Pikakuljetus

Pikakuljetuksia käytetään silloin, kun lähetyksen halutaan liikkuvan nopeasti ja olevan tiettynä aikana perillä määränpäässään. Nopeuden ja luotettavuuden lisäksi tavoitteena on helppous asiakkaalle. Peruspalvelu kattaa kuljetuksen ovelta ovelle sovitussa ajassa sekä huolintakäsittelyn, mikäli kyseessä on tullattava lähetys. Asiakas voi seurata lähetyksensä kulkua internetissä seuranta- ja jäljityspalvelun (Track & Trace) välityksellä, kuljetusyritysten mobiilisovelluksilla tai vaikkapa myyjäverkkokaupan omilla sivuilla (joka on integroitu kuljetusyritysten seurantajärjestelmiin).

Tyypillisesti kansainväliset pikalähetykset noudetaan yrityksistä iltapäivällä ja ne matkaavat määrämaahan lentoteitse yön yli, jolloin toimitus vastaanottajalle tapahtuu seuraavana mahdollisena arkipäivänä. Myös kuljettaminen maanteitse kuuluu pikakuljetusten palveluvalikoimaan hieman hitaampana pikakuljetuksen muotona.

Pikakuljetukset auttavat yrityksiä hyödyntämään globaalin kaupankäynnin mahdollisuuksia sekä parantamaan kilpailukykyään. Kaikenkokoiset yritykset hyötyvät nopeista ja vaivattomista kuljetuksista. Pikakuljetusten avulla yritysten on mahdollista reagoida nopeasti asiakkaidensa tarpeisiin – esimerkiksi markkinointimateriaalien, varaosien tai uutuustuotteiden toimituksessa. Yritysten kilpailukyvyn kannalta pikakuljetuspalvelut ovat erityisen tärkeitä niissä maissa, jotka sijaitsevat kaukana globaaleista päämarkkina-alueista tai kun halutaan taata saumaton kokemus esim verkkokaupasta otettujen tuotteiden toimituksessa pikaisesti vastaanottajalle.

Pikakuljetusmarkkinoille on tyypillistä, että muutama suuri toimija hallitsee valtaosaa globaaleista kokonaismarkkinoista. Korkealuokkaisen, laajan kuljetusverkoston ylläpitäminen edellyttää suuria investointeja lentokalustoon, jakelukeskuksiin ja terminaaleihin maailmanlaajuisesti. Pikakuljetusmarkkinoilla suurimmat markkinaosuudet on niin sanotuilla integraattoreilla. Integraattorit ovat pikakuljetus- tai kuriiriyhtiöitä, jotka tarjoavat aikaan sidottuja ovelta-ovelle-kuljetuksia verkostossa, jossa lähetyksen kulku on kokonaisuudessaan niiden hallinnassa. Tällöin on mahdollista esimerkiksi muuttaa lähetyksen määränpäätä tai vastaanottajaa kuljetuksen aikana. Integraattoreihin kuuluvat globaalisti toimivat DHLFedEx ja UPS. Tässä materiaalissa keskitytään lähinnä integraattorien (jäljempänä puhutaaan pikakuljetusyrityksistä) toimintaprosessiin.