Talvikauden liikennerajoitukset

Suomi on ainoa maa, jonka kaikki satamat ovat normaalina jäätalvena jäiden ympäröimiä. Tästä syystä tarvitaan ominaisuuksiltaan eli jääluokaltaan korkeatasoista tonnistoa ja myös jäänmurtajia avustamaan vaikeissa jääolosuhteissa. Jäätilanteen vaikeutuessa Väylän talvimerenkulunyksikkö asettaa satamakohtaisia liikennerajoituksia. Rajoituksista päätettäessä huomioidaan sää- ja jääolosuhteet, vaadittava minimijääluokka sekä aluksen kantavuus. Vaikeissa jääolosuhteissa asetettavissa lisäehdoissa voidaan huomioida myös aluksen koneteho sekä kuljetettavan lastin määrä.

Jäämurtopalvelua tarjotaan kaikkiin satamiin, joihin johtaa vähintään kahdeksan metriä syvä VL1-luokan väylä. Satama-alueella jäänmurto on kunkin sataman vastuulla. Avustustoiminnasta ei laskuteta erikseen, vaan se sisältyy alusten väylämaksuun. Maksu perustuu aluksen jääluokkaan ja nettovetoisuuteen.