Pakkaaminen

Pakkaamisen hallinta edellyttää laaja-alaista näkemystä yhteiskunnasta. Pakkausalan ammattilaisten on ymmärrettävä niin pakattavan tuotteen ominaisuudet, pakkausmateriaali, jakelu, myynti ja kuluttajan odotukset kuin lainsäädäntö ja ympäristöasiat. Kustannustehokas ja tuloksellinen pakkaaminen edellyttää, että kaikki jakeluketjun osapuolet – pakkausmateriaalin valmistuksesta jätteen hyötykäyttöön – toimivat yhteistyössä. Suomessa käytetään vuosittain lähes kolme miljoonaa tonnia pakkauksia, joten pakkauksilla on suuri merkitys myös ympäristönäkökulmasta.

Johdanto: Osion johdantoesitys (Google Slides). Englanninkielinen versio.

Pakkauksilla on monia tehtäviä. Hyvä pakkaus on informatiivinen, käytännöllinen ja taloudellisesti optimaalisin ratkaisu. Pakkaaminen ei siis ole tärkeää pelkästään tuotteiden ja tavaroiden suojaamisen vuoksi. Hyvä pakkaus mahdollistaa tuotteiden taloudellisen käsittelyn, kuljetuksen ja varastoinnin. Pakkaukset palvelevat, koska ne välittävät tuotetietoa eli esimerkiksi tietoa tuotteen ominaisuuksista ja käyttötarkoituksesta. Pakkausten avulla voidaan myös markkinoida tuotteita. Lisäksi pakkaus ehkäisee varkauksia ja auttaa tunnistamaan tuotteiden aitouden. Pakkauksen elinkaaressa on monia osapuolia: raaka-ainetoimittajat, pakkausmateriaalin valmistajat, pakkaajat, kauppa, kuluttajat ja pakkauksen loppusijoituspaikka. Ylipakkaaminen ei ole yritysten eikä kuluttajien etu.

Tiedonvälitys on yksi tärkeimmistä pakkauksen tehtävistä. Pakkauksissa olevaa tietoa hyödynnetään esimerkiksi logistiikassa ja tuotteen tunnistuksessa. Pakkauksen määrää ja pakkausmateriaalia määrittävät muun muassa kuljetustapa, -matka ja käsittelyvaiheet. Pakkausten on kestettävä nosteluja, siirtoja ja usein myös puristusta.

Pakkausten suunnittelun voidaan sanoa olevan tiedettä, taidetta ja teknologiaa. Se mukaisesti suunnittelutyössä huomioidaan muun muassa graafinen suunnittelu, ulkonäkö, rakenteet, materiaalivaatimukset, pakkausmallit ja lainsäädäntö. Pakkausmateriaali on valittava rankimman käsittelyvaiheen mukaisesti. Jokaisen pakkaussuunnittelijan on tiedostettava kuljetusrasitukset ja myös varastointi ja ympäristötekijät on otettava huomioon pakkauksissa. Hyvin suunnitellut, kierrätettävät pakkaukset ja pakkausmateriaalit säästävät ympäristöä. Ekologisuus on nykyään merkittävä arvo pakkausalalla. Kiteytetysti todettuna, hyvä pakkaus:

  • suojaa tuotetta ja tuotteen ympäristöä
  • tarjoaa tietoa tuotteesta ja sen käytöstä
  • mahdollistaa kustannustehokkaan logistiikan
  • varmistaa turvallisuuden
  • toimii myynnin edistäjänä
  • helpottaa tuotteen käsittelyä
  • voidaan hyödyntää käytön jälkeen.

Tässä osiossa pakkauksia käsitellään lähinnä teollisuuden näkökulmasta, huomiota ei kiinnitetä kuluttajapakkauksiin.


Suomen pakkausyhdistyksen Pieni pakkausopas tarjoaa kompaktissa muodossa paljon tietoa erilaisista pakkauksista ja pakkaamisesta.

Lataa opas:
Suomen pakkausyhdistyksen Pieni pakkausopas (pdf).