Viennin ja tuonnin rajoitukset, erityisehdot ja vastaavat

Banaanien punnitus

Tuoreet banaanit tulee punnita tulliviranomaisten toimesta. Hakemuksesta tullipiiri voi myöntää säännölliselle banaanintuojalle valtuutetun punnitsijan aseman omatoimisesti suoritetun punnituksen suorittamiseen säännöllisesti vaaitetuin laittein ja koulutetun henkilökunnan toimesta.

Cites-sopimus

Uhanalaisten eläinten ja kasvien ja niistä saatujen tuotteitten tuontia valvoo Cites-sopimus (Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora). Sopimuksessa on kolme liitettä seuraavasti:

 • I-liite: Kansainvälinen kauppa on kiellettyä; ei-kaupallinen tuonti on eräiden lajien kohdalla sallittua, mutta tarvitaan tuontilupa, vientilupa tai jälleenvientitodistus.
 • II-liite: Kansainvälinen kauppa on sallittua, mutta luvanvararaista ja aina tarvitaan vientimaasta vientilupa .
 • III-liite: Kansainvälinen kauppa on sallittua, mutta luvanvaraista; vientilupa vaaditaan lajiliitteissä mainituista maista

Euroopan unioni on myös asettanut lisämääräyksiä liittyen tuontitilanteisiin mm. jo alun alkaenkin vankeudessa syntyneille ja kasvaneille yksilöille tai erehdyttävästi uhanalaista lajia muistuttaville lajeille. Myös turisti- ja matkailijatuonti on vastaavalla tavalla rajoitettua. Cites-lajilistoilta löytyy mm:

 • harvinaisia trooppisia puulajikkeita
 • kaloja
 • kaktuksia
 • koralleja
 • kämmeköitä
 • matelijoita
 • niveljalkaisia
 • norsunluu
 • orkideoita
 • sammakkoja

Suomessa CITES-sopimusta valvoo Suomen Ympäristökeskus eli SYKE, joka myös myöntää tarvittavat tuon- ti-, vienti- ja jälleenvientiluvat sekä EU:n sisäisen CITES-todistuksen. Helpotuksia luvan tarvitsemiseen saattaa olla henkilökohtaisissa matkatavaroissa ja muuttokuormissa, mutta koskien vain osaa ko. tavaroita. Myönnettävä lupa on maksullinen. CITES-rajoitukset on Euroopan Unionissa säädetty CITES-asetuksella 338/97/EU ja lisätietoa löytyy mm. Ympäristökeskuksen Internetsivuilta www.ymparisto.fi/cites. Sieltä löytyy mm. ajantasainen lajiliite. Tietoja myös Suomen Ympäristökeskuksen puhelinpalveluista

FLEGT-lupajärjestelmä

EU ja tietyt puutuotteitten viejämaat ovat sopineet vapaaehtoisen yhteistyösopimuksen (Voluntary Partnership Agreement VPA) puuperäisten tuotteiten alkuperän laillisuus ja kestävän kehityksen hankinta voidaan todentaa. Suomessa FLEGT-järjestelyjä valvoo Ruokavirasto (www.ruokavirasto.fi).

VPA-järjestelyyn 1.7.2021 mennessä liittyneet maat ovat Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Norsunluurannikko, Kongon demokraattinen tasavalta, Gabon, Ghana, Guyana, Honduras, Indonesia, Laos, Liberia, Malesia, Kongon tasavalta, Thaimaa ja Vietnam.

Sopimuksen soveltaminen alkaa, kun maa on ratifioinut ja vahvistanut liittymisensä. Suomeen sopimuksen mukaisia tavaroita ao. todistuksin on tuotu ainakin Indonesiasta ja Vietnamista. Sopimus koskee esimerkiksi puisia huonekaluja ja lattianpäällysteitä, vaneria, puuperäistä massaa ja paperia.

