Digitalisaatio ja tuotantostrategia

Digitalisaatio ja tuotantostrategia – mitkä ovat digitalisaation ja uusien teknologioiden mahdollisuudet Sinun tuotannossasi ja tuotantoverkostossasi?

Digitalisaatiolla tarkoitetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttöönottoa ja lisääntynyttä käyttöä organisaatioissa, teollisuudessa ja liike-elämässä, julkishallinnossa jne (kts esim OxfordEnglish Dictionary). Digitalisaation esiasteena voidaan pitää digitointia eli analogisten tehtävien siirtämistä digitaaliseen muotoon – automatisoidaan rutiinitehtäviä siirtämällä paperia biteiksi. Digitalisaatio sen sijaan vaikuttaa toimintatapoihin syvemmin mahdollistaen prosessien ja liiketoimintamallien muutoksen.

Digitalisaatio ei ole ilmiönä uusi, mutta sen merkitys ja keskustelu sen ympärillä ovat lisääntyneet voimakkaasti yhtäältä teknologioiden kehittyessä, toisaalta niiden mahdollistaessa aivan uudenlaisia liiketoimintamalleja; puhutaankin digitaalisesta vallankumouksesta. 

Laajemmassa mielessä puhutaan jopa neljännestä teollisesta vallankumouksesta, jossa varsinaisen digitalisaation lisäksi muutoksen mahdollistajia ovat erilaiset fyysiset uudet teknologiat kuten 3D-tulostus, uudet materiaalit ja edistykselliset robotit, sekä biologiset teknologiat kuten uudet löydöt genetiikassa ja synteettisessä biologiassa. Muutoksen odotetaan olevan nopea, leveä ja syvä ja vaikuttavan yritysten lisäksi koko yhteiskuntaan.

Miten Sinun yrityksessäsi, tuotantoverkostossasi ja toimitusketjussasi hyödynnetään digitalisaatiota ja uusia teknologioita? Mitä mahdollisuuksia ne avaavat? Miten se näkyy tuotantostrategiassasi?

Ovatko ne tehokkuuden ja tuottavuuden parantamisen lähde? Siirtämällä manuaalisia (analogisia) tehtäviä digitaaliseksi on tehokkuutta parannettu organisaatioissa jo pitkään: esimerkiksi automatisoimalla tilaustenkäsittelyn ja ostoehdotusten rutiineja. Yhä tarkemman ja ajantasaisemman tiedon kerääminen vaikkapa tuotantolaitteiden toiminnasta auttaa suunnittelemaan ennakoivaa huoltoa paremmin, kohdistamaan kehitystoimia paremmin ja myös ohjaamaan tuotantoa paremmin. Voimme siis tehostaa tuotantomme ja tuotantoverkostomme toimintaa.

Rakennatko uudenlaisia operatiivisia toimintatapoja? Esimerkiksi puheentunnistuksella varastotoiminnoissa on pitkät perinteet. Virtuaalitodellisuuden sovellukset voivat auttaa muuttamaan varaston keräilytoimintoja aivan uudenlaisiksi. Tai vaikkapa yhdistämään kaukana viidakossa oleva tuotantokoneiston korjaaja päämajan asiantuntijoihin ja tuottamaan huolto- ja korjaustoiminnoilla parempaa laatua pienemmin kustannuksin. 3D-tulostus voi mullistaa esimerkiksi varaosatoiminnot: keskitetyn tuotannon ja pitkien kuljetus- ja toimitusaikojen sijaan voikin olla kannattavaa tulostaa varaosia paikallisesti lähellä tarvetta. Tuotantostrategian peruskysymyksiä – kuka tekee, missä tehdään ja millaisin teknologioin – tarkastellaan aivan uudessa valossa.

Tuotko lisäarvoa nykyisiin tuotteisiisi? Esimerkiksi laitteistojen tiedonkeruu ja etäseuranta reaaliajassa voi antaa laitetoimittajalle uudenlaisia mahdollisuuksia tarjota palvelumalleja kunnossapitoon ja huoltoon siten että ne toteutetaan ennakoiden ja suunnitellusti: asiakkaalla on parempi käytettävyys ja laitetoimittaja voi omien toimintojen tehostamisen lisäksi rakentaa uutta liiketoimintaa. Tai kukapa ei olisi joskus asiakkaana unelmoinut jääkaapista, joka ennakoisi maidon loppumisen ja viestittäisi siitä kauppamatkalla ollessasi. Uudenlaiset tuotteet voivat vaikuttaa tuotantomme rakenteihin syvästi, kun rakennamme uudenlaisia tuotantokyvykkyyksia uudenlaisille tuotteille.

Hyödynnätkö digitalisaatiota uusien asiakkaiden tavoittamiseksi, palveluittesi tarjoamiseksi digitaalisesti tai yhteistyökumppaneiden kanssa toimimiseksi? Pankkipalvelut ovat hyvä esimerkki palveluista, joita digitalisaatio on jo muuttanut ja muuttaa kokoajan voimakkaasti. Erilaiset kauppapaikat ja vaikkapa joukkoistaminen tuotekehityksessä tai uuden hankkeen rahoituksen löytämisessä ovat olemassa olevia esimerkkejä tällaisesta. Mitä tällaiset mahdollisuudet tarkoittaisivat tuotantosi kannalta?

Vai rakennatko aivan uutta liiketoimintaa ja tapaa toimia jossa koko liiketoiminnan perusta on digitalisaatiossa ja uusissa teknologioissa? Onko Sinun yrityksesi seuraava AirBNB tai Uber, joka mullistaa kokonaista toimialaa?