Lentokuljetusprosessi

Lentokuljetusten prosessille on luonteenomaista toimijoiden suuri lukumäärä ja muihin kuljetusmuotoihin verrattuna vähäisempi standardointi. Myyjän ja ostajan lisäksi on toimeksiannosta riippuen useita toimijoita. Huolitsijan rooli ketjussa on pääsääntöisesti toimia kuljetuksen järjestäjänä ja linkkinä viranomaisiin (tulli) sekä toimituksen läpinäkyvyyden ylläpitäjänä ja toimittajana läpi toimitusketjun. Toimitusehdosta riippuen on mahdollista, että sekä myyjä että ostaja käyttävät samassa toimituksessa omia huolitsijoitaan lähtö- ja vastaanottoasemilla. Lentoyhtiö vastaa lähetyksen turvatarkastuksista sekä kuormauksesta lentokoneisiin ja lentokoneista sekä kuljetuksesta lähtö- ja määräaseman välillä.

Lentoyhtiöt käyttävät ajoin alihankkijoita kuormauksiin (Terminal Agents), myyntiin (GSA, General Sales Agent ), maapalvelu – ja terminaalitoimintoihin (GHA General Handling agent) sekä lennätyksiin omien verkostojensa ulkopuolelle (Partner Airlines). Tullin vastuulla on tavaraliikenteen valvonta.

Lentorahtilähetyksen perusprosessia voidaan kuvata esimerkiksi seuraavalla kaaviolla:

Toimijoiden valinta, toiminta, vastuut ja roolit toimitusketjussa määräytyvät pitkälti kaupassa käytetyn toimitusehdon (esimerkiksi Incoterms 2020) mukaisesti. Pääsääntöisesti toimeksiannot seuraavat alla olevia valintoja:

Toimeksiannot: Ovelta-ovelle, ovelta-lentokentälle, lentokentältä-lentokentälle ja lentokentältä-ovelle.
Erilaisia toimitukseen liittyviä toimeksiantoja.