Liikenne

Esikuljetukset (nouto) ovat vientiliikenteen alkuvaihe, jossa lähetettävä tavara kuljetetaan lähettäjältä ulkomaan maantiekuljetusten terminaaliin taikka satama- tai lentoterminaaliin lastattavaksi varsinaista ulkomaankuljetusta varten.

Jälkikuljetukset (jakelu) ovat tuontiliikenteen loppuvaihe, jossa maahan saapuva tavara kuljetetaan tuloterminaalista vastaanottajalle.

Runkokuljetukset ovat kahden päävarastointipisteen välillä tapahtuvia kuljetuksia tai kuljetusketjussa nouto- ja jakelukuljetuksen välissä suoritettava osuus.

Siirtokuljetukset ovat oman organisaation sisällä toteutettavia kuljetuksia.

Täyskuorma ja kokokuorma (FTL, Full truck load) ovat kuljetuksia, joissa rahtitila on täysin samaa kuljetussuoritetta ja kuljetetaan sellaisenaan lähtöpaikasta päätepisteeseen.

Osakuorma (LTL, Less than truck load) on tavaralähetys, joka ei täytä yksinään koko rahtitilaa. Taloudellisuuden ja ekologisuuden vuoksi yhteen kuljetukseen kootaan useita osakuormia.

Noutokuljetus on kyseessä, kun kuljetusliike noutaa lähettäjältä tavaran runkokuljetukseen.

Jakelukuljetus on kyseessä, kun tavara toimitetaan runkokuljetuksen jälkeen terminaalista tai varastosta tuotteen jälleenmyyjälle tai loppukäyttäjälle.

Kuljetusyksikkö on kuljetuksessa käytetty pakkauskokonaisuus, jota käsitellään toimitusketjussa. Kuljetusyksikkö voi olla muun muassa lava tai rullakko.

Kuormalavat jaetaan edelleen

  • EUR-lavaan (80 cm x 120 cm) ja
  • FIN-lavaan (100 cm x 120 cm) ja
  • myymälä-/teho-/puolilavaan (80 cm x 60 cm).

Suomessa käytettävä FIN-lava perustuu VR:n käyttämään lavaan, joka on EUR-lavaa leveämpi, koska Suomessa on käytössä suurempi raideleveys.