Ratapihatyöt

Tavaraliikenteeseen liittyvät ratapihatyöt ovat pääasiassa erilaisia vaunukokoonpanon muutokseen tai vaunujen asiakasraiteelle toimitukseen liittyviä vaihtotöitä. Muita perustehtäviä ovat erilaiset kulkuteiden muodostamiseen sekä turvaamiseen liittyvät tehtävät.

Vaihtotyövetureissa on käytössä radio-ohjaustekniikka, joka mahdollistaa veturien ohjaamisen kauko-ohjaimella ilman kuljettajaa ratapihatyöntekijöiden (tehtävänimikkeeltään vaihtotyönjohtaja) toimesta. Ratapihatyöt hoidetaan pääsääntöisesti ratapihatyöntekijän toimesta. Nykyisin myös veturinkuljettajan työnkuvaan sisältyy monella paikkakunnalla myös radio-ohjaustyötä sekä esimerkiksi liikennöintitarkastuksia ja pienimuotoisia kaluston huoltotehtäviä.

Vaihtotöiden ohjaus ja seuranta hoidetaan RFID-järjestelmän avulla. Kaikki suomalaiset tavaravaunut on varustettu RFID-tägeillä, jotka luetaan järjestelmään kuuluvalla käsipäätteellä. Käsipäätteellä kuitataan työt valmistuneeksi ja niiden etenemistä voidaan seurata reaaliajassa.

Puheviestintä vaihtotöissä ja kommunikointi valtakunnallisen liikenteenohjauksen kanssa on hoidettu vuodesta 2019 alkaen Virve-verkon kautta.