Komissio on tuottanut FLEGT-lupien käsittelylle sähköisen järjestelmän, joka toimii TRACES-ympäristössä, joka vaatii käyttäjän rekisteröitymisen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Sopimusmaista ja sopimuksen ratifioineista maista tulevaa sopimuksen kuuluvaa puutuote-erää tulee seurata ALKUPERÄINEN FLEGT-lupa, joka olisi syytä saada vastaanottomaahan ajoissa. Toimijan tulee syöttää tiedot TRACES-järjestelmään sekä toimittaa alkuperäinen lupa mahdollisine liitteineen Ruokavirastoon käsittelymaksutositteen kanssa. Ruokavirasto tarkistaa luvan ja vahvistaa tullauksen yhteydessä tullilaitokselle, että tuontierälle on asianmukainen FLEGT-lupa. Lupa on eräkohtainen ja se myönnetään sopimusmaassa toimivalle vientiyhtiölle. Suomalaisen maahantuojan tai huolintaliikkeen tulee rekisteröityä Ruokavirastoon FLEGT-tuojaksi ja se edellyttää myös EORI-numeroa.

Haitalliset kemikaalit vaatteissa, tekstiileissä ja jalkineissa

Alkaen 1.11.2020 rajoitettiin haitallisten 33:n CMR-aineeksi luokitellun kemikaalin käyttöä vaatteissa, tekstiileissä ja jalkineissa. CMR-aineilla tarkoitetaan tiettyjä aineita ja alaryhmiä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää, vaurioittavan perimää tai olevan muuten haitallisia ihmisen lisääntymiselle. Euroopan Unionin asetus asettaa kyseisille aineille enimmäisrajat kyseisille aineille. Esimerkiksi formaldehydin enimmäispitoisuus mainituissa tuotteissa on 75mg/kg, aloitussiirtymäkauden ajan 1.11.2020 – 1.11.2023 enimmäispitoisuus jakuissa, takeissa tai verhoiluissa on 300mg/kg. Kaikkien CMR-aineiden enimmäispitoisuudet on lueteltu komission asetuksessa (EU) 2018/1513.

Hedelmien ja vihannesten menettelyt

Hedelmien ja vihannesten tuonti- ja tulohintajärjestelmä, johon tuotteet voivat kuulua osan vuotta tai koko vuoden, vaikuttavat tuontiverojen määriin. Lisäksi tavarakohtaisesti voidaan vaatia tuonti- ja vientitodistuksia, näihin voi liittyä kiintiöitä, lisätulleja ja markkinahäiriösäännöksi. Maataloustuotteista voidaan kantaa tuotaessa myös maatalouden maksuosaa sekä sokerien ja jauhojen lisätulleja.

Huumausaineiden tuonti ja vienti

Huumausaineiden tuonti ja vienti on luvanvaraista siitä riippumatta, onko kyseessä yhteisömaa tai ns kolmas maa. Huumausaineiden tuonti- ja vientiluvat antaa Suomessa Lääkelaitos. Niin sanotut muuntohuumeet tarkoittavat yleensä sellaisia huumausaineita, joita ei vielä ole vahvistettu huumausaineiksi. Näidenkin tuonti on kiellettyä apteekkitavaralakien perusteilla.

Huviveneet ja niiden moottorit

Huviveneiden ja niiden moottorien tuonnille on asetettu erityisehtoja kuten:

 • omistajan käsikirja suomen tai ruotsin kielellä tai mikäli tuoja on yksityishenkilö tämä voi kirjallisesti ilmoittaa hyväksyvänsä myös muulla kielellä olevan omistajan käsikirjan
 • vaatimustenmukaisuusvakuutus (”Declaration of Conformity”)
 • CE-merkintä

Säännöstö koskee seuraavia:

