Tilauksesta kokoonpano (ATO)

Tilauksesta kokoonpano (ATO eli Assemble to Order) tarkoittaa, että asiakkaan tilaus käynnistää kokoonpanon välivarastossa olevista puolivalmisteista. Tämän jälkeen tuotteelle voidaan tehdä vielä testausta ja tarkastamista, se pakataan ja lähetetään asiakkaalle. Tuotteet ovat yleensä modulaarisia ja moduleiden tuotanto tapahtuu ennakoiden. OPP:n eli tilauksen kohdennuspisteen kohdalla (kokoonpanossa) sijaitsee siis puskurivarasto joka sisältää osia ja osakokoonpanoja.

Tilauksesta kokoonpano on parhaimmillaan tilanteessa, jossa tuote on modulaarinen: se koostuu vakioiduista moduleista joista voidaan yhdistellä erilaisia lopputuotteita. Tällöin modulien määrä on rajallinen, mutta niitä yhdistelemälla voidaan koota suuri määrä erilaisia lopputuotekombinaatioita. Kannettava tietokone on hyvä esimerkki tällaisesta tuotteesta. Tilauksesta kokoonpannen saadaan asiakkaalle kohtuullisen lyhyt toimitusaika (tyypillisesti muutamista päivistä pariin viikkoon) yhdistettynä suureen valikoimaan erilaisia lopputuotemahdollisuuksia.

Tuotannon näkökulmasta varastoriski ja siihen sitoutunut pääoma on pienempi verrattuna varasto-ohjautuvaan tuotantoon, koska erilaisia moduleja on vähemmän kuin lopputuotekombinaatioita, ja vastaavasti tarvittava varasto on määrältään ja arvoltaan pienempi. Ennen OPP:tä moduleita valmistettaessa voidaan tuotantoa tehostaa esimerkiksi tuotantomääriä ja –mixiä tasoittamalla.

ATO:n vaatima tuotteen modularisointi on usein haastavaa ja aikaa vievää, ja vaatii tiivistä tuotekehityksen ja –suunnittelun panostusta. Parhaimmillaan toimintatapa yhdistää lyhyet toimitusajat ja asiakkaan suuren valinnanvaran tehokkaaseen tuotantoon. Tilauksesta kokoonpano onkin yksi massaräätälöinnin toteutusmuotoja.