vuonna 2015 Itämeren rannalla sijaitsevat Sköldvik, HaminaKotka, Helsinki, Naantali, Rauma ja Kokkola.