Maantiekuljetus

Maantiekuljetukset ovat keskeisin osa kuljetusjärjestelmää ja yleisin tavarankuljetuksen muoto. Noin 90 % tavarasta kuljetetaan kuorma-autolla. Yleisyyteen vaikuttavat maantiekuljetuksen rooli muiden kuljetusmuotojen esi- ja jälkikuljetuksessa sekä Suomessa maantieteellisesti laajalle alueelle hajasijoittunut teollisuus ja asutus. Muihin kuljetusmuotoihin nähden maantiekuljetukset ovat helposti toteutettavia ja nopeita. Lisäksi ne mahdollistavat ovelta ovelle -kuljetukset.

Johdanto: Osion johdantoesitys (Google Slides). Englanninkielinen versio.

Maantiekuljetukset sopivat monenlaisen tavaran kuljettamiseen paketeista merikonttien siirtoihin ja erikoiskuljetuksiin. Maantiekuljetuksesta käytetään usein puhekielessä nimitystä kumipyöräkuljetus, jolla tehdään ero rautateitse tapahtuvaan maakuljetukseen.

Maantiekuljetukset voidaan jakaa usealla tavalla: esi- ja jälkikuljetukset, runko- ja siirtokuljetukset, nouto- ja jakelukuljetukset. Suomessa suuri osa maantiekuljetuksista toteutetaan suorina kuljetuksina lähtöpaikasta vastaanottopaikkaan ilman kuljetusvälineen vaihtoa tai tavaran välikäsittelyä. Kansainvälisessä liikenteessä maantiekuljetukset ovat usein osa kuljetusketjua, joka muodostuu eri vaiheista, joissa lähetettävää tavaraa käsitellään ja kuljetetaan eri välineillä.

Maanteillä tapahtuva kaupallinen tavarankuljetus on lailla ja asetuksilla säänneltyä luvanvaraista toimintaa (Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 21.7.2006/693. Tämä laki on kumottu L:lla 24.5.2017/320, joka on voimassa 1.7.2018 alkaen.) Sääntelyn piirissä ovat muun muassa käytettävä kuljetuskalusto, kuljettajien koulutustaso ja kuljetusyritysten toiminta oman maan ulkopuolella.

Lisätietoa

Logistiikan Maailma -sivustolta löydät laajasti tietoa logistiikasta, hankinnasta, sopimuksista, kuljetuksista ja tullauksesta.

Tutustu käytännönläheiseen aineistoomme etusivun tai vasemman palstan sisältöluettelon avulla. Taltioi etusivu selaimesi kirjanmerkkeihin