Rautatiekuljetusten tulevaisuudennäkymät

Rautateiden kuljetusjärjestelmä on viimeisen 50 vuoden aikana kehittynyt yleisjärjestelmästä, joka kuljetti kaikenlaisia lähetyksiä ympäri rataverkkoa erikoistuneeksi järjestelmäksi, joka vastaa vain raskaan teollisuuden suurimpien tavaravirtojen kuljetuksista. Kehitys on tapahtunut synkronoidusti rekkaliikenteen ottaessa yhä vahvempaa roolia pienten ja keskisuurien virtojen kuljetuksissa.

Lähitulevaisuuden merkittävin haaste on löytää keinot keskisuuren teollisuuden kotimaan tavaravirtojen kilpailukykyiseen kuljetukseen rautateitse. Tämä edellyttää uudenlaista ajattelua, kalustoa ja infrastruktuuria terminaaleja järjestelmän toteuttamiseen tehokkaasti. Kokonaisjärjestelmän tulee jatkossa perustua nykyistä enemmän eri kuljetusmuotojen yhteistoimintaan. Tällöin rautateillä on runkokuljettajan rooli keskusterminaalista toiseen ja kumipyöräliikenne vastaa jakelusta sekä keräilystä lähtö- ja määräpäässä. Rautateiden järjestelmän on perustuttava erilaisten kuormatilojen ja -alustojen käyttöön nykyisten erikoisvaunujen sijaan. Selkein kuormatilamuoto on kontti, jota ei kuormassa tällä hetkellä rataverkolla juuri kulje. Kuormatilojen käytön avulla on raiteille mahdollista saada tehokkuuden kannalta kriittisiä meno-paluukuljetuksia.

Monet tulevaisuuden megatrendit ovat rautatieliikenteen kannalta suotuisia. Näitä ovat muun muassa fossiilisten polttoaineiden rajallisuus, kaupungistuminen ja ympäristönäkökohtien tärkeyden korostuminen. Nämä tekijät tulevat muuttamaan maailmaamme merkittävästi. Kehityksen myötä myös eri liikennemuotojen kilpailukykyasetelmat muuttuvat. Tällöin edellä kuvatun uudenlaisen järjestelmän rakentuminen on mahdollista.

Kiinan ja Suomen välinen rautatieliikenne

HISTORIAA. Liikenne keskeytyi 2022.

Kartta, johon on merkitty rautatieyhteydet Suomesta Kiinaan.