Logistiikka ja toimitusketju

Toimitusketju (supply chain) on verkosto, jossa eri organisaatiot yhteistyössä ohjaavat ja kehittävät materiaali- tai palveluvirtoja sekä niihin liittyviä raha- ja tietovirtoja. Toimitusketjussa kullakin organisaatiolla on oma roolinsa. Toimitusketjun rakenne riippuu yrityksen tuotteista, toimialasta ja asiakkaista.

Johdanto: Osion Johdantoesitys (Google Slides). Englanninkielinen versio.

Tavaralogistiikan perinteiset toiminnot muodostavat tilaus-toimitusketjun.

Toimitusketju yhdistää yrityksen ja sen tavarantoimittajat jakeluorganisaatioihin ja asiakkaisiin. Toimitusketju on siis kokonaisuus, jossa painotetaan kustannustehokkuutta, asiakaslähtöisyyttä ja lisäarvon tuottamista.

Sopimusketju

Alla olevassa esimerkkikuvassa paksu viiva osoittaa kahden osapuolen välistä sopimussuhdetta:

Sopimusketju materiaalitoimittajalta tuottajalle, tukkukauppaan ja kauppaan.

Esimerkin mukaan materiaalitoimittaja myy tavarat tuottajalle.

 1. Noutotoimitus:
  • Tuottaja eli ostaja solmii kuljetussopimuksen ja noutaa tavarat myyjältä.
  • Myyjä toimittaa tavarat luovuttaessaan ne ostajan rahdinkuljettajalle.
 2. Rahtivapaa toimitus:
  • Tuottaja myy tavarat tukkukaupalle ja solmii kuljetussopimuksen.
  • Myyjä toimittaa tavarat ostajalle luovuttaessaan ne valitsemalleen rahdinkuljettajalle.
  • Ostaja vastaanottaa tavarat rahdinkuljettajalta.
 3. Perilletoimitus:
  • Tukkukauppa myy tavarat kaupalle.
  • Myyjä solmii kuljetussopimuksen ja kuljetuttaa tavarat ostajalle.
  • Myyjä toimittaa tavarat ostajalle.

Kaupan osapuolten väliset velvollisuudet määräytyvät heidän valitsemansa toimituslausekkeen mukaan. Katso Incoterms 2020.

Toimitusketjun hallinta

Toimitusketjun hallinnalla (Supply Chain Management, SCM) tarkoitetaan yritysverkoston materiaalivirran ja siihen liittyvien tieto- ja rahavirtojen kokonaisvaltaista suunnittelua, ohjausta ja johtamista tavoitteena asiakkaiden arvonlisäyksen maksimointi. Keskeistä toimitusketjun hallinnassa on myös ketjun rakenteen muodostaminen ja sen kehittäminen. SCM-ajattelussa korostuvat aika, luotettavuus ja läpinäkyvyys, ja olennaisia tekijöitä ovat ketjun osapuolten välinen yhteistyö ja arvon luominen asiakkaille.

Logistiikka ja toimitusketjun hallinta -käsitteitä käytetään usein jopa toistensa synonyymeinä ja kyseessä voidaan katsoa olevan sama asia, jota katsotaan hieman eri näkökulmasta. Logistiikkana puhutaan yleensä yhden yrityksen tai toimialan materiaalivirtojen hallinnasta, kun toimitusketjun hallinta pyrkii koko yhteistyöverkoston optimaaliseen toimintaan. Tällä sivustolla puhutaan molemmista käsitteistä, sillä käsitellyt asiat kuuluvat molempien yläkäsitteiden alle.

Kysyntäketjun hallinta

SCM:n sijaan ja rinnalla puhutaan myös kysyntäketjun hallinnasta (Demand Chain Management, DCM) silloin, kun halutaan korostaa kysynnän merkitystä ja kysyntätietoa. Tällä käsitteellä halutaan korostaa sitä, että kysyntä on lähtöisin asiakkailta (alavirta, downstream) ja tarjonta toimittajilta (ylävirta, upstream). Jos asiakkaiden kysyntää ei kyetä ennustamaan ja hallitsemaan, se johtaa koko toimitusketjun huonoon suorituskykyyn.