 • huvivene, urheiluun tai vapaa-ajan viettoon tarkoitettu, jonka rungon pituus vähintään 2,5 metriä ja enintään 24 metriä (poikkeus kilpailutarkoitus )
 • vesiskootteri, enintään neljä metriä pitkä polttomoottorilla toimiva ja vesisuihkupumpulla varustettu vesikulkuneuvo, jonka rungon päällä istutaan, ollaan polvillaan tai seistään
 • moottori, jota käytetään huviveneen tai vesiskootterin käyttövoimana ollen bensiini- tai dieselmoottoreita, kaksi- tai nelitahtisia perämoottoreita, sisäperämoottoreita tai sisämoottoreita

Säännöstö ei kuitenkaan koske seuraavia:

 • ainoastaan kilpailutarkoituksiin tehty vene ja sen moottori, ml. kilpasoutuvene, jonka valmistaja on sellaiseksi merkinnyt
 • kanootti, kajakki, gondoli, polkuvene, purjelauta, lainelauta
 • sukellusvene, ilmatyynyalus, kantosiipialus ja niiden moottorit
 • ennen vuotta 1950 suunniteltu historiallinen vene alkuperäisenä tai yksittäisenä jäljennöksenä, joka on rakennettu pääasiassa alkuperäisistä materiaaleista ja vastaava moottori
 • vene, jota käytetään miehitettynä kaupalliseen tarkoitukseen matkustajien kuljetukseen ja sen moottori
 • höyrykäyttöinen puulla, kivihiilellä, koksilla, öljyllä tai kaasulla toimiva vene, jossa ulkoinen polttoainejärjestelmä
 • keskeneräinen huvivene, mikäli mukana on ilmoitus, jossa on valmistajan nimi ja osoite, yhteisöön sijoittuneen edustajan nimi ja osoite sekä keskeneräisen huviveneen kuvaus

Jätteet

Jätteen vienti on luvanvaraista ja pääsääntöisesti varsinkin kehitysmaihin kiellettyä. Jätteen tulkitseminen on joskus hyvinkin hankalaa.

Kaksikäyttötuotteet, avaruusteknologia, ydinteknologia, sotateknologia

Euroopan unionilla on omia ja unioni valvoo myös mm. Yhdysvaltojen tai Yhdistyneitten kansakuntien määrittelemiä vientirajoitteita koskien sota- ja ydinteknologiaa. Vaikeaksi asian tekevät ns. kaksikäyttötuotteet eli tavarat, jotka sopivat niin tavanomaiseen rauhanomaiseen käyttöön, mutta myös avaruus-, ydin- ja aseteknisiin tarkoitukseen. Luvanvarainen tai kielletty osa voi olla myös vietävän tuotteen sisällä sen rakenteessa osana tai komponenttina. Rajoitetuista tai kielletyistä tuotteista on tullinimikepohjainen tulkinta- ja ristiinkytkentäluettelo, mutta vaikka nimike ei ko. luetteloon sisältyisikään, saattaa tavaraan sisältyä rajoitettuja tai kiellettyjä tuotteita.

Tavarat kuuluvat osaksi ns. Australian ryhmän (AG) vuosina 2002, 2003 tai 2004 tekemiin päätöksiin tai Wassenaarin järjestön (WA) tai ohjusteknologian valvontajärjestelyn (MCTR) vuonna 2003 tekemiin päätöksiin. Yhteisön yleinen vientilupa nro EU001 koskee osaa rajoitettuja tuotteita vietäessä niitä Australiaan, Kanadaan, Japaniin, Uuteen Seelantiin, Norjaan, Sveitsiin tai Yhdysvaltoihin (U.S.A.). Muihin valtioihin ja tavaroihin tarvitaan Suomessa ulkoministeriön myöntämä vientilupa ja usein on luvan edellytyksenä aiottuun maahan jäämisen todistava todistus. Myös kauttakulkumaat voivat pysäyttää tavaroita epäillessään niiden kuuluvan rajoitusten piiriin.

