Ulkokaupan sähköiset ilmoitukset

Sähköinen TIR-carnet

Sitovan paperisen TIR-carnet-vihkosen lisäksi annetaan Suomesta 1.1.2009 alkaen TIR-carnet- tiedot myös sähköisessä muodossa Suomen tullille, joka puolestaan välittää ko. tiedostot mm. Venäjän tulliviranomaisille Venäjälle tai Venäjän kautta kuljetettaessa. Käytettävissä ovat huolitsijoiden NCTS-passitusjärjestelmien mukaiset hyväksytyt sanomamallit ja myös Internetissä toimiva WEB-ilmoitus, jonka käyttäminen ei vaadi mitään testauksia.

EORI-tunnus

EORI-tunnus ei sinällään ole sähköinen ilmoitus, mutta se on kuitenkin unionin laajuinen numero, jolla tunnistetaan unionin alueella toimivat tai alueelle saapuvat taloudelliset toimijat. Yhdellä toimijalla voi olla koko unionissa vain yksi tunnus, vahingossa mahdollisesti syntyvät tuplatunnukset tullaan poistamaan.

Numeron tarvitsevat niin maahantuojat kuin viejätkin, mutta myös unioniin tavaraa kuljettavat kuljetusliikkeet ja muut rajan ylittävää toimintaa harjoittavat. Suomalaisen y-
tunnuksen omaavan yrityksen EORI-tunnus on muotoa maakoodi FI + Y-tunnus. EORI- (Economic Operator Registration and Identication) tunnus haetaan suomalaiselle toimijalle tullilomakkeella Hakemus EORI-rekisteröinti.

Muualle kuin Euroopan unioniin rekisteröidyt yritykset (esim. ulkomaalais-alv-rekisteröidyt) ja kuljetusliikkeet hakevat EORI-tunnuksen unionin lomakkeella 730e (EORI-application for NON-EU operators). EORI-tunnus on tullut pakolliseksi vuonna 2010.

Turvatiedot

Osittain maailmanlaajuisista vaatimuksista johtuu, että tavaroiden kansainväliseen kuljettamiseen liittyvät turvatiedot pitää antaa myös sähköisesti käytettävien saapumis- ja lähtemisilmoitusten yhteydessä.

Tuonnin saapumisen yleisilmoitus ensimmäisessä EU:n tullitoimipaikassa tai Suomeen saapuessa

Yleisilmoitus sisältäen turvatiedot annetaan ensimmäiseen Euroopan unioniin saapumisen tullitoimipaikkaan. Kyseisen paikan ollessa muualla kuin Suomessa tiedot siirtyvät tunnistein Suomen tullin järjestelmiin tavaran jatkaessa Suomeen.

Ilmoittaja on yleensä aktiivisen kulkuneuvon haltija tai tämän edustaja ja ilmoitus voidaan antaa kulkuneuvo- tai tavaraeräkohtaisesti. Todellisuudessa ilmoitus tultaneen antamaan MAWB (Master Airwaybill) tai B/L (konossementti) tasolla tai autokohtaisesti. Annettavien ilmoitusten määrää lisää se, että yhteen ilmoitukseen mahtuu vain 999 tavarankuvausta eli käytännössä tullinimikettä vähintään neljän numeron tarkkuudella.

Saapumisen esittämisilmoituksen (Arrival Notification) voi antaa saapuvan aktiivisen kuljetusvälineen haltija tai edustaja. Ilmoitus annetaan laivan kiinnityttyä laituriin, lentokoneen laskeuduttua tai junan saavuttua asemalle.

Saapumisilmoitus väliaikaiseen varastoon lienee vapaaehtoinen ja sen antaa saapumispaikalle sijoittunut väliaikaisen varaston pitäjä, jolloin tullilaitoksen järjestelmistä voi saada tiedot purettavista tavaroista.

Purkaus(tulos)ilmoituksen antaa väliaikaisen varaston pitäjä itselleen puretuista ja todetuista tavaramääristä.

Viennin ”saapuminen poistumispaikalle” -ilmoituksen antaa poistumispaikalle sijoittunut yrittäjä (mahdollisuus, voiko ilmoituksen antaa joku muukin on tätä kirjoitettaessa avoinna), joka ilmoitus samalla varmistaa, että kyseinen tavaraerä on asetettu vientimenettelyyn. Ilmoitus osoittaa samalla myös luvan lastaukseen kyseiseen kulkuneuvoon (alus, lentokone, rautatievaunu).

Poistumisen esittämisilmoitus (Manifest presentation) on ilmoitus, jossa nimensä mukaisesti ilmoitetaan kaikki aktiiviseen kulkuneuvoon (laiva, lentokone, juna) lastattavaksi aiotut yksittäiset ja lähetyskohtaiset MRN-tunnistenumerot, jotka saadaan esim viennin ELEX-järjestelmästä, NCTS-passitusjärjestelmästä tai viennin AREX-järjestelmästä.

Poistumisen yleisilmoitus (Exit summary declaration) annetaan poistumispaikalla, mikäli tavaraa on säilytetty poistumispaikalla yli 14 vuorokauden ajan.