Digitalisaatio

Digitalisaatio on kuin sateenvarjo, se koskettaa koko yhteiskuntaa ja näkyy kaikkialla mihin menemme. Internet, verkkokaupat, sähköiset asiointipalvelut, sosiaalinen media, pikaviestipalvelut ja laitteiden verkottuminen sekä lisääntyvä älykkyys vaativat myös perinteisinä pidetyiltä aloilta uutta suhtautumista työhön. Yksi tällainen ala on logistiikkaketjuissa varastointi, jonka tehokkuus ja reagointikyky on muuttuneessa kilpailutilanteessa myös murroksessa. Enemmän vähemmällä-mutta kilpailijaa laadukkaammin vaatii uudenlaisen ajattelutavan lisäksi myös panostuksia teknologioihin, henkilökunnan osaamiseen sekä kykyä ja halua seurata uusinta kehitystä ei vain logistiikassa, vaan koko yhteiskunnassa.

Usein digitalisaation varmimmat liiketoimintahyödyt syntyvät kustannusten alentamisesta tai niiden kasvun hillitsemisestä. Kannattavuus ja kilpailukykyisyys edellyttävät tehokasta toimintaa, joka syntyy esimerkiksi automaatiosta, itsepalvelusta, paperin tulostamisen, käsittelyn ja postittamisen vähentämisestä sekä toimitilakustannusten alenemisesta. Digitalisaatiolla aikaansaatu tehokkuus on yrityksille välttämätöntä, vaikka sillä voi harvoin erottua tai saada kilpailuetua.

Digitaalisessa muodossa olevan datan määrän maailmassa arvioidaan kaksinkertaistuvan lähivuosina kahden vuoden välein. Toistaiseksi kuitenkin vasta erittäin pieni osa erilaisesta fyysisiä objekteja koskevasta datasta on digitaalisessa muodossa. Tämä datan saamisen digitaaliseen ja nykyistä paremmin järjesteltyyn muotoon sekä siirtymisen tätä kautta kohti ns. ”kaiken internetiä” (Internet of Everything) on ennakoitu olevan jatkossa yksi merkittävimmistä digitalisaatioon liittyvistä mullistuksista.