Älykäs liikenne

Liikennesuunnittelu tarkoittaa katujen, teiden ja raiteiden suunnittelua. Pohjana käytetään liikennelaskentoja ja ennusteita liikenteen kysynnästä. Lisäksi liikennesuunnittelijat parantavat liikenneturvallisuutta ja ohjaavat muun muassa liikennevaloja ja pysäköintiä sekä liikennenopeuksia.

Perinteinen liikennesuunnittelu on painottunut uusien teiden tai katujen rakentamiseen tai korjaamiseen muuttuvan kysynnän pohjalta. Koska liikenneinfrastruktuuri rakennetaan yleensä julkisella rahalla, on olemassa olevan infrastruktuurin, kuten teiden ja katujen, käytön optimointi jäänyt vähemmälle huomiolle.

Älyliikenteellä tarkoitetaan liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamista tieto- ja viestintätekniikan avulla. Liikenteen telematiikalla kerätään, jalostetaan ja jaetaan tietoa sinne, missä sitä tarvitaan. Liikenteen digitalisaatio tarkoittaa lähes samaa kuin älyliikenne eli tiedon käyttämistä hyödyksi liikenteen ohjaamisessa.

Nykyaikaisen mobiiliteknologian kehityksen myötä liikenteestä voidaan saada reaaliaikaista tietoa, muun muassa ruuhkista, liikenneolosuhteista, liukkaudesta, onnettomuuksista ynnä muusta sellaisesta. Parhaimmillaan liikkujat itse, kuten esimerkiksi henkilöautot, rekisteröivät kulkupaikkansa ja tietoa voidaan käyttää hyödyksi ruuhkautumisen ennustamisessa, reittien optimoinnissa tai ajokelitiedon keräämisessä. Käyttäjien keräämät tiedot voidaan välittää suoraan tai erilaisina palveluina toisille käyttäjille.

Älyliikenteen mahdollisuudet

Älyliikenne eli liikenteen digitalisaatio mahdollistaa seuraavia toimintoja liikenteessä:

 1. Tehostaa nykyisen liikenneinfrastruktuurin käyttöä

  Tiedon avulla voidaan ohjata autot ruuhka-aikaan toiselle reitille, tai autot saavat jo alueelle tullessaan tiedon vapaasta pysäköintipaikasta, eikä sitä tarvitse etsiä. Raideliikenteessä junien ohitukset toimivat automaattisesti myös myöhästymistilanteissa, ja pienempi määrä raiteita pystyy kuljettamaan enemmän junia. Myös erilaisten yhteiskäyttöautojen käyttäminen vähentää kokonaisautokannan tarvetta, eli vaadittavaa pysäköintitilaa. Joukkoliikenteen palvelun laatua voidaan parantaa ajantasaisella aikataulu- ja reittitiedoilla.

 2. Tehostaa logistiikkaa

  Teollisuuden logistiset järjestelmät toimivat laajalti just-in-time periaatteella ja kuljetusten täsmällisyys ja tehokkuus ovat tärkeä osa yritysten kilpailukykyä. Tavarankuljetuksen informaatiojärjestelmät kertovat lähettäjälle ja vastaanottajalle kuljetuksen etenemisestä tai viiveistä myös yli kansallisten rajojen.

  Ajantasaisen informaation avulla kuljetus voidaan tarvittaessa uudelleen reitittää tai se voidaan keskeyttää ja palauttaa. Katso myös Sähköinen toimitusketju.

 3. Muuttaa liikkumistottumuksia

  Kun on olemassa ajantasaista ja tehokasta reittipalveluita, tarve oman auton käytölle vähenee. Kulkija pystyy ottamaan oikean kulkuneuvon oikeaan paikkaan, esimerkiksi kulkemaan pitkän matkan junalla ja pääteasemalta on etukäteen varattu pyörä loppumatkaan. Tämä vähentää tarvetta uusille autoteille ja –kaduille ja pysäköintipaikoille.

 4. Liikkumistarpeen vähentämistä

  Tavaraliikenteen puolella on saavutettavissa suuria kuljetusten määrän vähenemisiä yhdistämällä kuormia isoiksi esimerkiksi runkoreiteillä, jakamalla kuljetustarpeet ja käyttämällä oikeaa kalustoa ja reittiä lähijakelussa ja virheiden sekä ylimääräisen varastoinnin vähentämistä.

 5. Poistaa kokonaan liikkumistarvetta

  Osa kuljetus- ja kulkemistarpeesta poistuu, kun esim. internetkaupasta voi ostaa teatterilipun ja printata sen kotona. Myös erilaiset 3D-printtaukset tulevat muuttamaan kuljetustarvetta.

 6. Vähentää ihmistyön tarvetta

  Kallis ihmistyö voidaan korvata automatisaatiolla eli robotisaatiolla, esimerkiksi taksinkuljettajat ovat tarpeettomia miehittämättömillä autoilla, ja palveluja voidaan tarjota halvemmalla.

  Automaattisilla autoilla tarkoitetaan itseohjautuvia autoja sekä robottiautoja, jotka ovat kokonaan tietokoneen ohjaamia ja joilla voi siirtyä halutusta paikasta toiseen joko täysin ilman kuljettajaa tai kuljettajan/valvojan ollessa mukana ajoneuvossa. Automaattisissa autoissa tietokone käsittelee antureista tulevaa tietoa ja tekee sen perusteella kaikki ohjaamisen vaatimat päätökset, kuten reitin valinnan, ohitukset, risteysalueelle ryhmittymisen ja äkilliset jarrutukset yllättävien esteiden eteen tullessa.