Hankinta ja myynti

Hankinta, ostaminen ja myyminen ovat kaupankäynnin perusasioita. Nykyajan talouselämä, markkinat, yhteiskunta ja koko liiketoimintaympäristö tekevät kuitenkin ostamisesta moniulotteisempaa ja vaikeammin hallittavaa kuin menneinä vuosikymmeninä. Hankintojen merkitys yrityksen kilpailukyvylle ja taloudelliselle tulokselle on korostunut erityisesti viime vuosikymmenenä, koska yritykset keskittyvät ydinosaamiseensa, ulkoistavat toimintojaan ja hankkivat tarvitsemansa palvelun oman yrityksen ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.

Johdanto: Osion johdantoesitys (Google Slides). Englanninkielinen versio.

Lisäksi kansainvälinen toimintaympäristö on viime aikoina muuttunut epävarmemmaksi (esim. kauppasodat, Brexit, Covid, konttipula, puolijohdepula sekä sota Ukrainassa). Tämä luo riskejä hankintatoimeen ja toimituksiin ja korostaa hankintatoimen roolia vakaan materiaali- ja tavaravirran ylläpitäjänä.

Mitä paremmin myyjä ymmärtää ja tuntee ostajien ajatukset ja toivomukset sitä tuloksellisempaa on hänen toimintansa.

Myyntikoulutus on aina alkanut juuri tämän tosiasian ymmärtämisestä oli sitten kysymys kansainvälisestä- tai kotimaankaupasta. Suosittelemme Logistiikan työkalut -osioomme tutustumista.

Kansainvälinen hankinta

Kansainvälistyminen vaikuttaa luonnollisesti myös yritysten hankintatoimeen....

Avaa sivu

Vientimyyjän tärkeät taidot

Jos sinulta kysyttäisiin vaikkapa rekrytointi-ilmoitusta varten...

Avaa sivu

Testaa tietosi: Hankinta ja myynti

Oikeat vastaukset löytyvät seuraavilta sivulta: Hankintojen...

Avaa sivu