Toimituslausekkeet

Incoterms on Kansainvälisen Kauppakamarin ylläpitämä toimituslausekekokoelma. Incoterms sisältää yhdentoista kansainvälisessä kaupassa käytetyn kauppatavan määritelmän. Jokaiselle kauppatavalle on annettu määritelmän lisäksi nimi ja kolmikirjaiminen lyhenne. Kun myyjä ja ostaja sisällyttävät kauppasopimukseensa tuon lyhenteen ja viittauksen Incotermsiin, se merkitsee, että he noudattavat lausekkeen määritelmän mukaista kauppatapaa. Päättäessään käyttää tiettyä lauseketta, esim. FOB Hanko Incoterms 2020, he samalla päättävät myyjän ja ostajan välisistä velvollisuuksistaan.

Finnterms on kotimaan kauppassa käytettävä toimituslausekekokoelma. Lausekkeita on kuusi kappaletta, ja ne sisältävät kunkin kauppatavan määritelmän, sille annetun nimen sekä kolmikirjaimisen lyhenteen. HUOM! Tämän lausekekokoelman käyttö on vähentynyt huomattavasti.

Kauppasopimuksen asioita
Kauppasopimuksessa sovittavia asioita.

Toimituslauseke on

  • myyjän ja ostajan hyväksymä osa kauppasopimusta
  • osapuolten hyväksymän kauppatavan määritelmä
  • tarkoitettu tavaroiden kansainväliseen kauppaan (Incoterms)

Toimituslauseke määrittelee myyjän ja ostajan välisessä suhteessa mm. seuravaat seikat

  • toimituksen ja toimituksen vastanoton
  • kustannusten jakautumisen
  • riskin siirtymisen
  • muita osapuolten toimenpidevelvollisuuksia

Toimituslauseke ei määrittele

  • myyjän/ostajan ja kolmansien osapuolien välisiä suhteita
  • tavaran omistusoikeutta
  • myyjän tai ostajan oman edun mukaisia toimenpiteitä

Toimituslauseke ei ole osa kuljetussopimusta. Se kylläkin antaa kolmansille osapuolille tietoa siitä, mitä myyjä ja ostaja olivat sopineet tavaran toimittamisesta.

Koska toimituslauseke osoittaa, mitä myyjä ja ostaja ovat sopineet tavaran toimittamisesta, toimituslausekkeen tulisi vastata osapuolten sopimaa kauppatapaa.

Incoterms-toimituslausekkeet määrittelevät myyjän ja ostajan väliset velvollisuudet tavaran toimittamisessa ja näiden velvollisuuksien jakautumisen kaupan osapuolten kesken. Incoterms ei puutu niihin asioihin, jotka myyjän ja ostajan on hoidettava oman etunsa vuoksi.

Kauppasopimuksen ja sitä kautta toimituslausekkeen osapuolia ovat ainoastaan myyjä ja ostaja. Niinpä kaikki alihankkijat, kuten rahdinkuljettajat, huolitsijat ja ahtaajat, toimivat joko myyjän tai ostajan puolesta.


Logistiikan Maailma -sivustolta löydät laajasti tietoa logistiikasta, hankinnasta, sopimuksista, kuljetuksista ja tullauksesta.

Tutustu käytännönläheiseen aineistoomme etusivun tai vasemman palstan sisältöluettelon avulla. Taltioi etusivu selaimesi kirjanmerkkeihin