Pakkausteknologia

Kireä kilpailu edellyttää, että myös pakkausalalla hyödynnetään uusinta teknologiaa mahdollisimman tehokkaasti. Älykkäillä pakkauksilla tarkoitetaan sekä erilaisia toteuttamiskeinoja että käyttötarkoituksia. Älykkäät pakkaukset hyödyntävät muun muassa nanoteknologiaa, biomuoveja, RFID-sovelluksia, hologrammeja, sähköä johtavia painovärejä ja yksilöiviä digitaalisia painatuksia. Digitaalisella painatuksella luodaan sisältöä, joka sijaitsee internetissä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkea tarvittavaa informaatiota ei tarvitse sisällyttää pakkaukseen, vaan osa siitä voi olla internetissä.

Älykkäät pakkaukset voivat esimerkiksi rekisteröidä tuotteiden säilytyslämpötilan. Usein tämä on tarpeen esimerkiksi lääkkeiden laadun takaamiseksi. Aaltopahvi on kuitenkin edelleen toimiva materiaali ja siitä voidaan kehittää myös pehmusteita pakkauksiin. Keveät, mikrokuiduista tehdyt paperit saattavat tulevaisuudessa nousta aaltopahvin rinnalle.

Robotisointi voi tuoda merkittäviä kustannussäästöjä sekä parantaa tuottavuutta, joustavuutta ja ergonomiahyötyjä myös pakkaamoissa. Pakkauslinjat voidaan robotisoida ja esimerkiksi laatikointi hoitaa robotiikan avulla. Robottisolut ovat helpohkosti muunneltavissa, joten ne soveltuvat erilaisiin tuotteisiin ja pakkauskokoihin. Koneita ei siis välttämättä tarvitse uudistaa, jos tuote muuttuu.

Robottien uudelleenohjelmointi on varsin helppoa. Robotteja voidaan käyttää esimerkiksi lukuisten erilaisten tuotteiden pakkaamiseen, etiköintiin ja laatikoiden nostamiseen. Suomalaisessa teollisuudessa oli vuonna 2009 käytössä yhteensä noin 4700 robottia. Materiaalinkäsittelyssä käytettiin 2800:a robottia ja niistä kolmasosa oli palletoinnissa ja pakkaamisessa. Robottien määrä on kasvussa ja erityisesti elintarviketeollisuus hyödyntää yhä enemmän robotteja.