Kissojen ja koirien turkisten ja niitä sisältävien tuotteiden tuonti ja vientikielto

Kissoja ja koiria pidetään Euroopan unionissa koti- ja seuraeläiminä ja näin ollen niiden turkisten tuonti Euroopan unioniin samoin kuin vientikin Euroopan unionista on kiellettyä. Nämäkin kiellot on pyritty ohjeistamaan tullinimikkeiden taakse, ja koska samoihin nimikkeisiin sisältyy valtaosiltaan sallittuja tuotteita, tulee kissan tai koiran turkista-sisältämättömyys ilmoittaa tullausilmoituksilla asian mukaisin koodein.

Kuolemanrangaistuksen täytäntöön panoon ja kidutukseen käytettävien tavaroiden tuonti ja vienti

Tavaroilla, jotka on tarkoitettu kuolemanrangaistuksen täytäntöön panoon ja kidutukseen on Euroopan unionissa tuonti- ja vientikielto. Valvonta on pyritty sitomaan käytettävään tullitariffin nimikkeeseen, ja koska samassa tullinimikkeessä voi olla valtaosa sallittuja tuotteita, voidaan tullausilmoituksella negaatiokoodein ilmaista sallittu tuote. Esim. samaan nimikkeeseen voi mennä hammaslääkärin tuoli, joka on sallittu, ja kielletty sähkötuoli. Neuvoston asetus koskee:

 • hirsipuita ja giljotiinejä
 • teloittamiseen tarkoitettuja sähkötuoleja
 • kaasu- ja vastaavia teloittamiseen tarvittavia kammioita
 • teloittamiseen tarkoitetut automaattiset myrkkyjen ruiskutusjärjestelmät
 • sähkövyöt ja eräät sähköiskujen antamislaitteet
 • kahletuolit ja -pöydät, ei kuitenkin vammaisille suunnitellut kahletuolit
 • jalkaraudat, joukkokahleet, ketjulukot ja vastaavat, eivät kuitenkaan tavalliset käsiraudat, mikäli niitä ei ole muutettu niin, että ne aiheuttaisivat kipua tai kärsimystä
 • peukaloraudat ja -ruuvit
 • erilaiset sähköshokkivälineet
 • eräät mellakantorjuntaan tai itsesuojeluun tarkoitetut laitteet, jotka levittävät lamauttavaa kemiallista ainetta eräin henkilökohtaisen suojelun rajauksin
 • pelargonihappovanillyyliamidi
 • Oleorosin capsicum (OC)

Luettelo ei ole tyhjentävä.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat esineet

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden maastavientiin tarvitaan vientilupa, joita ovat:

 • suomalaista alkuperää olevat yli 50 vuotta vanhat taideteokset sekä taideteollisuuden ja taidekäsityön tuotteet
 • muu suomalainen esineistö iältään yli 50 vuotta
 • ulkomailla valmistetut esineet, jotka ovat olleet Suomessa vähintään 50 vuotta
 • iästään riippumatta kansalliseen historiaamme liittyvä esine
 • iästään riippumatta kansalliseen merkkihenkilöön liittyvä esine
 • iästään riippumatta arvokas käsikirjoitus
 • iästään riippumatta tieteellisesti merkittävä kokoelma

Eräät museot tai Kansallisarkisto sekä Maakunta-arkistot myöntävät harkintansa mukaan vientiluvat toisiin Euroopan unionin maihin. Kolmansiin maihin tarvittavat luvat myöntää harkintansa mukaan Museovirasto.

Lääkkeet

Reseptilääkkeiden tuonti on luvanvaraista apteekkitavaralain nojalla. Koskee myös Internetin kautta ostettuja reseptilääkkeitä. Myyjän internet-sivut saattavat olla harhaanjohtavia esimerkiksi Suomen kielisiä, mutta silti myös yksityishenkilön reseptilääkkeen tuominen on luvanvaraista eli edellyttää voimassa olevaa reseptiä. Lailliset nettiapteekin eivät myy reseptilääkkeitä ilman reseptiä.

