Pikavakki

Pikavakki eli VAK-asioiden lyhin oppimäärä yhdistetyissä kuljetuksissa.

Lähettäjä vastaa siitä, että vaarallista ainetta voidaan kuljettaa reitillä sovellettavissa kuljetusmuodoissa. Aineen on siis oltava oikein luokiteltua, että sitä voidaan pakata oikein. Käyttöturvallisuustiedote on hyvä dokumentti tämän selvittämiseen, kohta 14 sen yleismallissa, joka Euroopassa on käytössä.

Pakkaaminen, merkintä, lipukkeet eli miten aine pitää pakata ja miten on käytettävä kuljetukseen varustelussa nimenomaan kuljetuslipukkeita ja kuljetusmääräyksissä vaadittavia merkintöjä. Käyttöturvallisuuslipukkeet eivät ole kuljetuslipukkeita ja varoitusmerkintä on eri asia kuin varoituslipuke. Merkintä pakkauksessa voi olla esimerkiksi ainenumero eli YK-numero tai käsittelyohje eli esimerkiksi suuntanuolet ”Tämä puoli ylöspäin”.

Kuljetuksessa sovellettavat kuljetusmääräykset ovat erilaiset eri kuljetusmuodoissa ja lähettäjän on aina tunnettava ne soveltuvin osin. Tarkista reititys käyttämältäsi huolinta- tai logistiikkayritykseltä etukäteen, niin tiedät, mitä kuljetusmääräyksiä reitillä noudatetaan ja osaat toimia lähettäjänä oikein.

Mitä määräyksiä lähettäjä soveltaa kotimaan maantiekuljetuksessa ja mitä kansainvälisessä kuljetuksessa? Kansainväliseen yhdistettyyn kuljetukseen Suomesta ulkomaille useimmiten sovelletaan sekä maantie- että merikuljetusmääräyksiä, joten lähettäjän on ymmärrettävä sekä ADR-määräyksiä että IMDG-säännöstöä.

Dokumentointi on erilainen eri kuljetusmuodoissa. Maantiekuljetuksessa ADR:n mukaan käytetään rahtikirjaa, joka voi olla sähköinen tai paperiversio.

Merikuljetuksessa IMDG:n mukaan vastaavasti käytetään Dangerous Goods-deklaraatiota (DGD) eli vaarallisen aineen kirjallista ilmoitusta ja ilmakuljetuksissa IATA-DGR:n mukaan käytetään IATA-DGR-deklaraatiota. Lähettäjän on ilmoitettava vaarallisen aineen luokitus eri kuljetusmuotojen dokumenteissa niissä edellytetyllä tavalla

Kuljetuksen suorittajan eli rahdinkuljettajan täytyy pystyä luottamaan lähettäjän antamiin tietoihin, dokumentteihin ja siihen, että kuljetettavaksi annettu tavara on oikein ja määräysten mukaisesti pakattua ja merkittyä ja kestää kuljetuksen normaalit rasitukset. Kuljetuspakkauksen tulee olla sidottavissa esimerkiksi kuljetusliinoilla ja kiinnitettävissä kuljetusyksikön rakenteisiin rikkoutumatta.

Lähettäjän on myös erityisesti oltava selvillä siitä, että milloin omassa yrityksessä pitää olla nimettynä lain edellyttämä ja koulutettu ja lainsäädännön mukaisesti vaaditun tutkinnon hyväksyttävästi suorittanut turvallisuusneuvonantaja tai riittävätkö vastaavat tiedot muussa tehtävässä toimivalla henkilöllä vaarallisen aineen lähetyksen oikeaan varusteluun kuljetusta varten tai minkä verran eri kuljetusmuotojen asioita on edes jonkun henkilön siinä omassa yrityksessä hallittava.

Erityisasiat edellyttävät erityisosaamista ja vakista ’pitkää oppimäärää’, kuten eri kuljetusmuotojen erityismääräykset, erotteluvaatimukset, tunnelimääräykset,  yhteenpakkaaminen, säiliö- ja irtotavaran kuljetukset, vapautusmääräykset ja niiden soveltaminen.

Rajoitetut määrät eli LQ, Limited Quantities-määräykset ja poikkeusmäärien eli EQ, Excepted Quantities-määräysten soveltaminen eivät muuta ainetta eli kuljetettavaa tavaraa vaarattomaksi, mutta erityisesti LQ-määräysten ymmärtäminen ja oikea soveltaminen maantie- ja merikuljetuksessa kuuluu vakin ’lyhimpään oppimäärään’ ja kannattaa ottaa lähettäjällä hyvin haltuun. Ole vähintään VAK-tiedostava ja ota selvää, mitä vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyy ja mitä sinun pitää osata.

  • LU – LUOKITTELE
  • PA – PAKKAA
  • ME – MERKITSE
  • DO – DOKUMENTOI

…oikein!