Tulliyhteistyö – USA

C-TPAT-sertifiointi

Amerikan Yhdysvalloilla on käytössään heidän rajavalvontaviranomaisensa (U.S. Customs and Border Protection) vahvistama ja myöntämä C-TPAT– (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) turvasertifiointi. Valitettavasti kyseinen ohjelma fokusoituu lähinnä tuontiin, jolloin se ei täytä Euroopan unionin toiveita vastavuoroisesta AEO-järjestelmän hyväksymisestä niin tuonnin kuin vienninkin turvallisuuspohjaksi.

C-TPAT-hyväksyntää voivat hakea:

 • amerikkalaiset maahantuojat
 • Amerikan ja Kanadan väliset maantiekuljetusliikkeet
 • Amerikan ja Meksikon väliset maantiekuljetusliikkeet
 • rautatiekuljetusliikkeet
 • merikuljetusliikkeet
 • lentokuljetusliikkeet
 • Yhdysvaltain satamaviranomaiset ja terminaalitoimijat
 • Yhdysvaltain lentoliikennekonsolidoijat
 • meriliikenteen konsolidoijat
 • NVOCC (Non vessel owning common carriers) -toimijat
 • meksikolaiset tavaran valmistajat
 • kanadalaiset tavaran valmistajat
 • eräät järjestelmään kutsutut monikansalliset valmistajat
 • lisenssoidut tulliagentit (Customs Brokers)
 • kolmikantalogistiikan tarjoajat (3PL)
 • pitkänmatkan meksikolaiset maantiekuljetusliikkeet

Vuoden 2008 lopussa Yhdysvaltain viranomaiset olivat myöntäneet yli 8 100 kappaletta
C-TPAT-statusta. Ko. viranomaiset myöntävät myös EU:n AEOS-järjestelmän kaltaisia turvallisuuteen liittyviä helpotuksia kuten mm:

 • vähemmän fyysisiä tarkastuksia
 • etuoikeus nopeammin suoritettavaan tarkastukseen
 • C-TPAT-viranomaisyhteyshenkilön

Yhdysvaltojen 10 + 2 tietovaatimus

Jo kaksi vuotta on ollut voimassa Amerikan lyhytnimellä ”10 + 2” – tietosisältövaatimussäännös (Importer Security Filing and Additional Carrier Requirements). Säädöksen mukaan pitää 24 tuntia ennen kuin Yhdysvaltoihin meritse kulkeva alus poistuu lähtösatamasta toimittaa Amerikan rajavalvonnalle seuraavat tiedot:

Tuoja Aluksen lastiluettelossa Konttistatusilmoituksessa (Container Status Message)
Myyjän nimi ja osoite Laivan nimi ja IMO-tunnus Koodi ANSI X.12 tai UN/EDIFACT-tilanteissa
Ostajan nimi ja osoite Varustamo Kontin numero
Tuojan numero (jos rekisteröity CBP) Aluksen TU-numero Päivämäärä ja raportointiaika
Tavaran vastaanottajan numero Tiedot kaikista konteistaKonttioperaattori Konttistatus: Tyhjä tai lastattu
Valmistajan nimi ja osoite Kontin ID-numero Paikka, missä kontti lastattiin tai purettiin
Vastaanottajan nimi ja osoite Varustustaso ja tyyppi Aluksen ID-numero konteittain
HTS-koodi FN-koodi mahdollisille vaarallisille aineille  
Paikka, missä kontti lastattiin Lastaussatama  
Yhteislastauksesta vastanneen yrityksen nimi ja osoite Purkaussatama  

Käytännössä iso osa tiedoista on sellaisia, mitkä ovat tiedossa tavaroita lähettävillä yrityksillä ja toimijoilla, joten pääsääntöisesti ko. tietoja välitetään jo nyt meriliikenteen lähtömaiden huolitsijoiden ja kuljetusliikkeiden toimesta.

Yhdysvaltain rajavalvontaviranomaiset ovat lisäksi ilmoittaneet, että 10 + 2-säännöksen koeaika, jolloin puutteellisiakin ilmoituksia hyväksyttiin, päättyi 26.1.2010 ja ko. päivämäärän jälkeen viranomaiset olisivat oikeutettuja rankaisemaan (virhemaksu, sakko) puuttuvista tai merkittävästi virheellisistä ilmoituksista. Sakon määrät ilmoitetaan alustavasti todella huomattaviksi eli vähintään 5.000 ja enintään 100.000 Yhdysvaltain dollaria per ilmoitus, mikäli tietoja ei ole lähetetty ajoissa, ovat olleet epätäydellisiä tai virheellisiä.

Yhdysvaltojen konttien läpivalaisulaki

Jo Bush nuoremman presidenttiyden aikana vahvistettiin USA:ssa ns. konttien läpivalaisulaki. Lain mukaan kaikki maahan tuotavat kontit tulee läpivalaista muiden maiden lähtösatamissa ja vasta kuvien arvioinnin jälkeen sallitaan kontin lastaaminen valtamerilaivaan. Laki edellyttäisi sataprosenttista läpivalaisua. Lain voimaanastumista on pariinkin otteeseen siirretty ja tällä hetkellä (huhtikuu 2010) lienee aikaisin mahdollinen voimaanastumisaika vuonna 2011. Mikäli Euroopan unionin AEOS-asemaa ei hyväksytä normaalitilanteessa Yhdysvaltain viranomaisten toimesta riittäväksi turvatakeeksi (kuten tällä hetkellä näyttää) on epäselvää, miten maailman suuret lähtösatamat pystyvät vastaamaan amerikkalaisiin vaatimuksiin ilman merkittäviä viiveitä ja kustannuksia. Tätä kirjoitettaessa 2.1.2016 laki ei sellaisenaan ole tullut käyttöön.

Koska Yhdysvallat on vastavuoroisesti hyväksynyt Euroopan Unionin AEO-järjestelmän konttien läpivalaisulaki ei luultavasti tule koskemaan Euroopan Unionin tiukimmassa muodossaan (tilanne 7/2014).