Polkumyyntitullit/Tasoitustullit

Unionin suorittaman tutkinnan jälkeen saatetaan todennettujen polkumyyntien jälkeen määrätä maa- ja/tai viejäyrityskohtaisia polkumyyntitulleja. Verrattuna aikaisempaan ennen EU-jäsenyyttämme suoritettuun vastaavaan arviointiin näitä lisäveroja on tälläkin hetkellä voimassa lukematon määrä.

Aloitetuista polkumyyntiarvioinneista ilmoitetaan Tullilaitoksen Internet-sivuilla ja voimassa olevat polkumyyntitullit voi tarkistaa tullilaitoksen Internet-sivuilta tai Brysselin Taric-tietokannasta.

Polkumyyntitullien on tarkoitus suojata Euroopan Unionin saman alan tuojia epäreilulta kilpailulta. Kun mahdollinen polkumyyntitutkinta aloitetaan siitä ilmoitetaan tullilaitoksemme tiedotteissa, jolloin alan yritykset voivat jopa lausua niistä. Mikään ei myöskään kiellä ilmoittamasta tullilaitokselle huomatusta epäreilusta kilpailutilanteessa ainakaan silloin, kun on kyse ilmeisestä polkumyynnistä tai viejävaltion tukemasta myynnistä. Mahdollinen lisä- tai tasoitustulli voidaan kantaa jo tutkimuksen aikana.

Yhdysvalloista peräisin olevien eräiden tuotteiden lisätullit

Nämä eivät suoranaisesti ole polkumyyntitulleja, vaan lähinnä oman tuotannon suojaamiseen tarkoitettuja lisätulleja. Euroopan Unioni ja Yhdysvallat ovat nyt päätyneet ainakin alustavaan sopimukseen lisätullien kantamisesti ja kyseisen sopimuksen mukaan näiden lisätullien kantaminen on toistaiseksi keskeytetty ajalle 11.3.2021 – 10.7.2021.

Puisen pakkausmateriaalin vaatimukset

Ns. ISPM 15 – standardin mukaisilla puisen pakkausmateriaalin käsittely- ja merkintävaatimuksilla on tarkoitus estää puuntuhoojaeläinten mm. mäntyankeroisen leviäminen maasta toiseen. Määräykset koskevat myös Unionin jäsenmaita ja esim. Portugalissa on jo oma mäntyankeroiskanta.

Puumateriaalin on oltava kuorittua (DB) ilman tuholaisia tai toukanreikiä, lämpökäsiteltyä (HT) niin, että sen lämpötila sydänosaa myöten on vähintään 56 Celcius-astetta puolen tunnin ajan, sahoilla uunikuivattu (KD), jos kuivausprosessin aikana kuivauskammion lämpötila on yhtäjaksoisesti 20 – 24 tunnin ajan vähintään 65 Celcius-astetta tai metyylibromidikaasutettua (MB), jonka tekeminen ei ole sallittua Suomessa, mutta muualla kaasutettu puupakkausmateriaali sallitaan myös Suomessa.

Puisessa pakkausmateriaalissa on oltava standardin mukainen merkintä näkyvästi (punainen ja oranssi väri eivät ole sallittuja) pakkauksen kummallakin puolella. Merkintä on suorakaiteen muotoinen sisältäen seuraavat tiedot:

 • käsittelyn tunnus
 • IPCC:n tunnus ja lyhenne eli IPCC
 • merkin haltijan tunnusnumero
 • HT eli Heat treatment tai
 • HT/KD kuumennuskäsitely uunikuivauksen yhteydessä Heat treatment/kiln dried
 • DB eli debarking

Kiinasta, Valko-Venäjältä ja Intiasta tuodun puisen pakkausmateriaalin valvontaa on tiukennettu alkaen 1.3.2021 komission täytäntöönpanoasetuksella. Asetus koskee ISPM-15 standardin piiriin kuuluvaa puista pakkausmateriaalia kuten puiset lavat, laatikot, alustat, kehikot, tukipuut jne. Vaneri tai lastulevy ei kuulu valvonnan piiriin. Valvonnan alaista puista pakkausmateriaalia käytetään yleensä seuraavien tuotteitten kuljettamiseen:

