Pikavakki

Pikavakki eli VAK-asioiden lyhin oppimäärä yhdistetyissä kuljetuksissa.

Lähettäjä vastaa siitä, että vaarallista ainetta voidaan kuljettaa reitillä sovellettavissa kuljetusmuodoissa. Aineen on siis oltava oikein luokiteltua, että sitä voidaan pakata oikein. Käyttöturvallisuustiedote on hyvä lähtökohta tämän selvittämiseen, kohta 14 sen yleismallissa, joka Euroopassa on käytössä.

Pakkaaminen, merkintä, lipukkeet eli miten aine pitää pakata ja miten on käytettävä kuljetukseen varustelussa nimenomaan kuljetuslipukkeita ja kuljetusmääräyksissä vaadittavia merkintöjä. Käyttöturvallisuuslipukkeet eivät ole kuljetuslipukkeita ja merkintä on eri asia kuin lipuke. Merkintä pakkauksessa voi olla esimerkiksi ainenumero eli YK-numero tai käsittelyohje eli esimerkiksi suuntanuoli.

Kuljetuksessa sovellettavat kuljetusmääräykset ovat erilaiset per kuljetusmuoto ja lähettäjän on aina tunnettava ne soveltuvin osin. Tarkista reititys käyttämältäsi huolinta- tai logistiikkayritykseltä etukäteen, niin tiedät, mitä kuljetusmääräyksiä reitillä noudatetaan ja osaat toimia lähettäjänä oikein.

Mitä määräyksiä lähettäjä soveltaa kotimaan maantiekuljetuksessa ja mitä kansainvälisessä kuljetuksessa? Kansainväliseen yhdistettyyn kuljetukseen useimmiten sovelletaan sekä maantie- että merikuljetusmääräyksiä, joten lähettäjän on ymmärrettävä sekä ADR-määräyksiä että IMDG-määräyksiä.

Dokumentointi on erilainen eri kuljetusmuodoissa. Maantiekuljetuksessa käytetään rahtikirjaa, merikuljetuksessa Dangerous Goods-deklaraatiota (DGD) eli kirjallista ilmoitusta ja ilmakuljetuksissa IATA-DGR-deklaraatiota. Lähettäjän on ilmoitettava vaarallisen aineen luokitus eri kuljetusmuotojen dokumenteissa niissä edellytetyllä tavalla.

Kuljetuksen suorittajan eli rahdinkuljettajan täytyy pystyä luottamaan lähettäjän antamiin tietoihin, dokumentteihin ja siihen, että kuljetettavaksi annettu tavara on oikein ja määräysten mukaisesti pakattua ja merkittyä ja kestää kuljetuksen normaalit rasitukset. Kuljetuspakkauksen tulee olla sidottavissa esimerkiksi kuljetusliinoilla ja kiinnitettävissä kuljetusyksikön rakenteisiin rikkoutumatta.

Lähettäjän on oltava selvillä siitä, milloin omassa yrityksessä pitää olla lain edellyttämä turvallisuusneuvonantaja vai riittävätkö muussa tehtävässä toimivan henkilön vastaavat tiedot tai minkä verran eri kuljetusmuotojen asioita on edes jonkun henkilön omassa yrityksessä hallittava.

Erityisasiat edellyttävät erityisosaamista ja pitkää VAK-oppimäärää, kuten eri kuljetusmuotojen erityismääräykset, erotteluvaatimukset, tunnelimääräykset,  yhteenpakkaaminen, säiliö- ja irtotavaran kuljetukset sekä vapautusmääräykset ja niiden soveltaminen

Rajoitetut määrät eli LQ, Limited Quantities-määräykset ja poikkeusmäärien eli EQ, Excepted Quantities-määräysten soveltaminen eivät muuta ainetta eli kuljetettavaa tavaraa vaarattomaksi, mutta erityisesti LQ-määräysten ymmärtäminen ja oikea soveltaminen maantie- ja merikuljetuksessa kuuluu vakin lyhimpään oppimäärään ja kannattaa ottaa lähettäjällä hyvin haltuun.

  • LU – LUOKITTELE
  • PA – PAKKAA
  • ME – MERKITSE
  • DO – DOKUMENTOI

…oikein!