Pakkaaminen toimintona

Tuotteen pakkaamisessa on monia vaiheita. Tuotteiden pakkaaminen riippuu muun muassa tuotteen luonteesta, pakkausmateriaalista ja asiakastarpeista. On luonnollista, että elintarvikkeet pakataan eri tavalla kuin metallituotteet. Niin ikään pakkausmateriaalin kestävyys, muoto ja tilavuus vaikuttavat pakkaamiseen. Pakkaamossa tärkeitä laatutekijöitä ovat pakkausmateriaalien järkevä käyttö, selkeät pakkausmerkinnät ja sovittujen toimitusaikataulujen noudattaminen.

Asiakaslähtöisyys vaikuttaa myös pakkaustoimintoon. Jos esimerkiksi pienasiakkaalle on tärkeää saada tiettyä housumallia vaikka vain kaksikin kappaletta liikkeeseensä, housujen valmistaja voi halutessaan toimittaa ne pieneränä. Yleensä tällaisesta hyvin asiakaslähtöisestä toiminnasta on kuitenkin maksettava pientoimituslisä ja mahdollisia muita lisäkuluja.

Pakkaamisen vaiheet

Pakkaamisen vaiheet.

Pakkaukset voidaan lajitella esimerkiksi asiakaskohtaisesti. Pakkausten sulkemiseen käytetään liimoja, teippejä ja sulkimia. Tuotteiden etiköimiseksi on monia mahdollisuuksia. Etikettityyppejä ovat esimerkiksi paperi-, kuumaliima-, sleever- ja tarraetiketit. Merkinnät on voitu painattaa pakkauksiin suoraan niin, ettei erillisiä merkintöjä tarvita. Usein kuitenkin on kustannustehokkaampaa lisätä merkinnät, kuten GTINnumerot, tuotantoeräkoodit ja hinnat, vasta tuotteiden pakkausvaiheessa. Pakkausmerkinnät ovat tärkeitä tuotteiden yksilöimisen ja seurannan vuoksi. Merkinnässä käytetään mekaanisia ja mikroprosessoripohjaisia laitteita. Molemmilla voi painaa merkinnät pakkaukseen tai etiketille.

Yksittäin pakatut tuotteet pakataan yleensä edelleen ryhmäpakkauksiin, jotka puolestaan lastataan lavakuormiksi. Pakkaukset voidaan siirtää esimerkiksi rullakoihin, joiden avulla ne saadaan siirrettyä kuljetukseen suurempina kokonaisuuksina. Tuotteita pakkaavien yritysten pakkauslinjat asettavat omat vaatimuksensa pakkauksille. Pakkausten on liikuttava linjalla sujuvasti ja niin ettei tuote vahingoitu. Kuljetuspakkausten pitää olla oikein mitoitettu, jotta kuljetuksissa ei jää tyhjää, hyödyntämätöntä tilaa. Pakkaukset on myös kuljetettava niin, että tuotteelle ei aiheudu vahinkoa.

Esimerkiksi tekstiiliteollisuudessa denim-materiaali pakataan toimittajan tehtaalla suojamuoviin. Pitkiä ja hyvin painavia denim-pakkoja ei kuitenkaan voi kuljettaa rekan tavaratilassa pystyasennossa, koska muutoin kangaspakkojen reunat käpristyvät eikä materiaalia enää voi täysimääräisesti hyödyntää. Tämä luonnollisesti merkitsisi hävikkiä ja samalla taloudellisia menetyksiä. Pakkaus- ja lähettämötoimintojen sijainti vaikuttaa materiaali- ja tavaravirran suuntaan. Pakkaamon laitteisto kannattaa sijoittaa virran suuntaiseksi. Pakkaamon laitteistoja ja kalusteita ovat:

  • pakkauspöydät, materiaalin säilytystilat, lavat, rullakot, häkit
  • hihna-, rulla-, kuula-, ilmatyyny- ja riippukuljettimet, liukuradat
  • kiristekalvo-, kutistekalvo-, kuumasaumaus-, liimanauha-, vannehtimis- ja sidontalaitteet, vaa’at, lastaussillat, mittaus- ja lukulaitteet, automaattilavaajat

Pakkaamisen jälkeen tuotteet ohjataan lähettämöön, jossa lähetykset kootaan. Kokoamisen yhteydessä asiakastoimitukset lavoitetaan ja siirretään odottamaan kuljetusta. Lähetyksiin liitetään lähetysluettelot ja rahtikirjat. Lastaamisen tilankäyttöä ja täyttöastetta on usein syytä valvoa, sillä rahtikustannukset riippuvat lavametreistä, kuutiometreistä tai kiloista.

Pakkausteollisuuden tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat asiakkaat ja laitetoimittajat. Suomen Pakkausyhdistys ry:n internetsivuilla olevasta pakkausalan tuoteluettelosta voi hakea esimerkiksi pakkausmateriaaleja, pakkauskoneita ja -laitteita sekä kuljetus-, varastointi- ja käsittelyvälineitä tarjoavia yrityksiä.