TullinimikeTavara
2514Liuskekivi, myös karkeasti lohkottu/sahattu/leikattu paloiksi/laatoiksi
2515Marmori, travertiini, ekaussiini ja muu kalkkipitoinen rakennuskivi
2516Graniitti, porfyri, basaltti, hiekkakivi, myös lohkottu/sahattu/leikattu
4401Polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina
4415Puinen pakkausmateriaali
6801Katukivi, reunakivi ja käytävänpäällyskivi
6802Työstetty muistomerkki- ja rakennuskivi
6803Työstetty liuskekivi ja liuskekivitavarat
6907Keraamiset katulaatat, lattialaatat ja seinälaatat
7606Alumiinilevyt ja –nauhat

Tuontivalvonnan piiriin kuuluvat em. lähetykset tulee jokaisen tuontierän osalta tehdä CHED-PP-tuloilmoitus Traces-järjestelmään. Kun CHED-PP on lähetetty antaa järjestelmä CHED-PP-numeron, joka ilmoitetaan lähetyksen tulli-ilmoituksessa. Noin 15% saapuvista eristä pyritetään tarkistamaan fyysisesti pakkausmateriaalin kelpoisuuden osalta. Puista pakkausmateriaalia sisältävät tuontierät on  tuotava puiselle pakkausmateriaalille sallitun rajatarkastusaseman kautta. Maahantuojan tai huolitsijan tulee rekisteröityä Traces-järjestelmän käyttäjäjäksi. Kyseessä olevan puisen pakkausmateriaalin tuontia valvoo Ruokavirasto kasvinterveys@ruokavirasto.fi.

Muuntogeenisen riisin tuontivalvonta

Muuntogeenisen riisin tuontivalvonta

Muuntogeenisen Kiinasta peräisin olevan muuntogeenisen riisin Bt63 tuontia valvontaan. Kyseisen riisin tuonti Unioniin on kiellettyä, jolloin kiinalaisia yhteisöön tuotavia riisejä on seurattava alkuperäinen analyysitodistus, jonka tulliviranomainen tarkistaa. Lisäksi otetaan jatkuvasti pistokokeita laboratoriotutkimuksia varten.

Tekstiilien valvonta

Erikseen määriteltyä tekstiilien (valmisvaate-) tuontia valvotaan joko yksinkertaisesti, kaksinkertaisesti tai kiintiöjärjestelyjen kautta.

Timanttien sertifioinnit

Raakatimantit, joita ei ole enempää valmistettu kuin ainoastaan sahattu, halkaistu tai raakahiottu, edellyttävät sertifioinnin niin tuonnissa kuin viennissäkin. Tuonnin osalta valvonnan suorittaa tulliviranomainen ja viennin osalta ulkoasiainministeriö, joka fyysisessä tavarantarkastuksessa käyttää apunaan Geologian tutkimuskeskusta. Tullauspaikkoina sallitaan Suomessa Helsingin tullitoimipaikat sekä Helsinki-Vantaan lentotullitoimipaikka

Raakatimanttien kauppa on sallittua vain järjestelyyn liittyneiden maiden ja erillisalueiden välillä, jotka ovat: Euroopan unionin maat, Algeria, Angola, Arabiemiraatit, Armenia, Australia, Botswana, Brasilia, Burkina Faso, Etelä-Afrikka, Filippiinit, Gabon, Ghana, Guinea, Guyana, Hong Kong, Intia, Israel, Japani, Kamerun, Kanada, Kiina, Kinmen, Korean kansandemokraattinen tasavalta (Pohjois-Korea), Kongon demokraattinen tasavalta, Korean tasavalta (Etelä-Korea), Lesotho, Libanon, Malesia, Mali, Matsu, Mauritius, Meksiko, Namibia, Norja, Norsunluurannikko, Penghun Sierra Leone, Sri Lanka, Sveitsi, Swazimaa, Taiwan, Tansania, Thaimaa, Togo, Tunisia, Ukraina, Valko-Venäjä, Venezuela, Vietnam, Yhdysvallat ja Zimbabwe.

Kasvien ja niiden osien tuonti Euroopan Unionin ulkopuolelta

Kasveille ja/tai niiden osille on asetettu tuontivaatimuksia ja rajoituksia sekä jopa kieltoja niiden tuontiin Euroopan Unionin ulkopuolelta. Kiellot voivat olla alue, maa tai jopa maansisäinen aluekohtaisia. Kiellot ja rajoitukset perustuvat kasvien tai niiden osien mukanaan tuomille haitallisille osille, tartunnanvaaralle, vieraslajien maahantuontisäännöksiin.

Kasvit-käsite sisältää: Elävät kasvit ja kasvinosat mukaan lukien kylvösiemenet. Kasvien osiin kuuluvat hedelmät ja marjat, vihannekset, juuri- ja varsimukulat, sipulit ja juurakot, leikkokukat, oksat, joissa on tallella lehdet tai neulaset, kaadetut puut, joissa on tallella lehdet tai neulaset, lehdet ja lehvistöt, kasvien solukkoviljelmät, elävä siitepöly ja silmulliset oksat, pistokkaat ja varttamisoksat.

Ohjeistus perustuu lakiin kansanterveyden suojelemisesta (702/2003), Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen kansanterveyden suojelemisesta (17/08) sekä useisiin komission päätöksiin.

Suomessa toimivaltainen kasvinterveysviranomainen on Ruokavirasto (www.ruokavirasto.fi), jonka sivuilta löytyy myös yksityiskohtainen luettelo rajoituksista. Käytännön maahantuontitilannetta valvoo myös Tullilaitos.

Traces-järjestelmä

EU:n uusi valvonta-asetus ( EU 2017/625 ) liittyen elintarvike- ja rehuturvallisuuteen sekä kasvin- ja eläinten terveyteen tulee voimaan 14.12.2019. Tullaustoiminnassa se vaikuttaa kasvinterveyslainsäädännön ja EU:n tehovalvonnan piiriin kuuluvien tavaroiden maahantuonnin ja fyysisten tarkastusten menettelyihin. Kyseisen asetuksen piiriin kuuluvia tuoreita vihanneksia, hedelmiä ja marjoja, samoin kuin eläviä eläimiä ja eläinperäisiä elintarvikkeita ja istutettavaksi tarkoitettuja kasveja, leikkokukkia, sekä puutavaraa voi tuoda vain määrättyjen, näille tuoteryhmille hyväksyttyjen rajatarkastusasemien ( BCP ) kautta. Hyväksytyt tarkastustullitoimipisteet vaihtelevat tuotteittain.

Tuotteitten fyysiset tarkastukset voidaan tehdä joko hyväksytyllä rajatarkastusasemalla ( BCP ) tai hyväksytyssä muussa valvontapisteessä ( CP ). Muu valvontapiste voi olla esimerkiksi maahantuojan tai huolitsijan varasto, joka täyttää asetuksen vaatimukset. CP asemaa haetaan tullista sähköisellä Webropol-kyselyn kautta. Jos CP-asema toivottiin voimaan jo alkaen 14.12.2019 piti hakemus jättää viimeistään 15.9.2019.

Luomutuotteet tulevat uuden valvonta-asetuksen piiriin alkaen 1.1.2021.

Traces-järjestelmässä ilmoittaminen tulee pakolliseksi, ja eläimet ja eläinperäiset elintarvikkeet kuuluvat jo nyt ilmoittamispakon alaisuuteen. Sama koskee alkaen 14.12.2019 kasvinterveystodistusta vaativia kasveja ja kasvituotteita, sekä ei-eläinperäisten elintarvikkeiden ja elintarvikekontaktimateriaalien tehostetun tuontivalvonnan alaisille tuotteille. Lisätietoja Ruokaviraston (www.ruokavirasto.fi) sivuilla.